Fredericia Gymnasium

Nørrebrogade 88, Fredericia

1664 Note om navn første elever starter på Fredericiæ Skole, lejede lokaler på hjørnet af Kongensgade og Jyllandsgade, oprettet 7/7 1656 af Frederik III
1698 Note om navn flytter til egen bygning på hjørnet Danmarksgade og Kongensgade
1808 Note om navn flytter til hjørnet af Danmarksgade og Kongensstræde
1817 Note om navn nedlagt ved kongelig resolution pr 3-10-1817
1818 Note om navn 14-2-1818 omdannet til selvejende institution under navnet Det lærde undervisningsinstitut i Fredericia
1852 Note ingen dimittender i perioden 1852-72
1872 Note om navn 18-1-1872 ændres navnet til Fredericia Latin- og Realskole
1876 Note om navn tilladelse til at afholde prøve efter loven af 1871, dvs. dimissionsret
1880 Note indvielse af ny skolebygning 28-9-1880
1903 Note om navn overtages 1-1-1903 af kommunen og får 1-8-1903 navnet Fredericia Kommunale Højere Almenskole
1940 Note om navn flytter til nybygning på 6. julivej under navnet Fredericia Gymnasium
1974 Note flytter til nuværende adresse
1989 Note om navn amtsligt under navnet Fredericia Amtsgymnasium og HF-kursus


1716 Erik Pontoppidan, f 1698: student (Fredericia)
1828 R.J. Simesen: student (Det lærde institut i Fredericia)
1837 C.H.A. Bendtsen, f 1804: bestyrer (Fredericia lærde Institut), 1837-44
1870 V.A. Bloch: rektor (Fredericia), 1870-85
1879 Emil Staal: student (Fredericia)
1882 Georg Saxild: student (Fredericia)
1886 Frederik Hammerich: student (Fredericia lærde Skole)
1887 Mads Jepsen: student (Fredericia Latinskole)
1895 Henrik Ussing: student (Fredericia)
1904 Joh.B. Koch: rektor (Fredericia kommunale højere Almenskole)
1907 M. Markholt-Olesen: student (Frededricia)
1920 H.P. Sørensen, f 1873: rektor (Fredericia Gymnasium), 1920-43
1921 Karl Hornelund: student (Fredericia)
1927 Grethe Benediktsson: student (Fredericia)
1927 Eiler Krag: student (Fredericia)
1933 Finn Gerdes: student (Fredericia)
1936 Grethe Norvang: student (Fredericia)
1937 Erik Koed Westergaard: student (Fredericia)
1949 Erik Moseholm: student (Fredericia)
1958 Per Borgaard: student (Fredericia)
1961 Kirsten Thorup: student (Fredericia Gymnasium)
1965 Jørgen Ljungdalh: student (Fredericia)
1971 Jan Jensen: student (Fredericia Gymnasium)
1971 Carl E. Jørgensen, f 1930: rektor (Fredericia Gymnasium), 1971-90

Litteratur:
1908 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Vejle Amts Årbøger: C. Behrend: Fra Fredericia Latinskole, side 114-26
1956 Om forfatteren Bøger om skolen:
1975 Om forfatteren Bøger om skolen:
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1839/40 (Fredericia lærde Institut), 1871/72-1902/03 (Fredericia Latin- og Realskole)
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1938/39 (Fredericia Latin- og Realskole og Fredericia kommunale højere Almenskole), 1939/40-1957/58
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1664-
2008 Om forfatteren Bøger om skolen:
2008 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Carl E. Jørgensen m.fl.: Fredericia Gymnasium siden 1656. [Elever på vedhæftet CD]


0000 Web Link Omtale i elektronisk form: Fredericia Gymnasiums historie
0000 Web Link Hjemmeside: www.fredericia-gym.dk