Hjørring Gymnasium og HF-kursus

Skolevangen 23, Hjørring

1549 Note oprettet
1740 Note om navn nedlagt
1872 Note oprettet


19 Ole Hæstrup: student (Hjørring Gymnasium)
1910 Peter Ilsøe: student (Hjørring)
1925 Herluf Petersen: student (Hjørring)
1929 Arne Espegaard: student (Hjørring)
1943 P.H. Traustedt: student (Hjørring)
1946 Knud Sørensen: student (Hjørring Gymnasium)
1947 Poul Verner Christiansen, f 1928: student (Hjørring Gymnasium)
1952 Kirsten Holst: student (Hjørring)
1955 Knud Holst: student (Hjørring Gymnasium)
1963 Hans-Kurt Andersen, f 1943: student (Hjørring Gymnasium)
1969 Jørgen Børglum Larsen: student (Hjørring)
1988 Mette Moestrup: student (Hjørring Gymnasium)
1993 Lasse Horne Kjældgaard: student (Hjørring Gymnasium)
1996 Christian Stokbro Karlsen: student (Hjørring Gymnasium og HF-kursus)
2007 Selma Rosenfeldt-Olsen: student (Hjørring Gymnasium)

Litteratur:
1871 Web Link Tekst i elektronisk form: F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de nedlagte latinskoler i Hjørring, Nykjøbing paa Mors, Skagen ...
1871 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1928 Artikel Artikler om skolen: Viggo Glud Konradsen: Meddelelser om de lærere og lærerinder, der har virket ved Hjørring Realskole og Hjørring højere Almenskole 1872-1928
1944 Om forfatteren Bøger om skolen:
1944 Artikel Artikler om skolen: skolens program: Viggo Glud Konradsen: Fortegnelse over samtlige studenter udgået fra Hjørring Gymnasium 1910-1944, side 5-94
1945 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1947 Om forfatteren Bøger om skolen:
1972 Om forfatteren Bøger om skolen:
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1907/08-1933/34 (Hjørring højere Almenskole), 1934/35-1957/58
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1550-1740 (Hjørring Latinskole), 1903-
2000 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Vendsyssel Årbog, Carl E. Jørgensen: Skolereduktionen i Aalborg Stift 1740


9999 Web Link Tekst i elektronisk form: Elever i Hjørring Latinskole 1700-1739 (word-format)

0000 Web Link Hjemmeside: www.hj-gym.dk