Haderslev Læreres Skole, Kbh.

1864  Note om navn oprettet af de forviste lærere fra Haderslev som privat latinskole i København
1871  Note dimissionsret til prøverne efter loven af 1871
1890  Note nedlagt


1864 S.B. Thrige: bestyrer (Kbh., Haderslev Læreres Skole), 1864-1889
1867 Euchaire Baruël: student (Haderslev læreres Skole)
1867 Johan Reimer Zerlang, f 1849: student (Haderslev læreres Skole)
1870 Rudolf Bastrup: student (Haderslev Læreres Skole)
1870 Theodor Emil Hillestrøm: student (Haderslev Læreres Skole)
1871 H. Steffensen, f 1853: student (Haderslev Læreres Skole)
1872 Immanuel Lembcke: student (Haderslev Læreres Skole)
1873 Otto Benzon: student (Kbh., Haderslev Læreres Skole)
1874 Karl Gjellerup: student (Kbh., Haderslev Læreres Skole)
1875 Otto Sommer: student (Haderslev Læreres Skole)
1877 Johan Grove: student (Haderslev Læreres Skole)
1877 Karl Larsen: student (Haderslev Læreres Skole)
1878 William Behrend: student (Kbh., Haderslev Læreres Skole)
1879 C. Behrend: student (Haderlev læreres Skole)
1879 Peter Nansen: student (Haderslev Læreres Skole)
1882 August Goll: student (Haderslev Læreres Skole)
1883 Knud Berlin: student (Haderslev Læreres Skole)
1887 Poul Levin: student (Haderslev Læreres Skole)
1889 Aage Juel: student (Haderslev Læreres Skole)
1889 Simon Koch: student (Haderslev Læreres Skole)

Litteratur:
1878  Artikel Artikler om skolen: skolens programmer 1877/78-1888/89: Fortegnelse over de disciple, som have bestået afgangs-examen ved Haderslev læreres Skole, 1877/78 side 3-7, tillæg i 1879/80-1888/89
1890  Artikel Artikler om skolen: skolens program 1889/90: Disciple, som have bestået afsluttende examiner, side 3-17
1980  Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1864/65-1889/90
1989  Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 1, side 71
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1864-89