Holstebro Gymnasium og HF

Døesvej 64, Holstebro

1550  Note oprettet
1740  Note om navn nedlagt
1963  Note om navn oprettet


1721 Hans Adolph Brorson: rektor (Holstebro), indtrådte dog aldrig, da han 24-12-1721 blev kaldet til præst i Randrup
1971 Karsten Ohrt: student (Holstebro Gymnasium)
1994 Lone Hørslev: student (Holstebro Gymnasium)
2005 Ditte Holm Bro: student (Holstebro Gymnasium)

Litteratur:
1988  Om forfatteren Bøger om skolen:
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1550-1740 (Holstebro Latinskole), 1963-
1997  Artikel Artikler om skolen: Personalhistorisk Tidsskrift: Carl E. Jørgensen, side 36-37
1997  Artikel Artikler om skolen: Personalhistorisk Tidsskrift: Carl E. Jørgensen: Elever 1716-40, side 46-50


0000  Web Link Hjemmeside: www.hogym.dk