Gym Holbæk Latinskole

1739  Note om navn nedlagt


1687 Søren Glud, f 1662: rektor (Holbæk), 1687-88

Litteratur:
1870  Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1899  Om forfatteren Bøger om skolen: Anders Petersen: Sjællands stifts degnehistorie, side 213-14
1916  Om forfatteren Bøger om skolen:
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1600-1739