Holte Gymnasium

Skolevej

1899 Note frk. Henny Algreen Ussing opretter pogeskole i en villa på Øverødvej
1914 Note om navn afløses af og flytter til Skolevej under navnet Holte højere Almenskole
1932 Note om navn A/S Holte Gymnasium
1934 Note om navn første studenter dimitteres
1996 Note om navn nedlagt


1931 Oskar Schlichtkrull: rektor (Holte Gymnasium), 1931-45
1945 Thorkild Hansen: student (Holte Gymnasium)
1946 Helge Hultberg: student (Holte Gymnasium)
1946 Arne Olesen: rektor (Holte Gymnasium), 1946-69
1949 Erland Munch-Petersen: student (Holte)
1955 Anders Westenholz: student (Holte Gymnasium)
1956 Bent Lantow: student (Holte)
1970 Erik Skyum-Nielsen: student (Holte)
1978 Peter Huss: student (Holte Gymnasium)

Litteratur:
1942 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1941/42: Sven Kock: Et tilbageblik, side 86-88 (Holte Gymnasiums Musikskole 10 år)
1956 Om forfatteren Bøger om skolen:
1957 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1956/57: Knud Herløv: Holte Gymnasiums Musikskole 1932-1957, side 3-10
1974 Om forfatteren Bøger om skolen:
1981 Om forfatteren Bøger om skolen:
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1931/32-1957/58
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1931-


0000 Web Link Omtale i elektronisk form: papirer og fotos på Søllerød Museum