Horsens Statsgymnasium

Studentervænget 2, Horsens

1532 Note om navn oprettet, Horsens lærde Skole
1903 Note om navn Horsens Statsskole


1707 Erik Bredal: rektor (Horsens), 1707-35
1738 Erik Werdel: student (Horsens skole)
1749 Ove Høegh-Guldberg: student (Horsens)
1768 Henrik Kampmann: student (Horsens)
1773 Johan Henrik Tauber: rektor (Horsens), 1773-1781
1788 Oluf Worm: rektor (Horsens), 1788-1829
1801 Christen Plesner, f 1783: student (Horsens lærde Skole)
1801 Fr. Schaldemose: student (Horsens lærde Skole)
1815 H.M. Flemmer: student (Horsens)
1825 Svend Rosing: student (Horsens)
1829 N.V. Dorph: rektor (Horsens), 1829-33
1831 Hans Jørgen Trojel: student (Horsens)
1837 Christian Plesner: student (Horsens lærde Skole)
1849 F.C.C. Birch: rektor (Horsens lærde Skole), 1849-1871
1853 R.A.E. Ankjær: student (Horsens)
1856 Henrik Christian Leunbach: student (Horsens)
1862 G. Bork: student (Horsens)
1868 Frederik Bruun: student (Horsens)
1871 O. Fibiger: rektor (Horsens), 1871-81
1873 Andr. Sch. Steenberg: student (Horsens)
1874 Julius Schiøtt: student (Horsens)
1878 Johan Ottosen: student (Horsens)
1881 Christian Dabelsteen: student (Horsens lærde Skole)
1881 Conrad Iversen, f 1833: rektor (Horsens), 1881-89
1883 Valdemar Østerberg: student (Horsens)
1884 Johannes Loft: student (Horsens lærde Skole)
1888 Svend Muus: student (Horsens)
1889 Gudmund Schütte: student (Horsens Statsskole)
1890 A. Nordahl-Petersen: student (Horsens)
1891 Anton M. Jensen, f 1871: student (Horsens)
1892 Julius Nielsen: student (Horsens)
1898 Victor Elberling: student (Horsens)
1898 Anton Juulsen: student (Horsens)
1900 Albert Dam: student (Horsens Lærde Skole)
1902 Otto Lund, f 1855: rektor (Statsskolen i Horsens), 1902-25
1908 J. Bichel: student (Horsens)
1910 K. Vedel-Petersen: student (Horsens)
1914 Ellen Bonnesen: student (Horsens Statsskole)
1923 Vagn Secher: student (Horsens)
1926 Povl Fledelius: student (Horsens)
1928 Inger Bang: student (Horsens)
1929 Grethe Heltberg: student (Horsens)
1934 A. Rosenstand Hansen: student (Horsens)
1944 J. Boisen Schmidt: student (Horsens)
1949 Franz Berliner: student (Horsens Statsskole)
1953 Poul Borum: student (Horsens)
1958 Henning Mortensen: student (Horsens Statsskole)
1962 Lars Hedegaard: student (Horsens Statsskole)
1966 Thyge Christensen: student (Horsens Statsskole)
1969 Ole Dalgaard: student (Horsens Statsskole)
1979 Lars Bjørneboe: rektor (Horsens Statsskole), 1979-2007
1982 Niels Frank: student (Horsens Statsskole)
1982 Jens Henrik Jensen: student (Horsens Statsskole)

Litteratur:
1848 Artikel Artikler om skolen: Horsens lærde Skoles program 1847/48: C.F.W. Bendz: Bidrag til Horsens lærde Skoles historie i ældre og nyere tider [med biografier over rektorer, overlærere og adjunkter], side 3-105
1882 Artikel Artikler om skolen:
1883 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1883: C. Jørgensen: Meddelelser om studenderne fra Horsens Skole 1780-1851, side 5-38
1910 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1909/10: S. Willemsen: Meddelser om studenterne fra Horsens Skole 1882-1909, side 7-52
1932 Om forfatteren Bøger om skolen:
1944 Artikel Artikler om skolen: skolens programmer 1936/37-1943/44: [Studenterne fra 1887-93 og 1912-1919]
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1839/40-1902/03
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1957/58
1990 Om forfatteren Bøger om skolen: Lars Bjørneboe: Portrætter på Horsens Statsskole
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1570-


0000 Web Link Hjemmeside: www.horsstats-gym.dk