Ingrid Jespersens Skole, Kbh.

Ndr. Frihavnsgade 9-11, 2100 København Ø

1894 Note om navn grundlagt 1894 som pigeskole af Ingrid Jespersen i en villa på Ndr. Frihavnsvej 11
1897 Note nybygning
1905 Note gymnasium
1908 Note første dimittender
1912 Note omdannes til selvejende institution
1932 Note nabogrunden erhverves (tidligere Østerbros politistation)
1960 Note omdannes til fællesskole


1894 Ingrid Jespersen: grundlægger Ingrid Jespersens Skole, rektor indtil 1-8-1930
1908 Astrid Holbøll: student (Ingrid Jespersens Skole)
1910 Lily Gad: student (Kbh., Ingrid Jespersens Skole)
1910 Anna Linck: student (Ingrid Jespersens Skole)
1919 Margrete Møller: student (I. Jespersen)
1919 Estrid Ott: student (Kbh., Ingrid Jespersens Skole)
1920 Else Schiøler: student (I. Jespersen)
1921 Ellen Kirk: student (Ingrid Jespersens Skole)
1928 Kirsten Restrup: student (Ingrid Jespersen)
1930 Carl Gad: rektor sammen med hustruen 1930-42 (Ingrid Jespersens Skole)
1930 Lily Gad: rektor sammen med manden 1930-42 (Ingrid Jespersens Skole)
1939 Vibeke Bjernum: student (Ingrid Jespersens Skole)
1941 Jane Aamund: student (Ingrid Jespersens Gymnasieskole)
1942 Carl Gad: rektor (Ingrid Jespersens Skole), 1942-56
1944 Birgit Pouplier: student (Ingrid Jespersens Skole)
1956 Mogens Kabel: rektor (Ingrid Jespersens Skole), 1956-74
1959 Tine Bryld: student (Ingrid Jespersens Gymnasieskole)
1977 Iselin C. Hermann: student (Ingrid Jespersens Gymnasium)
1978 Thomas Harder: student (Kbh., Ingrid Jespersens Skole)

Litteratur:
1944 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1943/44: Carl Gad: Et halvt århundrede 1894-1944, side 5-20
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1904/05-1957/58
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 1, side 91-93
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1894-
2003 Om forfatteren Bøger om skolen: N.E. Japsen: Ingrid Jespersen og hendes skole


0000 Web Link Hjemmeside: www.ijg.dk