Kildegaard Gymnasium, Hellerup

Kildegårdsvej 87, Hellerup

1870 Note om navn oprettet 1-11-1870 som Th. Moltkes Borgerskole for Pigebørn, Filosofgangen ved Løngangstræde, Kbh.
1877 Note flyttet til Linnésgade
1877 Note Elise Bay bliver medbestyrer (f. 1842 - d. 1916)
1882 Note drengeskole oprettes 1-9-1882
1892 Note om navn status og navneskift til Linnésgades Latin- og Realskole
1894 Note dimissionsret til real- og studentereksamen
1895 Note om navn flytter til Østersøgade 88, Kbh. Ø, under navnet Østersøgades Latin- og Realskole (drenge), og Comtesse Moltkes Pigeskole
1913 Note om navn selvejende under navnet Insitutionen E. Bays og Th. Moltkes Skoler
1947 Note piger optages på Østersøgades Gymnasium
1960 Note omdannes til fællesskole
1964 Note om navn flytter til Hellerup, Kildegårdsvej 87, under navnet Kildegård Gymnasium


1894 Axel Garde: student (Kbh., Linnésgades latin- og realskole)
1898 Johannes Hohlenberg: student (Østersøgades Skole)
1908 Carl Gad: student (Kbh., Øster Søgades Gymnasium)
1908 C.M. Rosenberg: student (Østersøgade Latin og Realskole)
1909 Svend Methling: student (Komtesse Moltkes skole)
1910 Mogens Lorentzen: student (Østersøgades Gymnasium)
1912 Jørgen Bast: student (Kbh., Øster Søgades Gymnasium)
1913 Hans Werner: student (Kbh., Østersøgades Gymnasium)
1918 Paul Holt: student (Øster Søgades Gymnasium)
1920 Otto Foss: student (Østersøgade)
1921 Peter P. Rohde: student (Kbh., Østersøgades Gymnasium)
1924 Emil Vermehren: student (Østersøgade)
1927 Poul Bech: student (Østersøgades Gymnasium)
1927 J. Fibiger-Erlandsen: student (Østersøgade)
1927 K. Robert Hansen: student (Østersøgade)
1931 Poul Erik Bjørrild: student (Østersøgades Gymnasium)
1933 Godfred Hartmann: student (Kbh., Østersøgades Gymnasium)
1935 Johannes Allen: student (Kbh., Østersøgades Gymnasium)
1935 Jens Gielstrup: student (Kbh., Østersøgades Gymnasium)
1938 Erik Fischer: student (Østersøgades Gymnasium)
1944 Jørgen Stegelmann: student (Kbh., Østersøgades Gymnasium)
1947 Jørgen Lumbye: student (Østersøgades Gymnasium)
1947 Ole Søgård Larsen: student (Østersøgade, København)
1949 Erik Werner: student (Kbh., Østersøgades Gymnasium)
1955 Peter Kemp: student (Østersøgades Gymnasium)
1959 Per Arnoldi: student (Østersøgades Gymnasium)
1963 Poul-Henrik Trampe: student (Østersøgades Gymnasium)
1965 Ib Lucas: student (Kildegård Gymnasium)

Litteratur:
1910 Om forfatteren Bøger om skolen: Konflikten ved Østersøgades Gymnasium. En Redegørelse. A. Boysen og H. Mølgaard
1911 Om forfatteren Bøger om skolen: Privatskolens fagordnede Lærerforening og Østersøgades Gymnasium. En Redegørelse. Udgivet af skolens bestyrelse, med et indlæg af N. Zahle
1957 Om forfatteren Bøger om skolen: ØG.s billedbog. 1882-1957. Tilrettelægning Knud Laursen
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1888/89-1902/03 (Østersøgades Latin- og Realskole, indtil 1895 Linnégades Latin- og Realskole)
1981 Om forfatteren Bøger om skolen:
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1908/09 (Østersøgades Latin- og Realskole), 1907/08-1957/58 (Østersøgades Gymnasium)
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 2, side 175-186 (Østersøgades Gymnasium), 187-190 (Comtesse Moltkes Pigeskole)
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1882-


0000 Web Link Hjemmeside: www.kildegaard.dk
0000 Web Link Hjemmeside: Fra Østersøgade til Kildegård