Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus

Skovvangen 10, Kolding

1542 Note om navn Kolding lærde skole omtales første gang 7-6-1542
1566 Note om navn skolebygning opføres på Kirketorvet på foranledning af dronning Dorothea
1729 Note om navn ny skolebygning
1845 Note om navn nybygning tages i brug
1855 Note om navn nedlægges ved lov af 10-4-1855, med ophør som lærd skole i august 1856
1856 Note om navn overdrages til Vejle Amt og genåbnes i november som Vejle Amts højere Realskole
1880 Note om navn overtages af Koldings byråd og starter 17-8-1880 under navnet Kolding Latin- og Realskole
1903 Note om navn navnet ændres til Kolding højere Almenskole
1948 Note om navn navnet ændres til Kolding Gymnasium
1973 Note om navn overtages af Vejle Amt under navnet Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus
1975 Note om navn flytter til Skovvangen


1723 Albert Thura: rektor (Kolding), 1723-26
1739 Gert Londemann: student (Kolding Skole)
1769 Skúli Thorlacius: rektor (Kolding), 1769-1777
1773 Ole Johan Samsøe: student (Kolding)
1800 Oluf Bagge: student (Kolding Skole)
1822 P.G. Fibiger: rektor (Den lærde skole i Kolding), 1822-33
1828 Carl Emil Høxbroe: student (Kolding)
1829 Carl Ploug: student (Kolding)
1833 Johannes Grønlund: rektor (Den lærde skole i Kolding), 1833-44
1843 Chr. Grønlund: student (Kolding)
1846 Peder Knudsen Blichert: student (Kolding)
1852 Conrad Iversen, f 1833: student (Kolding)
1856 Hans Christian Funch Lassen: rektor (Vejle Amts højere Realskole i Kolding), 1856-80
1886 Sigurd Müller: rektor (Kolding Latin- og Realskole), 1886-1901
1886 Johs. Vibe-Petersen: student (Kolding Lærde Skole)
1901 Georg Bruun: rektor (Kolding), 1901-29
1906 Chr. Bartholdy: student (Kolding)
1907 Anders Gemmer: student (Kolding højere Almenskole)
1910 Sv. Bruun: student (Kolding)
1916 N.J. Rald: student (Kolding)
1918 Arne J. Møller: student (Kolding)
1920 Viggo Sellers: student (Kolding)
1925 F.T. Mouridsen: student (Kolding højere Almenskole)
1927 Ove Brusendorff: student (Kolding)
1927 Svend Erik Tarp: student (Kolding)
1929 H. Fogh: rektor (Kolding højere Almenskole), 1929-47
1930 H.D. Schepelern: student (Kolding)
1931 Tage Hølund: student (Kolding)
1933 Jon Galster: student (Kolding)
1941 Gunnar Jakobsen: student (Kolding)
1941 Lorens Nordentoft: student (Kolding)
1947 Niels Chr. Lindtner: student (Kolding)
1948 Arne Rossen: student (Kolding)
1948 Jens Schoustrup Thomsen: student (Kolding)
1949 Vilhelm Lytken: student (Kolding)
1950 Jens Aage Doctor: student (Kolding)
1950 David Favrholdt: student (Kolding)
1955 Bent Faurby: student (Kolding)
1956 Ole Juhl, f 1937: student (Kolding)
1958 Henning Pedersen, f 1940: student (Kolding Gymnasium)
1962 Ole Ravn: student (Kolding Gymnasium)

Litteratur:
1848 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: J.J. Fyhn: Efterretninger om Kjøbstaden Kolding, side 95-159
1912 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1911/12: Parmo C. Tang Petersen: 25 års studenter [1885-1909], side 13-42
1914 Om forfatteren Bøger om skolen:
1924 Om forfatteren Bøger om skolen:
1925 Om forfatteren Bøger om skolen:
1926 Om forfatteren Bøger om skolen:
1927 Om forfatteren Bøger om skolen:
1928 Om forfatteren Bøger om skolen:
1930 Om forfatteren Bøger om skolen:
1936 Om forfatteren Bøger om skolen:
1957 Om forfatteren Bøger om skolen:
1974 Om forfatteren Bøger om skolen:
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1839/40-1855/56 (Kolding lærde Skole), 1880/81-1902/03 (Kolding Latin- og Realskole)
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1947/48 (Kolding Latin- og Realskole og Kolding højere Almenskole), 1948/49-1957/58
1988 Om forfatteren Bøger om skolen:
1990 Om forfatteren Bøger om skolen:
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1571-
1991 Om forfatteren Bøger om skolen:
1992 Om forfatteren Bøger om skolen: Fra skolehus til amtsgymnasium. Kolding Amtsgymnasium og HF- kursus 1542-1992
1995 Om forfatteren Bøger om skolen:
1999 Om forfatteren Bøger om skolen:


0000 Web Link Hjemmeside: www.kolding-gym.dk