Th. Langs Gymnasium, Silkeborg

Hostrupgade 52, Silkeborg

1882  Note frk. Th. Lang overtager pigeskolen med 16 elever
1886  Note nyopført skolebygning tages i brug
1887  Note dimissionsret til at afholde præliminæreksamen
1907  Note omdannet til gymnasium og fællesskole
1918  Note skolen skænkes til den selvejende institution Th. Langs Skoler


1907 Th. Lang: rektor (Th. Lang), 1907-1927
1915 Julius Bomholt: student (Silkeborg, Frk. Langs Skole)
1915 Carl Hermansen: student (Silkeborg)
1921 Alfred Andkjær Larsen: student (Th. Langs Skole)
1921 Wagner Baunvig: student (Th. Langs Skole)
1921 Peder Hesselaa: student (Silkeborg, Th. Langs skole)
1927 Karen Linderstrøm-Lang: rektor (Th. Lang), 1927-1963
1928 Oscar Nielsen: student (Th. Lang)
1939 Victor Andreasen: student (Silkeborg, Th. Langs Skole)
1946 Poul Vad: student (Th. Langs Gymnasium)
1954 Estrid Balslev: student (Th. Lang)
1963 Erik Thastum: rektor (Th. Langs Gymnasium), 1963-77
1964 Suzanne Brøgger: student (Silkeborg, Th. Langs Kostskole)
1987 Hans Karup: HF-eksamen (TH Langs Seminarium)

Litteratur:
1985  Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1907-1958 (udkommet 1910, 1913-14, 1916, 1918, 1921, 1924, 1928, 1930, 1932, 1935, 1937, 1940, 1943, 1945, 1948, 1951, 1954, 1956, 1958)
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1882-


0000  Web Link Hjemmeside: www.thlang-hf.dk