Maribo Gymnasium

Refshalevej 2, Maribo

1739 Note om navn nedlagt
1937 Note om navn oprettet
1938 Note sammenlagt med den kommunale Maribo Mellem- og Realskole


1950 Jens Lund: student (Maribo)
1955 Jens Engberg: student (Maribo)
1959 Jannick Storm: student (Maribo Gymnasium)
1960 Henrik Hertig: rektor (Maribo Gymnasium), 1960-84
1984 Helle Helle: student (Maribo Gymnasium)

Litteratur:
1938 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1937/38: [Om gymnasiets oprettelse], side 3-5
1940 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1939/40: N.F.: Om Maribo gamle latinskole, side 6-7
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1937/38-1957/58
1987 Om forfatteren Bøger om skolen:
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 1, side 115 (Maribo Latinskole), 117-119 (Maribo Gymnasium)
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: o1575-1739 (Maribo Latinskole), 1937-
1999 Artikel Artikler om skolen: Personalhistorisk Tidsskrift: Carl E. Jørgensen: Skolereduktionen i Fyns og Lolland-Falsters stift 1740, hæfte 1, side 66-105


0000 Web Link Hjemmeside: www.maribo-gym.dk