Marselisborg Gymnasium, Århus

Birketinget 9, Århus C

1898 Note om navn oprettet som Marselisborg Kostskole og lærde Skole, 19-8-1898
1904 Note dimissionsret til studentereksamen
1908 Note kostafdelingen nedlægges
1916 Note om navn overtages af Århus Kommune under navnet Marselisborg Skole (Aarhus kommunale fuldstændige højere Almenskole)
1942 Note om navn navnet ændes til Marselisborg Gymnasium, Aarhus kommunale Gymnasium
1973 Note overtages af amtet


1903 Rosa Cecilie Diedrichsen: student (Marselisborg Skole)
1910 Iver Gudme: student (Marselisborg Gymnasium)
1911 Hans Hartvig Seedorff Pedersen: student (Marselisborg skole)
1916 J.K. Larsen: rektor (Marselisborg Skole), 1916-39
1917 Arthur Mollerup Thomsen: student (Marselisborg)
1924 Aage Schiøttz-Christensen: student (Marselisborg)
1931 Eva Hemmer Hansen: student (Marselisborg Gymnasium)
1939 Nikolai Fich: rektor (Marselisborg Gymnasium), 1939-64
1942 Tage Skou-Hansen: student (Marselisborg Gymnasium)
1943 Jørgen Rindholt: student (Marselisborg)
1945 Sven Fugl: student (Marselisborg Gymnasium)
1946 Frans Handest: student (Marselisborg Gymnasium)
1948 Bente Ahlers Møller: student (Marselisborg)
1948 John Clausen, f. 1930: student (Marselisborg Gymnasium)
1949 Per Cortes: student (Marselisborg Gymnasium)
1951 Paul Ries: student (Marseilisborg)
1956 Henrik Bjelke: student (Marselisborg Gymnasium)
1957 Jørgen Leth: student (Marselisborg Gymnasium)
1958 Svend Åge Madsen: student (Marselisborg Gymnasium)
1964 Bernhard Baunsgaard: rektor (Marselisborg Gymnasium), 1964-72
1964 Hans Tyrrestrup: student (Marselisborg Gymnasium)
1968 Martin Bavngaard: student (Marselisborg Gymnasium)
1973 Anne-Marie Mai: student (Marselisborg Gymnasium)
1984 Marianne Abrahamsen: rektor (Marselisborg Gymnasium), 1984-2000
1986 Trisse Gejl: student (Marselisborg Gymnasium)
1990 Ane Riel: student (Marselisborg Gymnasium)
1992 Sissel-Jo Gazan: student (Århus, Marselisborg Gymnasium)

Litteratur:
1948 Om forfatteren Bøger om skolen:
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1898/99-1902/03
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1907/08 (Marselisborg Kostskole), 1908/09-1915/16 (Marselisborg fuldstændige højere Almenskole), 1916/17-1941/42 (Marselisborg Skole), 1942/43-1957/58
1986 Om forfatteren Bøger om skolen:
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1898-
1998 Om forfatteren Bøger om skolen:


0000 Web Link Hjemmeside: www.marselisborg-gym.dk