Øregaard Gymnasium, Hellerup

Gersonsvej 32, Hellerup

1903  Note om navn grundlagt som privat drenge-gymnasium under navnet Plockross' Skole, Duntzfelts Allé
1919  Note overtages 1-8-1919 af Gentofte Kommune under navnet Gentofte Kommunes Gymnasium, men kaldes normalt Øregård Gymnasium
1924  Note flytter nyopført bygning på Gersonsvej 32
1924  Note ændres til fællesskole


19 Emil Bigandt: student (Øregård)
1903 Carl Valdemar Plockross: stifter, ejer og bestyrer (Plockross' Skole) 1903-1919, rektor 1903-10
1916 Ib Kruuse Rasmussen: student (Plockross's skole)
1918 R. Prytz: student (Plockross' Skole)
1923 Svend Andersen: student (Øregård)
1923 Svend Erichsen: student (Øregård)
1925 Helge Tvermoes: student (Øregaard Gymnasium)
1926 Henning Næsted: student (Øregård)
1927 Herluf Møller, f 1880: rektor (Øregård Gymnasium), 1927-50
1927 Knud Sønderby: student (Øregaard)
1928 Ulla Albeck: student (Hellerup, Øregård Gymnasium)
1928 Jørgen B. Hartmann: student (Øregård)
1929 Niels Kaas Johansen: student (Øregård)
1931 Grete Håtun: student (Øregård)
1941 Jørgen Øhlenschläger: student (Øregård)
1948 Henrik Nyrop-Christensen: student (Gentofte)
1949 Palle Kjærulff-Schmidt: student (Øregård Gymnasium)
1949 Lis Levinsen, f 1931: student (Øregård)
1950 Yrsa Munk: student (Øregård Gymnasium)
1966 Jens K. Andersen: student (Øregård)
1983 Kathrine Lilleør: student (Øregård Gymnasium)

Litteratur:
1985  Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1908/09-1918/19 (Plockross Skole i Hellerup), 1919/20-1957/58
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1903-
2003  Om forfatteren Bøger om skolen: Tidsbilleder 1903-2003. Plockross' Skole og Øregård Gymnasium. Redigeret af Helle Askgaard og Kamma Haugan


0000  Web Link Hjemmeside: www.oregard-gym.dk