Øregaard Gymnasium, Hellerup

Gersonsvej 32, Hellerup

1903  Note om navn grundlagt som privat drenge-gymnasium under navnet Plockross' Skole, Duntzfelts Allé
1919  Note overtages 1-8-1919 af Gentofte Kommune under navnet Gentofte Kommunes Gymnasium, men kaldes normalt Øregård Gymnasium
1924  Note flytter nyopført bygning på Gersonsvej 32
1924  Note ændres til fællesskole


1903 Carl Valdemar Plockross: stifter, ejer og bestyrer (Plockross' Skole) 1903-1919, rektor 1903-10
1916 Ib Kruuse Rasmussen: student (Plockross's skole)
1918 R. Prytz: student (Plockross' Skole)
1923 Svend Andersen: student (Øregård)
1923 Svend Erichsen: student (Øregård)
1926 Henning Næsted: student (Øregård)
1927 Herluf Møller, f 1880: rektor (Øregård Gymnasium), 1927-50
1927 Knud Sønderby: student (Øregaard)
1928 Ulla Albeck: student (Hellerup, Øregård Gymnasium)
1928 Jørgen B. Hartmann: student (Øregård)
1929 Niels Kaas Johansen: student (Øregård)
1931 Grete Håtun: student (Øregård)
1949 Palle Kjærulff-Schmidt: student (Øregård Gymnasium)
1949 Lis Levinsen, f 1931: student (Øregård)
1966 Jens K. Andersen: student (Øregård)
1983 Kathrine Lilleør: student (Øregård Gymnasium)


Litteratur:
1985  Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1908/09-1918/19 (Plockross Skole i Hellerup), 1919/20-1957/58
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1903-
2003  Om forfatteren Bøger om skolen: Tidsbilleder 1903-2003. Plockross' Skole og Øregård Gymnasium. Redigeret af Helle Askgaard og Kamma Haugan


0000  Web Link Hjemmeside: www.oregard-gym.dk