Østerbro Latin- og Realskole, Kbh.

Odensegade 14

1889  Note oprettet
1891  Note eksamensret efter loven af 1871
1903  Note om navn nedlagt, sammenlagt med Borgerdydskolen i København (nuværende Østre Borgerdydskole)


1892 Kai Hoffmann: student (Østerbros Latin- og Realskole)
1897 Vilh. Aagaard: Østerbro Latinskole (bestyrer), 1897-1903
1901 Thorsten Larsen, f 1884: student (Østerbros Latin- og Realskole)

Litteratur:
1980  Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1888/89-1902/03
1989  Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 2, side 173