Randers Statsskole

Rådmands Boulevard 20, Randers

1440 Note ca. år for skolens oprettelse ved et kloster
1542 Note økonomisk sikret ved brev af Christian III
1580 Note flytter til nye lokaler tæt på Skt. Mortens Kirke
1782 Note flytter til Hellingåndshuset
1858 Note flytter til Vestergade 34
1926 Note flytter til nybygning Rådmands Boulevard 20, indviet 17-11-1926
1986 Note om navn overtages af amtet under navnet Randers Statsskole


1606 Peder Thøgersen: rektor (Randers Latinskole), 1606-08
1744 Jens Wintmølle: student (Randers)
1795 Steen Steensen Blicher: elev (Randers lærde Skole), 1795-99
1795 Peter Hasselbalch: student (Randers)
1801 Carl Nachtigall: student (Randers Skole)
1804 Johannes Lønborg Olavius: student (Randers)
1806 Laurits Severin Lund: rektor (Randers Latinskole)
1813 Peder Kragh: student (Randers)
1814 Jørgen Broberg: student (Randers)
1829 Israel Levin: student (Randers)
1829 Niels Levinsen: student (Randers)
1830 H.M. Flemmer: rektor (Randers), 1830-1836
1836 Anthon Ammitzbøll: student (Randers)
1836 C. Levinsen, f 1812: student (Randers lærde Skole)
1837 Bonaparte Borgen: rektor (Randers lærde Skole), 1837-44
1841 H. Nødskou: student (Rander)
1842 C. Preetzmann: student (Randers)
1844 C.A. Thortsen: rektor (Randers), 1844-1857
1846 Rasmus Lund: student (Randers Latinskole)
1849 Edwin Jessen: student (Randers)
1851 P.S. Nyeborg: student (Randers)
1854 L. Budde: student (Randers)
1855 S. Birket-Smith: student (Randers)
1857 H.K. Whitte: rektor (Randers lærde Skole), 1857-1885
1859 Vilhelm Thomsen: student (Randers lærde Skole)
1865 Erik Pontoppidan: student (Randers)
1865 Hans Sofus Vodskov: student (Randers lærde Skole)
1867 Birger Hansted: student (Randers Skole)
1871 Johannes Levinsen, f 1853: student (Randers)
1892 Fred. Jul. Blichfeldt: student (Randers Lærde Skole)
1897 J.V. Lind: student (Randers)
1898 Carl Dumreicher: student (Randers)
1904 Laurs Høeg: student (Randers)
1904 H.P. Skaarup: student (Randers Statsskole)
1905 Knud Ohrt: student (Randers)
1906 David Grünbaum: student (Randers)
1909 V. Boëtius: rektor (Statsskolen i Randers), 1909-18
1911 Gerda Ege: student (Randers)
1912 F.Th. Hagerup: student (Randers)
1915 Anders Malling: student (Randers)
1915 Aage Salomonsen: student (Randers)
1918 Johannes Nørvig: student (Randers)
1929 Svend Borregaard: student (Randers)
1929 Inga Vigh-Pedersen: student (Randers)
1932 Kirsten Thorup: student (Randers)
1933 J.O. Krag: student (Randers Statsskole)
1933 Johannes Væth: student (Randers Statsskole)
1940 Carl H. Paulsen: student (Randers Statsskole)
1941 Johs. Vølver: student (Randers Statsskole)
1942 Birthe Arnbak: student (Randers Statsskole)
1943 Aage Grauballe: student (Randers Statsskole)
1964 Ivar Gjørup: student (Randers Statsskole)
1970 Povl Marstal: rektor (Randers Statsskole), 1970-79
1981 Niels-Birger Danielsen: student (Randers Statsskole)
1986 Jeppe Brixvold: student (Randers Statsskole)
1986 Henriette E. Møller, f 1976: student (Randers Statsskole)

Litteratur:
1872 Om forfatteren Bøger om skolen:
1914 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1913/14: V. Boëtius: Testimonia academica udstedte af rektorer ved Randers lærde Skole 1842-1851. Med indledning og noter
1933 Artikel Artikler om skolen: skolens programmer 1930/31-1932/33: H. Hagerup: Biografiske meddelelser om studenter fra Randers lærde Skole 1805-1885, 1930/31 side 3-23, 1931/32 side 25-56, 1932/33 side 3
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1839/40-1902/03
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1957/58
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1540-


0000 Web Link Hjemmeside: www.rs-gym.dk