Ringsted Latinskole

1739  Note om navn nedlagt


1583 Jacob Jacobsen Wolf: rektor (Ringsted), 1583-84
1666 Laurids Olufsen Kok: rektor (Ringsted), 1666-73

Litteratur:
1870  Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1899  Om forfatteren Bøger om skolen: Anders Petersen: Sjællands stifts degnehistorie, side 221-22
1989  Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 2, side 1
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1572-1739