Roskilde Katedralskole

Holbækvej 59, Roskilde

1000 Note om navn oprettet før år 1000
1842 Note flytter til nybygning, Bondetinget
1958 Note udvides ved at overtager nabobygningen, Bondetinget 1
1969 Note flytter til nybygning på Holbækvej
1986 Note overtaget 1-1-1986 af amtet


19 Steen Rasmussen, f 1949: student (Roskilde Katedralskole)
1562 Hans Christensen Sthen: student (Roskilde)
1639 Johan Friderichsen, f 1603: rektor (Roskilde), 1639-41
1653 Laurids Olufsen Kok: student (Roskilde)
1660 Peder Schade: student (Roskilde)
1671 Peder Schade: rektor (Roskilde), 1671-1712
1693 Hans Trojel: student (Roskilde)
1732 Jacob Høyer: student (Roskilde)
1749 Hans Schiermann: student (Roskilde Skole)
1759 Jens Sandøe: student (Roskilde)
1769 Hans Jæger: student (Roeskilde Domskole)
1777 P. Blicher Olsen: student (Roskilde)
1777 Manderup Kruuse: student (Roskilde)
1777 G.H. Olsen, f 1760: student (Roskilde)
1777 Matthias Thygesen, f 1758: student (Roskilde)
1779 Sigurður Pétursson: student (Roskilde Skole)
1787 Johan Henrik Tauber: rektor (Roskilde Katedralskole), 1787-1808
1793 E. Tauber: student (Roskilde)
1795 J.C. Ryge: student (Roskilde)
1800 Erich Giørup Tauber: student (Roskilde)
1801 P.G. Fibiger: student (Roskilde)
1817 Johannes Hage: student (Roskilde)
1819 G. Suhr: student (Roskilde Cathedralskole)
1822 Johannes Galskjøt: student (Roskilde Katedralskole)
1829 Johan Peter Bøttiger: student (Roskilde Katedralskole)
1829 C.H. Schultheisz: student (Roskilde)
1832 H.P. Kofoed-Hansen: student (Roskilde)
1836 S.B. Thrige: student (Roskilde)
1837 Johannes Henrik Tauber Fibiger: student (Roskilde)
1837 Michael Herman Theodor Hertz: student (Roskilde)
1838 S.C.O.F. Broberg: student (Roskilde)
1840 Chr. Molt Wengel: student (Roskilde Cathedralskole)
1842 Ferd.C. Sørensen, f 1824: student (Roskilde Katedralskole)
1843 V.A. Bloch: student (Roskilde)
1849 Knud Valløe: student (Roskilde)
1850 P.V. Grove: student (Roskilde)
1850 Jean Pio: student (Roskilde)
1851 C.W. Elberling: rektor (Roskilde), 1851-63
1851 Clemens Petersen: student (Roskilde)
1852 Louis Møller, f 1832: student (Roeskilde Kathedralskole)
1857 Henning Jensen: student (Roskilde)
1860 Hans Kristian Rørdam: student (Roskilde)
1863 Sigurd Müller: student (Roskilde, dimitteret privat)
1871 A.S. Poulsen, f 1854: student (Roskilde)
1871 Otto Wadsted: student (Roskilde)
1875 Peder Knudsen Blichert: rektor (Roskilde Katedralskole), 1875-82
1877 Gerhard Heilmann: student (Roskilde)
1882 Nicolaus Lützhøft: student (Roskilde)
1882 N.P. Madsen: student (Roskilde Katedralskole)
1882 Carl Muusmann: student (Roskilde)
1883 C. Manniche: student (Roskilde Katedralskole)
1890 Frits Ahlefeldt-Laurvig: student (Roskilde)
1891 Johannes Holbek: student (Roskilde)
1891 Georg O. Krebs: student (Roskilde Katedralskole)
1894 L. Wolf-Jürgensen: student (Roskilde)
1895 Povl Engelstoft: student (Roskilde)
1896 Harald Bergstedt: student (Roskilde)
1897 Otto Jensen, f 1878: student (Roskilde)
1904 Erik Svarre: student (Roskilde)
1905 Ella Luker: student (Roskilde)
1906 A. Werner: student (Roskilde)
1909 Kai Ejnar Svarre: student (Roskilde)
1910 Holger Rørdam, f 1893: student (Roskilde)
1913 Antonius Nielsen: student (Roskilde Katedralskole)
1914 H.R. Brøcker: student (Roskilde)
1917 Knud Bruun-Rasmussen: student (Roskilde Katedralskole)
1918 V. Boëtius: rektor (Roskilde Katedralskole), 1918-32
1924 Eli Steinert: student (Roskilde Katedralskole)
1926 Kirsten Bang: student (Roskilde Katedralskole)
1926 Poul Engberg: student (Roskilde)
1927 Gustav Biering: student (Roskilde)
1928 Grethe Morthorst: student (Roskilde)
1930 Elias Bredsdorff: student (Roskilde Katedralskole)
1932 Oluf Poulsen, f 1915: student (Roskilde)
1938 Jørgen Engberg: student (Roskilde)
1940 Tucke Tuxen: student (Roskilde Katedralskole)
1943 Grethe Risbjerg Thomsen: student (Roskilde Katedralskole)
1944 Eva Sloth Carlsen: student (Roskilde Katedralskole)
1947 H. Fogh: rektor (Roskilde Katedralskole), 1947-57
1954 Nina Hagmund: student (Roskilde)
1961 Jens Ulrik Bencke: student (Roskilde Katedralskole)
1963 Jette Trane: student (Roskilde Katedralskole)
1964 Ib Michael: student (Roskilde Katedralskole)
1971 Henrik Lange: rektor (Roskilde Katedralskole), 1971-82
1983 Jytte Hilden: rektor (Roskilde Katedralskole), 1983-93, orlov fra 1984
1999 Claus Niller Nielsen, f 1953: rektor (Roskilde Katedralskole)

Litteratur:
1840 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1839/40: S.N.J. Bloch: [Oversigt over studenterne fra Roskilde Katedralskole 1816-40], side XIII-XXIV
1842 Om forfatteren Bøger om skolen: S.N.J. Bloch: Bidrag til Roskilde Domskoles historie [med oversigt over lærere og elever] (trykt i skolens program 1842-44 og 1846)
1906 Om forfatteren Bøger om skolen:
1953 Om forfatteren Bøger om skolen:
1965 Om forfatteren Bøger om skolen:
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1839/40-1902/03
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1957/58
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 2, side 3-31
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1542-
1994 Om forfatteren Bøger om skolen:


0000 Web Link Hjemmeside: www.roskildekat-gym.dk