Sæby Latinskole

1550  Note oprettet
1739  Note om navn nedlagt


1730 C.F. Wadskiær: student (Sæby latinskole)

Litteratur:
1871  Web Link Tekst i elektronisk form: F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de nedlagte latinskoler i Hjørring, Nykjøbing paa Mors, ... Sæby
1951  Artikel Artikler om skolen: Personalhistorisk Tidsskrift 12 VI, C. Klitgaard: Optegnelser om studenter fra Sæby og Hjørring, side 1-21
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1571-1739
2000  Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Vendsyssel Årbog, Carl E. Jørgensen: Skolereduktionen i Aalborg Stift 1740
2003  Artikel Artikler om skolen: Personalhistorisk Tidsskrift. Carl E. Jørgensen: Elever 1736, side 209-10