Statsgymnasiet Schneekloths Skole, Kbh.

1854 Note om navn oprettet 2-5-1854 af Hans Schneekloth på Vesterbro under navnet Realskolen for Frederiksberg og Vesterbro
1854 Note om navn 1-9-1854, F.A. Milo indtræder som medbestyrer
1856 Note om navn flytter til Værnedamsvej under navnet Latin- og Realskolen på Værnedamsvej
1863 Note første studenter dimitterer
1883 Note om navn skifter navn til Schneekloths Latin- og Realskole
1901 Note om navn overtages af De forenede Latin- og Realskoler
1904 Note forenes med Hertz' Forberedelsesskole under navnet Schneekloths Latin- og Realskole og Hertz' Forberedelsesskole
1919 Note om navn overtages af staten 1-8-1919 under navnet Svanholm Gymnasium, dog ikke forberedelsesskolen
1930 Note om navn Statsgymnasiet Schneekloths Skole
1986 Note om navn overtages 1-1-1986 af Københavns Amtskommune under navnet Schneekloths Gymnasium
1992 Note nedlagt


1854 F.A. Milo: medbestyrer af Realskolen på Vesterbro
1854 Hans Schneekloth: opretter sammen med F.A. Milo Realskolen for Frederiksberg og Vesterbro
1867 F. Birkedal-Barfod: student (Schneekloths Skole)
1871 Waldemar Dreyer: student (Schneekloths Skole)
1872 A. Weis: student (Kbh., Schneekloths Skole)
1878 Georg Bruun: student (Schneekloths Skole)
1879 V. Stigaard: student (Schneekloths Skole)
1882 Villerme Larpent: medbestyrer (Schneekloth), 1882-1901
1882 Karl Andreas Schneekloth: bestyrer (Latin- og Realskolen på Værnedamsvej), sammen med Villerme Larpent
1884 Frederik Borgbjerg: student (Schneekloth)
1884 Johannes Dam: student (Schneekloths skole)
1884 Alfred Glahn: student (Schneekloths Skole)
1885 Gustav Hetsch: student (Schneekloths Skole)
1894 Gunnar Sally: student (Schneekloths Skole)
1897 C. Schram-Nielsen: student (Schneekloths Skole)
1897 Carl V. Østergaard: student (Schneekloth)
1899 Oluf Bang: student (Kbh., Schneekloths Skole)
1899 Chr. Mathæus Hansen: student (Schneekloths Skole)
1900 Knud Poulsen, f. 1881: student (Kbh., Schneekloths Skole)
1900 Erik Stokkebye: student (Kbh., Schneekloths Skole)
1901 Karl Andreas Schneekloth: enebestyrer, 1901-12
1905 Eilif Jørgensen, f 1887: student (Schneekloth)
1910 Erik Abrahamsen: student (Kbh., Schneekloths Skole)
1910 Emil Steenvinkel: student (Schneekloth)
1912 Anker Aggebo: student (Schneekloth)
1912 Aage Morville: student (Schneekloths Skole)
1914 Jørgen Bentzon: student (Schneekloths Skole)
1914 Ib Lunding: student (Schneekloths skole)
1914 Fleming Lynge: student (Schneekloths Skole)
1916 K.F. Plesner: student (Kbh., Schneekloth)
1918 Peter Jerndorff-Jessen: student (Schneekloths Skole)
1921 Kjeld Elfelt: student (Schneekloths Skole)
1922 Preben Arentoft: student (Schneekloths Skole)
1922 Aage Strunk: student (Schneekloths Skole)
1925 R. Volf, f 1907: student (Svanholm)
1927 Henrik Bramsen: student (Kbh., Schneekloths skole)
1928 Harald Engberg: student (Kbh., Schneekloth)
1928 Børge Mersing: student (Svanholm)
1928 Ernst Wilson: student (Svanholm)
1932 Helge Høvring: student (Schneekloth)
1935 Knud W. Jensen: student (Schneekloths skole)
1936 Thorkild Skjerbæk: student (Schneekloth)
1937 Tage Voss: student (Schneekloths Skole)
1944 Richard Winther: student (Schneekloths Skole)
1945 Frank Jæger: student (Kbh., Schneekloths skole)
1947 Erik Sønderholm: student (Schneekloth)
1948 Bent Haugaard Jeppesen: student (Schneekloth)
1956 Meinhard Gundolf: rektor (Schneekloths Skole), 1956-
1956 Ralf Nielsen, f 1936: student (København, Schneekloths Skole)
1962 Henning Silberbrandt: student (Schneekloths Skole)
1964 Alex Frank Larsen: student (Kbh., Schneekloth)
1971 Karl Ploug: rektor (Statsgymnasiet Schneekloths Skole), 1971-92

Litteratur:
1888 Om forfatteren Bøger om skolen:
1954 Om forfatteren Bøger om skolen:
1979 Om forfatteren Bøger om skolen: Statsgymnasiet Schneekloths Skole og HF-kursus. Jubilæumsskrift 1854-1979
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1856/57-1902/03 (indtil 1882 Latin- og Realskolen på Værnedamsvejen)
1985 Om forfatteren Bøger om skolen:
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1918/19 (Schneekloths Skole), 1919/20-1928/29 (Svanholm Gymnasium), 1929/30-1957/58
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 2, side 117-126
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1854-
1992 Om forfatteren Bøger om skolen: