Skanderborg Amtsgymnasium og HF-kursus

Kildevej 8, Skanderborg

1651  Note oprettet 1651
1740  Note om navn nedlagt
1971  Note om navn oprettet


1707 Erik Bredal: rektor (Skanderborg), 1707
1978 Dorthe Jørgensen: student (Skanderborg Amtsgymnasium)
1978 Poul Erik Tøjner: student (Skanderborg Amtsgymnasium)
1980 Bjarne Dalsgaard Svendsen: student (Skanderborg)
2003 Ann Linn Palm Hansen: student (Skanderborg Amts Gymnasium)

Litteratur:
1933  Om forfatteren Bøger om skolen: Chr. Holtet: Blade af Skanderborgs Hist., 1933
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1653-1740 (Skanderborg Latinskole), 1971-


0000  Web Link Hjemmeside: www.skanderborg-gym.dk