Sankt Jørgens Gymnasium, Kbh.

1858 Note om navn oprettet som Frk. Jessens Forberedelsesskole
1889 Note oprettet som J.V. Jessens Latin- og Realskole
1896 Note ret til afgangseksamen for studerende
1899 Note om navn Industribygningens skole
1901 Note indtræder i De forenede Latin- og Realskoler
1904 Note om navn flytter til Philippavej under navnet Henrik Madsens [Latin- og Real]Skole
1919 Note om navn overtages af staten 1-8-1919 under navnet Sankt Jørgens Gymnasium
1926 Note nuværende bygning
1950 Note også piger optages i gymnasiet
1991 Note nedlagt


1893 Henrik Madsen, f 1867: bestyrer (Jessens Latin- og Realskole)
1896 Aage v. Kohl: student (Jessens Skole)
1899 Albert Sand Michaelsen: student (Jessens Latin- og Realskole)
1899 Axel Tønnesen: student (Kbh., Jessens Latin- og Realskole)
1900 Louis v. Kohl: student (Kbh., Industribygningens Latinskole)
1904 Henrik Madsen, f 1867: bestyrer (Henrik Madsens Skole)
1910 Carl Rønnenkamp-Holst: student (Herik Madsens Skole)
1911 Tom Kristensen: student (Kbh., Henrik Madsens Skole)
1915 Knudåge Riisager: student (Henrik Madsens Skole)
1919 Henrik Madsen, f 1867: rektor (Skt. Jørgens Gymnasium) indtil 1938
1925 Bernhard Christensen: student (Skt. Jørgens Gymnasium)
1925 Mogens Jermiin Nissen: student (Sct. Jørgens Gymnasium)
1927 Folke Roikjer: student (St. Jørgens Gymnasium)
1928 Felix Nørgaard: student (St. Jøgens Gymnasium)
1930 Folmer Jensen: student (Sct. Jørgen)
1930 Gustaf Munch-Petersen: student (Kbh., Henrik Madsens Skole)
1933 Torben Palsbo: student (St. Jørgens Gymnasium)
1934 Aage Andresen: student (St. Jørgens Gymnasium)
1935 Hans Hansen: student (Skt. Jørgens Gymnasium)
1935 Bjørn Rasmussen: student (Skt. Jørgens Gymnasium)
1936 Finn Methling: student (Kbh., Skt. Jørgens Gymnasium)
1938 Peter Ilsøe: rektor (St. Jørgens Gymnasium), 1938-61
1939 Ole Wivel: student (Kbh., Skt. Jørgens Gymnasium)
1943 Vagn Jensen, f 1925: student (Sct. Jørgens Gymnasium)
1943 Per Nykrog: student (Skt. Jørgens Gymnasium)
1947 Povl Marstal: student (Skt. Jørgens Gymnasium)
1950 Jørgen Juhldal: student (Sct. Jørgens Gymnasium)
1953 Benny E. Andersen: student (Sct. Jørgens Gymnasium)
1957 Hans Hertel: student (Skt. Jørgens Gymnasium)
1960 Mogens Brørup: student (Skt. Jørgen)
1961 F.T. Mouridsen: rektor (Sankt Jørgens Gymnasium), 1961-70
1961 Morten Piil: student (Sankt Jørgens Gymnasium)
1964 Henrik Nordbrandt: student (Kbh., Sankt Jørgens Gymnasium)
1964 Vibeke Storm Rasmussen: student (Skt. Jørgens Gymnasium)
1970 Jørgen Lumbye: rektor (Sankt Jørgens Gymnasium), 1970-91

Litteratur:
1950 Om forfatteren Bøger om skolen:
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1890/91-1902/03 (Industribygningens Latin- og Realskole, J.V. Jessens Latin- og Realskole, Henrik Madsens Latin- og Realskole)
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1918/19 (Henrik Madsens Skole), 1919/20-1957/58 (1946/47 ikke udkommet)
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 2, side 63-69
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1893-