Slagelse Gymnasium og HF-kursus

Willemoesvej 2A, Slagelse

1507 Note skolen omtales, men der har antagelig været skole ved Antvorskov Johanitterkloster tidligere
1551 Note skolebygning opføres på det nuværende Fisketorv (1 eller 3) med sten fra Vor Frue Kirke
1616 Note flyttes til kirkeladen for foden af Skt. Mikkels Kirke
1809 Note flyttes til Bredegade (ved nr. 4)
1852 Note om navn nedlagt ved lov af 14. april 1852 (kgl. resolution af 6-5-1850), i bygningerne etableres realskole fra 1853
1857 Note realskolen flytter til Skolegade 8
1927 Note om navn privat realskole i Skolegade, omdannes til gymnasium under navnet Slagelse højere Almenskole, i Herrestræde, senere navnet ændret til Slagelse kommunale højere Almenskole
1928 Note flytter til Herrestræde 11, det tidligere forsøgelseshjem for fattige
1945 Note om navn navnet ændres til Slagelse kommunale Gymnasium
1968 Note om navn skifter navn til Slagelse Gymnasium og HF-kursus
1977 Note flytter til nybygning på Willemoesvej 2A


1507 Hans Tausen: elev (Slagelse Latinskole)
1640 Hans Mikkelsen Ravn: rektor (Slagelse), 1640-52
1663 Jacob Worm: student (Slagelse Skole)
1771 Jens Bertel Møller: student (Slagelse)
1777 Peder Wøldike: rektor (Slagelse), 1777-1811
1782 Jens Baggesen: student (Slagelse Latinskole)
1783 Eggert Christian Schnabel Randrup: student (Slagelse Latinskole)
1787 Hans Christian Michelsen: student (Slagelse Latinskole)
1797 Jens Møller, f 1779: student (Slagelse)
1801 Chr. Bredahl: student (Slagelse Latinskole)
1804 M.F. Hansen, f 1785: student (Slagelse)
1804 C.N. Rosenkilde: student (Slagelse)
1806 B.S. Ingemann: student (Slagelse)
1822 H.C. Andersen: elev (Slagelse Latinskole) 1822-26
1822 Simon Meisling: rektor (Slagelse lærde skole) indtil 1826
1829 F.C.C. Birch: student (Slagelse)
1838 C.W. Elberling: rektor (Slagelse), 1838-51
1838 C.J. Magnus: student (Slagelse Skole)
1851 Carl Elberling: student (Slagelse)
1936 Sv. Bruun: rektor (Slagelse kommunale højere almenskole), 1936-40
1937 Bernhard Baunsgaard: student (Slagelse)
1937 Mogens Knudsen: student (Slagelse)
1940 Erik Knudsen: student (Slagelse Gymnasium)
1940 Vibeke Stybe: student (Slagelse kommunale højere Almenskole)
1942 Arne Fock: student (Slagelse)
1978 Jens Jørgensen, f 1942: rektor (Slagelse Gymnasium og HF), 1978-91
1981 Jesper Thomas: student (Slagelse Gymnasium)
1992 Ellen Bastholm: rektor (Slagelse Gymnasium og HF), 1992-2000

Litteratur:
1849 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Et bidrag til Slagelse latinskoles historie i årene 1760-1770 [Historisk-biografiske Samlinger ...,
1861 Om forfatteren Bøger om skolen:
1862 Om forfatteren Bøger om skolen:
1952 Om forfatteren Bøger om skolen:
1977 Om forfatteren Bøger om skolen:
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1839/40-1851/52 (Slagelse lærde Skole)
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1927/28-1943/44 (Slagelse kommunale højere Almenskole), 1944/45-1957/58
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 2, side 71-75 (Slagelse Latinskole), 77-80 (Slagelse Gymnasium)
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1546-1852 (Slagelse Latinskole), 1927-


0000 Web Link Hjemmeside: www.slagelse-gym.dk