Slangerup Latinskole


1640 Thomas Kingo: elev (Slangerup Latinskole), 1640-50
1662 Anders Bording: rektor (Slangerup Latinskole), 1662-63
1722 Hans Fritz: rektor (Slangerup), 1722-29

Litteratur:
1871  Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1899  Om forfatteren Bøger om skolen: Anders Petersen: Sjællands stifts degnehistorie, side 68-69
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1613-1736