Sønderborg Gymnasium og HF-kursus

Kongevej 37, Sønderborg

1804  Note om navn nedlagt
1920  Note om navn oprettet som Sønderborg Statsskole
1986  Note om navn Sønderborg Gymnasium og HF-kursus
2007  Note om navn Sønderborg Statsskole


1922 Peter Jepsen, f 1903: student (Sønderborg Statsskole)
1952 Birte Blønd: student (Sønderborg Statsskole)
1958 Detlef Keller Hansen: rektor (Sønderborg Statsskole), 1958-80
1960 Else Roesdahl: student (Sønderborg Statsskole)
1963 Vibeke Vasbo: student (Sønderborg Statsskole)
1979 Karsten Skawbo-Jensen: student (Sønderborg Statsskole)
1997 Karl Kristian Højberg: rektor (Sønderborg Gymnasium), 1997-

Litteratur:
1985  Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1920/21-1957/58 (Sønderborg Statsskole)
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1584-1804 (Sønderborg Latinskole), 1920-


0000  Web Link Hjemmeside: www.statsskolen.dk
0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)