Sorø Akademi

Akademigrunden 8, 4180 Sorø

1584 Note Frederik II lader 1584-1585 sine sønner og nogle adelige elever gå i skole i det ophævede kloster
1586 Note om navn oprettet af Frederik II som opdragelsesanstalt og skole for 30 adelige og 30 ikke-adelige disciple
1623 Note Christian IV tilknytter Ridderligt Akademi, dvs. universitet
1665 Note akademiet nedlægges
1737 Note skolen nedlægges
1747 Note akademiet genoprettes
1793 Note akademiets virksomhed instilles igen
1813 Note bygningerne brænder natten mellem 10-6 og 11-6-1813
1822 Note om navn skolen genåbnes som Sorø Akademis lærde skole og Opdragelsesanstalt, dagelever gives adgang
1826 Note akademiet genåbnes
1849 Note akademiet ophører definitivt
1903 Note om navn navnet ændres til Sorø Skole og Opdragelsesanstalt


19 Jens Peter Helge Hansen: student (Sorø Akademi)
19 Søren Lauritzen: student (Sorø Akademi)
19 Bent Oxenvad: student (Sorø Akademi)
1702 Andreas Frølund: rektor (Sorø Akademi), 1702-05
1705 Lyder v. Müllen: student (Sorø)
1707 Joachim Wielandt: student (Sorø)
1791 Caspar Herman Benzon: student (Sorø)
1822 B.S. Ingemann: lektor i dansk sprog og litteratur (Sorø Akademi)
1822 Erich Giørup Tauber: direktør (Sorø), 1822-30
1825 Frederik Julius Fiedler: student (Sorø Akademi)
1826 Carl Bagger: student (Sorø Akademi)
1826 H.A. Malling: student (Sorø Akademi)
1826 Fritz Petit: student (Sorø Akademi)
1838 H. Rink: student (Sorø Akademi)
1840 H. Rink: cand.phil. (Sorø Akademi)
1841 H.F. Ewald: student (Sorø)
1842 B.S. Ingemann: konstitueret director ved Sorø Akademi, 1842-1849 (blev boende efter Akademiets nedlæggelse)
1843 Peter Jacob Petersen: student (Sorø)
1846 C.St.A. Bille: student (Sorø)
1846 Godske Nielsen: student (Sorø)
1848 Jens Vahl: student (Sorø Akademi)
1851 H.R. Hiort-Lorenzen: student (Sorø)
1853 L.A.C. Bergmann: student (Sorø)
1853 F.V.J. Wille: student (Sorø Akademi)
1855 Sophus Schandorph: student (Sorø)
1858 Gustav Schnack: student (Sorø Akademi)
1860 Carl Michelsen: student (Sorø)
1862 Kristian Zahrtmann: student (Sorø Akademi)
1863 Otto Borchsenius: student (Sorø Akademi)
1864 H. Schwanenflügel: student (Sorø Akademi)
1865 Richard Kaufmann: student (Sorø)
1865 Vilhelm Møller: student (Sorø)
1866 Axel Damkier: student (Sorø)
1868 Vilhelm Gregersen: student (Sorø Akademi)
1875 Herman Bang: student (Sorø Akademi)
1875 P.A. Rosenberg: student (Sorø Akademi)
1876 Axel Steenbuch: student (Sorø)
1878 O. Münster: student (Sorø)
1880 K. Bjerre: student (Sorø)
1881 Vilhelm Rosenberg: student (Sorø)
1882 Vilhelm Andersen: student (Sorø)
1882 Peder Knudsen Blichert: rektor (Sorø), 1882-94
1884 Kristian Branner: student (Sorø)
1885 Chr. Winther, f 1865: student (Sorø Akademi)
1886 Chr. Gabrielsen: student (Sorø)
1887 Sven Lange: student (Sorø)
1889 Thorvald Biering: student (Sorø)
1892 Ferdinand Ohrt: student (Sorø)
1893 E. Frederiksen: student (Sorø)
1894 Hubert Rosen: student (Sorø)
1898 Karl Jespersen, f 1880: student (Sorø)
1899 K.K. Steincke: student (Sorø Akademi)
1901 Aage Lind: student (Sorø)
1901 Jes Skovgaard: student (Sorø)
1903 V. Sorgenfrey Hansen: student (Sorø Akademi)
1905 C.E.T. Engsig-Karup: student (Sorø)
1907 Camillo Martiny: student (Sorø)
1907 Vilhelm Øhlenschläger: student (Sorø Akademi)
1908 Poul Schjærff: student (Sorø Akademi)
1909 Johannes Brøndsted: student (Sorø)
1910 Svend Christensen: student (Sorø)
1910 L. Stubbe Teglbjærg: student (Sorø)
1913 Aage Bugge: student (Sorø)
1913 Stig Jensen: student (Sorø)
1914 Aage Kragelund: student (Sorø)
1914 Paul Nedergaard: student (Sorø Akademis Skole)
1916 Ebbe Hamerik: student (Sorø)
1916 Hans Kirk: student (Sorø)
1918 Hans Peter Waage Beck: student (Sorø)
1919 Jørgen-Frantz Jacobsen: student (Sorø Akademi)
1920 Arthur Arnholtz: student (Sorø)
1920 Christian Matras: student (Sorø)
1922 Helge Kjærgaard: student (Sorø)
1922 Carl Christian Strarup: student (Sorø Akademi)
1923 Ellen Thomassen, f 1905: student (Sorø)
1923 K. Viderø: student (Sorø)
1927 Mogens Boisen: student (Sorø)
1928 Axel Beck: student (Sorø)
1929 Páll Nolsøe: student (Sorø)
1929 Arne Østergaard: student (Sorø)
1931 Ejnar Sneskov: student (Sorø)
1935 Christian Hermann Jensen: student (Sorø Akademi)
1936 Bjørn Poulsen: student (Sorø)
1937 Regin Dahl: student (Sorø)
1939 Ejvind Fausø: student (Sorø Akademi)
1940 Henning Fenger: student (Sorø)
1941 Aksel Heltoft: student (Sorø)
1941 Einer Plesner: student (Sorø)
1942 Erik Haugmark: student (Sorø Akademi)
1944 P.H. Bohn: rektor (Sorø), 1944-54
1945 Erik Thastum: student (Sorø)
1948 Erik Wiedemann: student (Sorø Akademi)
1951 Hans Andersen: student (Sorø Akademi)
1956 Jan Stage: student (Sorø Akademi)
1957 Klaus Høeck: student (Sorø Akademi)
1958 Arne Østergaard: rektor (Sorø Akademi), 1958-81
1960 Gunnar Hoydal: student (Sorø Akademi)
1963 Johan de Mylius: student (Sorø Akademi)
1970 David Gress: student (Sorø Akademi)
1976 Carl Jóhan Jensen: student (Sorø)
1981 Erling Kristensen, f 1938: rektor (Sorø Akademis Skole), 1981-2003
1986 Rolf Sindø: student (Sorø Akademi)
1995 Jesper Wamsler: student (Sorø Akademi)

Litteratur:
1883 Om forfatteren Bøger om skolen:
1920 Artikel Artikler om skolen: skolens programmer 1920/21-1921/22: H.G. Olrik: Oversigt over lærerstanden ved Sorø Akademi og dets skoler 1822-1922
1920 Artikel Artikler om skolen: skolens programmer 1926/27-1929/30: H.G. Olrik: Oversigt over forstandere og lærere ved den kgl. skole i Sorø 1586-1737
1925 Om forfatteren Bøger om skolen: Alfred Glahn: Sorø Akademi og Holberg
1940 Om forfatteren Bøger om skolen:
1953 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Hans Kirk: Skyggespil, side 154-166 (Landsforvist)
1966 Om forfatteren Bøger om skolen: Erik Wielandt: Sorø Akademi. Mennesker i Sorø 1919-1923. En kostskoledrengs liv på Sorø Akademi. Erindringer
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1839/40-1902/03 (fælles program med Akademiet 1839-42)
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1918/19 (Sorø Skole og Opdragelsesanstalt), 1919/20-1957/58
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 2, side 83-115
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1586-1737, 1822-


0000 Web Link Hjemmeside: Soransk Samfund
0000 Web Link Hjemmeside: Sorø Akademi