Stenhus Gymnasium og HF, Holbæk

Stenhusvej 20, 4300 Holbæk

1906  Note om navn oprettet af H.E. Hass som privat kostskole for drenge, kaldes Hass' skole, senere Stenhus Kostskole
1912  Note første studentereksamen afholdes
1944  Note selvstændig gymnasieafdeling for piger oprettes, Vestre Skole
1964  Note overgår til at være selvejende institution
1976  Note piger optages nu på lige fod med drenge
1978  Note gymnasiet og HF-afdelingen overtages af Vestsjællands Amtskommune, grundskole og kostskole fortsætter som selvejende institution


1920 Hans Folsach: student (Stenhus)
1931 Bo Bramsen: student (Stenhus Kostskole)
1931 K.E. Hermann: student (Stenhus Kostskole)
1931 Svend Larsen: rektor (Stenhus Kostskole), 1931-
1932 Aage Stentoft: student (Stenhus)
1935 Georg Hansen: student (Stenhus)
1943 Hans Brinch: student (Stenhus)
1943 Vagn Grosen: student (Stenhus)
1947 Vagn Steen: student (Stenhus)
1950 Niels-Jørgen Kaiser: student (Holbæk, Stenhus)
1956 Henrik Stangerup: student (Stenhus Kostskole)
1963 Jan Jacoby: student (Stenhus Kostskole)
1985 Simon Fruelund: student (Stenhus Gymnasium)
1990 Søren R. Fauth: student (Stenhus Gymnasium)
1990 Kristian Ditlev Jensen: HF (Stenhus Gymnasium)

Litteratur:
1985  Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1934/35-1957/58 (Stenhus Kostskole)
1989  Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 2, side 135-142
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1906-


0000  Web Link Hjemmeside: www.stenhus-gym.dk