Struer Gymnasium og HF

Jyllandsgade 2, Struer

1938  Note om navn Struer Statsgymnasium


1947 Hakon Lund: student (Struer Statsgymnasium)
1949 Jens Jørgen Thorsen: student (Struer Gymnasium)
1952 Hanne Ejsing Jørgensen: student (Struer)
1961 Lars Ebbensgaard: student (Struer Statsgymnasium)

Litteratur:
1985  Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1938/39-1957/58 (Struer Statsgymnasium)
1988  Om forfatteren Bøger om skolen:
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1938-


0000  Web Link Hjemmeside: www.struer-gym.dk