Thisted Gymnasium og HF-kursus

Ringvej 32, Thisted

1549 Note om navn oprettet
1739 Note om navn nedlagt ved kongelig resolution af 27-11-1739
1947 Note om navn oprettet


1689 Niels Ebbesen Aagaard: rektor (Thisted), 1689-1703
1958 Thomas Mikaelsen: student (Thisted Gymnasium)
1964 Walther Nielsen-Refs: student (Thisted Gymnasium)
1977 Kristen Bak: rektor (Thisted Gymnasium og HF-kursus), 1977-97


Litteratur:
1871 Web Link Tekst i elektronisk form: F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de nedlagte latinskoler i Hjørring, Nykjøbing paa Mors, ... Thisted
1871 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1924 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1951 Artikel Artikler om skolen: Personalhistorisk Tidsskrift 12 VI, C. Klitgaard: Optegnelser om studenter fra Sæby og Hjørring, side 1-21
1972 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Historisk årbog for Thy og Mors, Torsten Balle: Thisted kirkes skole
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1948/49-1957/58 (Thisted Gymnasium)
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1552-1739 (Thisted Latinskole), 1947-
1997 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1947-1997. Redaktion: David Nors Hansen, Gunner Roed og Bent Windfeld
2000 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Vendsyssel Årbog, Carl E. Jørgensen: Skolereduktionen i Aalborg Stift 1740
2003 Artikel Artikler om skolen: Personalhistorisk Tidsskrift: Carl E. Jørgensen: Elever 1736, side 210-11


0000 Web Link Hjemmeside: www.thisted-gymnasium.dk