Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF, Kbh.

Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby

1787 Note om navn grundlagt som Borgerdydselskabets skole
1788 Note om navn skolen deles i to, og den ene flytter til Christianshavn som Borgerdydskolen på Kristianshavn
1837 Note om navn flytter til egen bygning i Wildersgade
1893 Note om navn flytter til Helgolandsgade 6, under navnet Borgerdydskolen i Helgolandsgade
1919 Note om navn overtages af staten 1-8-1919 under navnet Vestre Borgerdydskole
1986 Note overtaget 1-1-1986 af Københavns Amtskommune
1997 Note om navn navneændring til Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF
2007 Note om navn navneændring til Københavns åbne Gymnasium


19 S. Skouboe: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1786 Jens Bertel Møller: skolebestyrer (Borgerdydskolen i Kbh.), 1786-1806
1806 Abraham Kall: skolebestyrer, Borgerdydskolen i Kbh., 1806-15
1815 Jens Møller, f 1779: skolebestyrer, 1815-28
1822 Esaias Levison: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1822 Peter Saxild: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1828 O. Fabricius: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1828 Martin Hammerich: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1828 N.B. Krarup, f 1792: skolebestyrer (Borgerdydskolen på Christianshavn), 1828-42
1829 Vilhelm Birkedal: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1829 J. Victor Bloch: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1833 Theodor Fenger: student (Christianshavns Borgerdydskole)
1834 P.O. Boisen, f 1815: student (Borgerdydskolen paa Christianshavn)
1837 Hans Henrik Lefolii: student (Kbh., Borgerdydskolen på Kristianshavn)
1837 Hans Egede Schack: student (Kbh., Borgerdydskolen på Kristianshavn)
1842 Martin Hammerich: skolebestyrer (Borgerdydskolen på Christianshavn), 1842-67
1845 O.T. Vilstrup: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1847 Gotfred Rode: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1848 Christian Richardt: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1849 Johan Keller, f 1830: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1850 H. Larpent: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1854 Vilhelm Bergsøe: student (Kbh., Borgerdydskolen på Kristianshavn)
1856 Edgar Collin: student (Borgerdydskolen)
1856 Hans Acton Krarup: student (Borgerdydskolen)
1859 Alfred Carl Johs. Flinch: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1862 Severin Abrahams: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1862 N.C. Dalhoff: student (Borgerdydskolen på Kristianshavn)
1862 Conrad Møller: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1863 Fr. Winkel Horn: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1867 Johannes Helms: rektor for Borgerdydskolen på Christianshavn, 1867-95
1867 Paul Marcussen: student (Kbh., Borgerdydskolen på Christianshavn)
1867 Johan Meyer, f 1848: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1867 Søren Sørensen, f 1848-11-23: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1868 Adolf Hansen: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1870 Edvard Blaumüller: student (Borgerdydskolen på Kristianshavn)
1872 Hans Nikolaj Hansen: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1872 N. Neergaard: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1872 William Secher: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1873 Elith Reumert: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1876 Robert Henriques: student (Borgerdydskolen på Kristianshavn)
1876 H.Chr. Hertel: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1879 V. Boëtius: student (Borgerdydskolen på Kristianshavn)
1879 Johannes Marer: student (Borgerdydskolen på Kristianshavn)
1883 Emil Bruun, f 1864: student (Borgerdydskolen på Kristianshavn)
1883 Harald Hornbeck: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1884 H.P. Hansen, f 1867: student (Borgerdydskolen på Christianshavn)
1887 Anders Due Dalsgaard: student (Borgerdydssk Chrhavn)
1887 Frederik Ricard: student (Kbh., Borgerdydskolen på Kristianshavn)
1888 E. Skovgaard-Petersen: student (Borgerdydskolen på Kristianshavn)
1888 Johs. Torrild: student (Borgerdydskolen på Christianhsvn)
1889 Olfert Ricard: student (Borgerdydskolen på Kristianshavn)
1890 Holger Nyholm: student (Vestre Borgerdyd)
1893 L.S. Lankjær: student (Borgerdydskolen på Vesterbro)
1899 Georg Wiinblad: student (Kbh., Vestre Borgerdydskole)
1905 Kai Flor: student (Kbh., Borgerdydskolen i Helgolandsgade)
1905 Kai Friis Møller: student (Vestre Borgerdyd)
1907 Knud Strandgaard: student (Borgerdydskolen i Helgolandsgade)
1909 Gudmund Bruun: student (Borgerdydskolen i Helgolandsgade)
1914 Th. Aarup Hansen: student (Borgerdydskolen i Helgolandsgade)
1915 Mogens Dam: student (Kbh., Borgerdydskolen i Helgolandsgade)
1917 Svend Larsen: student (Vestre Borgerdydskole)
1917 Ingvald Lieberkind: student (Kbh., Borgerdydskolen i Helgolandsgade)
1919 Valdemar Bjerre: rektor (Vestre Borgerdydsskole), 1919-28
1921 Johannes Wulff: student (Kbh., Vestre Borgerdydskole)
1923 Holger M. Nielsen: student (V. Borgerydskole)
1927 Niels Heltberg: student (V. Borgerdyd)
1927 Giuseppe Scocozza: student (Kbh., Vestre Borgerdydskole)
1927 Hakon Stangerup: student (Vestre Borgerdydskole)
1928 Oluf Nielsen: rektor (Vestre Borgerdydskole), 1928-36
1929 Villy E. Risør: student (Kbh., Vestre Borgerdydskole)
1933 Leif Nedergaard: student (Vestre Borgerdydskole)
1933 Carl Willum Hansen: student (Vestre Borgerdydskole)
1940 Gunnar Dyrberg: student (Vester Borgerdyd)
1940 Werner Pedersen, f 1922: student (Vestre Borgerdydskole)
1943 Niels Povelsen: student (V. Borgerdyd)
1947 Villy Sørensen: student (Kbh., Vestre Borgerdydskole)
1949 Niels Barfoed: student (Kbh., Vestre Borgerdyd)
1949 Jesper Jensen: student (Vestre Borgerdydsskole)
1950 Klaus Rifbjerg: student (Kbh., Vestre Borgerdydskole)
1955 Ulrich Horst Petersen: student (Kbh., Vestre Borgerdydskole)
1957 Per Kirkeby: student (Vestre Borgerdyd Gymnasium)
1960 W.F. Hellner: rektor (V. Borgerdydskole), 1960-69
1962 Viggo Madsen: student (Vestre Borgerdyd)
1962 Per Øhrgaard: student (Vestre Borgerdyd)
1963 Stig T. Rasmussen, f 1944: student (Vestre Borgerdydskolen)
1966 Anders Koppel: student (Kbh., Vestre Borgerdydskole)
1969 Jacob Appel, f 1929: rektor (Vestre Borgerdyd), 1969-91
1978 Michael Strunge: student (Kbh., Vestre Borgerdyd Gymnasium)

Litteratur:
1887 Om forfatteren Bøger om skolen: J. Helms: Borgerdydskolen på Kristianshavn 1787-1837
1937 Om forfatteren Bøger om skolen: Vestre Borgerdydskole 1787-1937 (indeholder oversigt over lærere -1810-1936 og studenter 1799-1936)
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1839/40-1902/03
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1918/19 (Borgerdydskolen i Helgolandsgade), 1919/20-1957/58 (Vestre Borgerdydskole)
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 2, side 147-155
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1786-


0000 Web Link Hjemmeside: www.kg.dk
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)