Virum Gymnasium

Fuglsangvej 66, Virum

1957  Note om navn oprettet som Virum Statsskole, indviet 11-12-1957
1986  Note om navn overtages af amtet som Virum Gymnasium


1957 Folke Roikjer: rektor (Virum Statsskole), 1957-77
1962 Marianne Juhl: student (Virum Statsskole)
1962 Nils J.A. Schou: student (Virum Statsskole)
1963 Birger Axen: student (Virum Statsskole)
1963 Klaus Kjøller: student (Virum Statsskole)
1963 Per Olsen, f. 1944: student (Virum)
1966 Hans Siggaard: student (Virum Statsskole)
1972 Anne Strandvad: student (Virum Statsskole)
1975 Linda Wendel: HF (Virum Statsskole)
1982 Jan Sonnergaard: student (Virum Statsskole)
1997 Ole Svend Andreasen, f 1935: rektor (Virum Statsskole), 1982-97
1997 Poul Rasmussen: rektor (Virum Gymnasium), 1997-2012
2013 Mette Kynemund: rektor (Virum Gymnasium), 2013-

Litteratur:
1985  Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1957/58 (Virum Statsskole)
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1957-


0000  Web Link Hjemmeside: www.virum-gym.dk