Anvendt litteratur. Andre værker


Blå kugle Betyder at der er henvisninger til (dele af) dette værk i forfatteroversigterne. Som regel indekseres kun længere omtaler - efter mit skøn -, dvs. hvis navnet kun er nævnt medtages dette ikke. Hvis en person i biografiske værker har en meget kort omtale, f.eks. pga. manglende indberetning af personlige data, er dette anført.

Se også andre kilder, der er opdelt i:

Se også gennemgåede værker om enkelte forfattere

og oversigt over de indekserede værker - ordnet efter udgivelsesår.


Andre værker

 bog Blå kugleSara Alfort: Damer der var for meget. Gads Forlag, 2022. 456 sider.
Udgivet i samarbejde med Golden Days.

bookx.gif (1015 bytes) Axel Andersen (f. 1926): Fortjente personers gravsted på Københavns kommunes kirkegårde. 2. udgave. Københavns kommune, Magistratens 4. afdeling, Stadsingeniørens direktorat, Kirkegårdsafdelingen, 1995.
Dækker kirkegårdene Assistens, Bispebjerg, Brønshøj, Sundby og Vestre Kirkegård. Registrering i henhold til lov nr. 268 af 22. maj 1986 om registrering af bevaringsværdige mindesmærker og fortjente personers gravsteder. Mange fejl i dato-angivelser.

BogBlå kugleBirgit Bertung: Gyldne lænker - kvindernes guldalder. Om forholdet mellem mand og kvinde hos 10 guldalderpersonligheder. C.A. Reitzel, 2006. 150 sider.
Om Thomasine Gyllembourg, F.C. Sibbern, Poul Martin Møller, H.L. Martensen, Johanne Luise Heiberg, Søren Kierkegaard, Meir Goldschmidt, Lodovica Simesen, født de Bretteville, Frederik Dreier, Mathilde Fibiger.

bogbog.gif (1015 bytes) Ib Boye: Årets danskere. Billesø & Baltzer, 1997. 88 sider, illustreret.

bookx.gif (1015 bytes) Bjørnstjerne Bjørnsons brevveksling med danske 1854-74. Udgivet af Det danske sprog- og Litteraturselskab og Det norske språk- og Litteraturselskap. Udgivet ved Øyvind Anker, Francis Bull [og] Torben Nielsen. Bind 1-3. København og Oslo, Gyldendal, 1970-1974.
Bind 1: 1854-1863. 1970. XXXIII+ 296 sider + 3 tavler.
Bind 2: 1864-1869. 1972. 377 sider + 4 tavler.
Bind 3: 1870-2874. 1974. 403 sider + 4 tavler.
Personregister i bind 3.
Perioden 1875-1910 er dækket af: Bjørnstjerne Bjørnsons brevveksling med danske. Udgivet af Fondet for dansk-norsk samarbejde. Ved Øyvind Anker, Francis Bull, Torben Nielsen. Bind 1-3. Gyldendal, 1953.

hbog.gif (1015 bytes) Breve fra danske Skuespillere og Skuespillerinder. Udgivne af Robert Neiiendam. Lybecker, 1911. 286 sider.
Breve fra skuespillere, som debuterede før 1770: Iver Als, Bernhard Henrik Beck, Niels Hiersing Clementin, Johanne Christine Conradi, Sophia Hedevig Davidsen, Marie Elisabeth Hallensen (født Martin), Marcus Ulsøe Hortulan, Geert Londemann, Jens Musted, Christian Lehmannsen Printzlau, Christopher Pauli Rose, Elisabeth Caroline Amalie Rose (født Bøttger), Caroline Frederikke Walter, Christopher Hartmann Ørsted.
Breve fra debutanter før 1800: Jacob Arends, Mette Marie Astrup, Johan Christian Due, Peter Thun Foersom, Johanne Cathrine Foersom (født Ebbesen), Catharine Elisabeth Frydendahl (født Møller), Peter Jørgen Frydendahl, Adam Gottlob Gielstrup, Catharine Marie Gielstrup (født Morell), Niels Hansen, Ellen (Eline) Marie Heger (født Smidth), Jens Stephan Heger, Hans Christian Knudsen, Jens William Kruse, Ferdinand Ludvig Vilhelm Lindgreen, Joachim Daniel Preisler, Marie Cathrine Preisler (født Devegge), Ole Rongsted, Johanne Cathrine Rosing (født Olsen), Michael Rosing, Peter Rasmussen Saabye, Frederik Schwarz, Johanne Marie Christine Spindler (født Nick), Carl Frederik Thessen, Iver Hesselberg Urberg, Birgitte Christine Winther.
Side 213-79: Anmærkninger, herunder side 262-65: Love for "Det dramatiske Selskab", 1777. Side 270-72: [Forlag til] Embeds Instrux for Theater Instructeuren, 1809.
Tilføjelser og rettelser, side 279-82. Register, side 283-86.

hbog.gif (1015 bytes) Breve fra danske Skuespillere og Skuespillerinder. Den nyere tid. Dr. Ryges selvbiografi. Emilie Wiehes Erindringer. Udgivne af Robert Neiiendam. Lybecker, 1912. 286 sider.
Breve fra: Lorentz Peter Enholm, Johanne Louise Heiberg, Wilh. Conrad Holst, Frederik Ludvig Høedt, Kristian Mantzius, Anna Nielsen, Nicolai Peter Nielsen, Joachim Ludvig Phister, Christen Niemann Rosenkilde, Johan Christian Ryge, Anton Wilh. Wiehe, Michael Wiehe, Carl Winsløw.
Side 179-222: Anmærkninger
Dr. Ryges Selvbiografi, side 223-38, Emilie Wiehes Erindringer, side 239-69. Tilføjelser og rettelser, side 270-73. Tilføjelser og rettelse til første bind side 274-77. Register side 279-86.

bogbog.gif (1015 bytes) Hjalmar Christensen: Danske digtere i nutiden. Gyldendal, 1904. 216 sider.
Indhold: Svingninger og stemninger i dansk litteratur 1870-1902. Holger Drachmann i "Forskrevet". Edvard Brandes, Herman Bang, PEter Nansen. Karl Larsen. Gustav Wied. Johannes Jørgensen. Helge Rode. Johannes V. Jensen. Jeppe Aakjær. Johan Skjoldborg. Digital udgave på: Internet Archive.

bookx.gif (1015 bytes) Edgar Collin: Af Jonas Collins Papirer. Bidrag til det kgl. Theaters og dets Kunstneres Historie, samlede og udgivne af Edgar Collin. L.A. Jørgensen, 1871. 348 sider.
Gotisk skrift. Jonas Collin (1776-1861) var 1821-29 og 1843-49 direktør for Det kgl. Teater. Hovedparten af materialet er fra 1821-29, der er dog enkelte breve fra 1841 og 1849. Materialet er delt i tre afdelinger: 1) Breve og Aktstykker, vedrørende det kgl. Theaters Repertoire, 2) Breve og Censurer, vedrørende uopførte Arbeider paa det kgl. Theater, 3) Breve m.m. til Theatrets, Kunstnernes og Forfatternes Historie.

hbog.gif (1015 bytes) Danmarks blad- og bogverden. 2. udgave. Politiken, 1949
1. udgave kom 1948. Heri fortegnelser over bl.a. forlag, boghandlere, antikvariater, forfattere, oversættere, tegnere, bestsellere og oversættelser i 1948.

hbog.gif (1015 bytes) Danmarks blad- og bogverden. 3. udgave. Politiken, 1953
Heri fortegnelser over bl.a. forlag, boghandlere, antikvariater, forfattere, oversættere, tegnere, litteraturforeninger, litteraturselskaber, mindestuer, museer og bestsellere 1952.

hbog.gif (1015 bytes) Danmarks blad- og bogverden. 4. udgave. Politiken, 1955
Heri fortegnelser over bl.a. forlag, boghandlere, antikvariater, forfattere, oversættere, tegnere, litteraturforeninger, litteraturselskaber, mindestuer, museer og bestsellere 1954.

hbog.gif (1015 bytes) Danmarks blad- og bogverden. 5. udgave. Politiken, 1961
Heri fortegnelser over bl.a. forlag, boghandlere, antikvariater, forfattere, oversættere, tegnere.

bogbog.gif (1015 bytes) Danmarks Byer og deres Mænd. Redaktion: C.C. Clausen. "Hver 8. Dag"s Forlag, Bind 1-7, 1899-1901.
Digital udgave (pdf) på: Danskernes Historie Online. Danske Slægtsforskeres Bibliotek. Bind 1: Fredericia og Omegn. 1899. 79 sider. Bind 2: Aarhus og Omegn. 1899. 147 sider. Bind 3: Hobro, Mariager og Hadsund. 1900. 54 sider. Bind 4: Middelfart og  Omegn. 1900. 44 sider. Bind 5: Hjørring og Omegn. 1900. 54 sider. Bind 6: Odense og Omegn. 1900. 143 sider. Bind 7: Ringkøbing og Omegn, 1901. 81 sider.

bogbog.gif (1015 bytes) Danske i Paris gennem tiderne. Udgivet af Association Franco-Danoise i Paris. Under redaktion af Franz v. Jessen. Bind 1-2.2 (bind 2 del i 2 halvbind). C.A. Reitzel, 1936-38. Illustreret.
Bind 1: 800-1820. 548 sider.
Heri:
Lærdomskolerne. III. Poesi og prosa. Af William Norvin, side 90-97.
Fra 1700 til revolutionen. IV. Lærde og skribenter. Af Eiler Nystrøm, side 236-64.
Danske forfattere i Paris i slutningen af det XVIII. og begyndelsen af det XIX. aarhundrede. Af Paul V. Rubow, side 419-539
Bind 2.1: 1820-1870. Side 1-336. Heri: Danske forfattere i Paris i tiden mellem restaurationen og den tredje republik. Af Paul V. Rubow, side 167-214.
Bind 2.2: 1870-1935. Side 337-773. Heri: Danske digtere og publicister i Paris under den tredje republik. Af Paul V. Rubow, side 376-432. Navneregister, side 723-63.

bogbog.gif (1015 bytes) Blå kugle Jørgen Dines Johansen: Litteratur og begær. Ti studier i dansk og norsk 1800-tals litteratur. Syddansk Universitetsforlag, 2003. 339 sider, illustreret.
Indhold: Ødipus redux - en familieroman : om "Sphinxen" og andre tekster af B.S. Ingemann ; Begæringens nådesløse tragedie : om H.C. Andersens "Den lille Havfrue" ; At modvirke faldet : et spørgsmål om genre : om H.C. Andersens "Sneedronningen" og "Iisjomfruen" 1845 og 1862 ; Saaret : om døden i "Dandserinden", "Adonis" og andre tekster af Paludan-Müller ; Dobbelt anatomi : om Aarestrups erotiske digtning 1838-1856 ; Pletten der voksede : om J.P. Jacobsens "Et Skud i Taagen" ; Repræsentation : om J.P. Jacobsens "Fru Fønss" ; Krænkelser : en psykoanalytisk læsning af Amalie Skrams Constance Ring ; Den stiliserede drift eller kunstneren uden sikkerhedsnet : om Herman Bangs "Fratelli Bedini", "The Angelo-Troupe" og "Les quatre Diables" ; Rakkerens kniv : om Johannes V. Jensens Kongens Fald 1900-1901.
Appendiks, to tekster af Herman Bang, side 307-22: Fra Cirkus (The Angelo-Troupe ; Kolleger).
Forord, side 7. Indledning, side 9-14. Noter, side 323-33. Litteraturliste, side 335-39.

bogbog.gif (1015 bytes) Andreas Dolleris: Den danske provindsboghandels historie fra omtrent 1800 til 1915. Odense, Milo, 1916. 367 sider, illustreret.
Side 303-340 oversigt over danske provinsforlæggere ordnet geografisk efter by. Side 341-366 liste over boghandlere ordnet alfabetisk efter by. Se også værkerne om medlemmer af boghandlerforeningen.

bookx.gif (1015 bytes) Dramatiker! En rapport om teaterarbejde. Redigeret af Chr. Ludvigsen, Kaj Nissen og Erik Thygesen. Tiderne skifter, 1981.
Side 168-185: Efterskrift af Chr. Ludvigsen om Danske Dramatikeres Forbund 1906 - 9. marts - 1981.

bogbog.gif (1015 bytes) Carl Dumreicher: Studenterforeningens historie 1870-1920. 3 bind. Nyt nordisk Forlag, 1934-1941. Illustreret.
1. bind: 1870-1875. 1934, 375 sider, 2. bind: 1875-1882. 1936, 328 sider, 3. bind: 1882-1895. 1941, 344 sider. 3. bind har rygtitlen 3a, bind 3b er aldrig udkommet.
Navneregister i bind 1 og 2. Fortsættelse af H.C.A. Lund: Studenterforeningens historie 1820-70. Fortsættes af Kobbernagel: Studenterforeningens historie 1890-1980.

bogbog.gif (1015 bytes) H. Ehrencron-Müller: Gravskrifter i danske aviser 1759-1800. Med udtog af det personalhistoriske stof. I kommission hos Gad, 1944. 140 sider.
Alfabetisk ordnet, efter afdødes navn,  registrant over dels versificerede, dels prosaiske notitser til forherligelse af den afdøde. Aviserne er: Adresseavisen, Odense Adresse-Contoirs Efterretninger, Jydske Efterretninger, Ribe Adresse-Contoirs Efterretninger, Viborger Samler. Register over de i gravskrifterne anførte pårørende side 119-140.

bogbog.gif (1015 bytes) Fischers Forlag 1936-1961. Bøger og billeder gennem 25 Aar. København, 1961. 59 sider.
Bibliografi over forlagets udgivelser.

bogbog.gif (1015 bytes) Else Gade: Årets danskere. 615 tildelte priser, medaljer og andre hædersbevisninger. Redaktion: Elsa Gade. Billesø & Baltzer, 1996. 255 sider, illustreret.

bogbog.gif (1015 bytes) Blå kugleOscar Geismar: Skilderier. Aschehoug, Dansk Forlag, 1927. 128 sider.
Essays om forfattere: Georg Brandes, Edvard Brandes, Vilhelm Andersen, Henrik Pontoppidan, Helge Rode og J. Anker Larsen, Johannes Jørgensen, Jeppe Aakjær, Johannes V. Jensen, Johannes Heskjær, samt præster eller højskolefolk: Jens Nørregaard, Alfred Povlsen, Valdemar Brücker, Emil Koch, Carl Koch, F.C. Krarup, Grønvald Nielsen.

hbog.gif (1015 bytes) Grib tiden. Redaktion Bente Scavenius. Gyldendal, 2001. 340 sider, illustreret.
Artikler om perioden 1890-1900, skrevet af Ole Lange, Bente Scavenius, Carsten Thau, Bjørn Bredal, Peder Rasmussen, Jens Fleischer, Bodil Busk Laursen, Ingeborg Bugge, Bjarne Kildegaard, Ove Korsgaard, Heidi Kyhl, Ditlev Tamm, Bo Hakon Jørgensen, Keld Zeruneith, Henrik Wivel, Laura Lundager Jensen, Jørgen I. Jensen, Lars Dybdahl, Loa Haagen Pictet, Bo Green Jensen, Charlotte Christensen, Lars Handesten.

bogbog.gif (1015 bytes) Halvthundrede Aar. Et Jubilæumsskrift. E. Jespersens Forlag 1865-1915. 1914. 84 sider, illustreret.
Side [5]-19: [Artikler om forlagets grundlægger og historie ved Halfdan Jespersen]. Side [20]-72: [Billede, bibliografi og selvudtalelse af nogle af forlagets forfattere]. Side [73]-84: Fortegnelse over Forlagets nyere, endnu i Handelen værende Bøger.

bogbog.gif (1015 bytes) Paul Hammerich: Lysmageren. En krønike om Poul Henningsen. Gyldendal, 1986. 485 sider, illustreret.
Indeholder liste over modtagere af Poul Henningsen-prisen.

bogbog.gif (1015 bytes) Steffen Hejlskov Larsen: Betydningsstrømme i nyere dansk poesi. Museum Tusculatums Forlag - Københavns Universitet, 2004. 309 sider.
1. Del, side 111-143: Per Højholt. 2. del, side 145-306 gennemgår værker af: Ivan Malinowski, Klaus Rifbjerg, Jess Ørnsbo, Jørgen Gustava Brandt, Inger Christensen, Johannes L. Madsen, Hans-Jørgen Nielsen, Dan Turèll, Michael Strunge, Klaus Høeck, Henrik Nordbrandt, Niels Frank, Søren Ulrik Thomsen, Thomas Boberg, Morten Søndergaard, Jørgen Leth.

hbog.gif (1015 bytes) Blå kugle Maria Helleberg: Kvinder der forandrede Danmark. Ildhu, vilje og engagement. Sohn, 2013
Omhandler: Dronning Dagmar, Margrethe I, Mor Sigbrit, Ellen Marsvin, Leonora Christine, Juliane Marie, Charlotte Dorothea Biehl, Charlotte Schimmelmann, Thomasine Gyllembourg, Madam Mangor, Johanne Luise Heiberg, Nathalie Zahle, Mathilde Fibiger, Mathilde Bajer, Emma Gad, Anna Ancher, Nina Bang, Agnes Henningsen, Andrea Brochmann, Betty Nansen, Thit Jensen, Asta Nielsen, Lis Jacobsen, Karen Blixen, Bodil Koch, Inger Merete Nordentoft, Lis Groes, Lise Nørgaard, Tove Ditlevsen, rødstrømperne, Elsa Gress, forretningskvinderne, Margrethe II, plattedamerne, Ritt Bjerregaard, Jytte Abildstrøm, Pia Kjærsgaard, Mimi Jakobsen, Helle Thorning-Schmidt og Anja Andersen.

bogbog.gif (1015 bytes) Blå kugle Heltindehistorier. Redigeret af Ritt Bjerregaard. Gyldendal, 1983. 219 sider, illustreret.
Seks forfatteres parvise sammenlignende portrætter af kvinder. Else Sandvad: Anne Marie Mangor og Nathalie Krebs. Else Cederborg: Karoline Graves og Marie Bregendahl. Kika Mølgaard: Marie Christensen og Hanna Adler. Hanne Marie Svendsen: Ane Møller og Agnes Henningsen. Jytte Borgerg: Olivia Holm-Møller og Anna Larssen Bjørner. Eva Bendix: Nina Bang og Bodil Koch. Hvert afsnit indledt med foto og biografiske oplysning om de portræterede.

bogbog.gif (1015 bytes) Helle Hvenegård-Lassen: Et andet hjem. Kvindelig Læseforenings historie 1872-1962. Det kongelige Bibliotek - Museum Tusculanums Forlag, 2008. 480 sider, illustreret. (Danish Humanist Texts and Studies, Volume 35)
Side [378]-85: English summary. Side [453]-59: Litteraturfortegnelse. Side [461]-74: Personregister.

bogbog.gif (1015 bytes) Kristian Hvidt: Edvard Brandes. Portræt af en radikal blæksprutte. Gyldendal, 1987. 510 sider, illustreret.

erinda.gif (1015 bytes) Hvidhårede damer. Tolv kvindeskikkelser i det tyvende århundrede. [Baseret på interviews ved] Tove Nielsen og Rita Naabye. Forlaget Skovlænge, 1992. 263 sider, illustreret.
Redigerede interviews med Maria Crone, Marie Olsen, Margrethe Fisker, Grethe Kolbe, Marie Lorentzen, Gerda Sørensen, Nanna Ryhl, Hildur Rybil, Helene Aarestrup Michaelsen, Inga Hansen, Grethe Mortensen og Eva Knudsen. Illustreret med flere fotos af hver kvinde.

hbog.gif (1015 bytes) Max Iversen: Forbudte Bøger. To Aarhundreders beslaglagte og konfiskerede Værker. En annoteret Bibliografi. Under Medvirken af Bibliotekar Åse Henriksen. København, Kirschbaum-Jørgensens Forlag, 1948. 200 sider, illustreret.
Medtager forbudte bøger i Danmark, Norge, Sverige, Frankrig, England og Tyskland. Bibliografi side 183-89.

hbog.gif (1015 bytes) Ejnar Jacobsen (f. 1897) og Vagn Kappel: Musikkens mestre. Bind 2. Danske komponister. Gjellerup, 1947. 580 sider, illustreret.

biblio.gif (211 bytes) Sonja Jensen og Margit Sloth Christensen: Dansk erindringslitteratur 1956-77. En annoteret bibliografi. Danmarks Biblioteksskole, 1981. 211 sider, illustreret. (Studier fra Danmarks Biblioteksskole, 38).
517 værker, der stort set alle er annoterede. Forfatterens fødsel og evt. dødsår er anført.

bogbog.gif (1015 bytes) Johs. C. Jessen: V. og Ø. Flakkebjerg herreders skolehistorie. Blade af den danske skoles historie fra ca. 1690 til vore dage. Slagelse, i kommission ved ASAs Forlag, 1938. 348 sider + tavler.

bogbog.gif (1015 bytes) John Chr. Jørgensen: Da kvinderne blev journalister. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 2012. 130 sider.
Tilgængelig som pdf på Center for Kønsforskning.

bogbog.gif (1015 bytes) John Chr. Jørgensen: De tålte mosten. 39 kvindelige journalister. Udvalgt af John Chr. Jørgensen. Forlaget Ajour, 2013. 188 sider.
Forord af Lone Kühlmann. Indeholder en artikel som eksempel fra hver af de udvalgte journalister. Kort biografisk artikel på halv til hel side om personen før artiklen. Side 182-88: Register og henvisninger.

hbog.gif (1015 bytes) Kendte danske Kvinder 1934. Under redaktion af Olga Eggers. Fotografi: Rosa Metz Parsberg eller Kehlet og Elfelt. København, Arthur-Jensens Forlag, 1934. [154] sider, illustreret.

bogbog.gif (1015 bytes) Jan Kobbernagel: Studenterforeningens historie 1890-1980. Bind 1-3. Nyt nordisk Forlag, 1984-1986. Illustreret.
Bind 1: 1890-1920. Nu er det stille. 1984, 377 sider. Bind 2: 1920-1950. Vær hilset, kammerater. 1985, 367 sider. Bind 3: 1950-1980. Sjungom studentens. 1986, 298 sider.
Navneregister i hvert bind. Bind 3, side 282 er oversigt over æresmedlemmer og æreskunstnere. Fortsættelse af H.C.A. Lund: Studenterforeningens historie 1820-70 og Dumreicher: Studenterforeningens historie 1870-1920. Fortsættes af Studenterforeningens 175 Års Jubilæumsskrift.

bogbog.gif (1015 bytes) Torben Krogh: Studier over Harlekinaden paa Den danske Skueplads. Jespersen og Pio, 1931. 97 sider + 4 tavler. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskningen, nr. 159)
Serien er udgivet af Det filologisk-historiske Samfund.

bogbog.gif (1015 bytes) Blå kugleKvinder ser i tidens spejl. 1947. 133 sider, illustreret.
Livserindringer i anledning af Kvindelig Læseforenings 75 års jubilæum 1. oktober 1947. Bidrag af: Bene Larsen, Karin Michaëlis, Thit Jensen, Edith Rode, Asta Nielsen, Aase Hansen, Karen Aabye og Tove Ditlevsen. Tegninger af Maggi Baaring.

hbog.gif (1015 bytes) Blå kugleTage Kaarsted: For videnskab og kunst. Medaljen Ingenio et arti 1841-1991. Odense Universitetsforlag, 1991. 395 sider.
Side 9-40 om medaljens historie, herunder tildelingspolitikken. Side 41-212 er foto og halvsidesbiografier over de 155 modtagere indtil 1990. Side 213-368 er gengivelse af udvalgte selvbiografier fra bl.a. Ordenskapitlets arkiver. Side 369-395 er noter og personindeks. Side 378 er English summary.

bogbog.gif (1015 bytes) Torben Lange: Historien om en idiot - fortalt af ham selv. Borgen, 1996. 675 sider.

bogbog.gif (1015 bytes) Blå kugleJohn T. Lauridsen: Dansk nazisme 1930-45 - og derefter. Gyldendal, 2002. 677 sider, illustreret.
DNSAP-leksikon, side 473-555. DNSAP-bibliografi 1936-1945, side 573-589.
Fra leksikondelen er indekseret personnavne, jeg af andre årsager har medtaget.

bogbog.gif (1015 bytes) Blå kugleSvend Leopold:Tres talenter. Med friser og omslagstegning af Sven Brasch. Gyldendal, 1918. 207 sider.
60 korte tekster om især forfattere, heraf en håndfuld norske eller svenske, men også en halv snes skuespillere og malere.

bookx.gif (1015 bytes) Viggo Lindstrøm: Kjøbenhavn i tredserne. Særlig Byens Forlystelser. Med et Forord af Carl Muusmann. Hagerup, 1913. 192 sider, illustreret.

biblio.gif (211 bytes) Litteratur om Frederiksberg. 4. udgave. Udarbejdet af Frederiksberg Kommunebiblioteker, under redaktion af Birgit Rühl. Udgivet af Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg, 1989. 264 sider. (Frederiksberg gennem Tiderne, XVII).

biblio.gif (211 bytes) Litteratur om Frederiksberg. Tillæg til 4. udgave. Udarbejdet af Frederiksberg Kommunebiblioteker, under redaktion af Michael Bach. Udgivet af Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg, 1997. 65-124 sider. (Frederiksberg gennem Tiderne, XX).
Del af Frederiksberg gennem Tiderne, XX.

bogbog.gif (1015 bytes) H.C.A. Lund: Studenterforeningen historie 1820-70. Dansk studenterliv i det 19. aarhundrede. Del 1-2. Gyldendal, 1896-98, 480+640 sider, illustreret.
Samlet navnefortegnelse i del 2. Fortsættes af Dumreicher: Studenterforeningens historie 1870-1920 og Kobbernagel: Studenterforeningens historie 1890-1980.

Bog Blå kugleHans Lyngby Jepsen: Glade sommerdage. Kredsen om Bangsbo i 1890'erne. Gyldendal, 1987. 169 sider + tavler med fotos.
Om Herman Bang, Gustav Wied og andre forfattere der mødtes i København på Café Bernina, hos Ove Rode på dagbladet København, på Clasens Hotel i Sæby og hos Johan Knudsen på Bangsbo ved Frederikshavn.

bogbog.gif (1015 bytes) Niels Lyngsø: At notere himlen. Digtanalyser 2000. Gyldendal, 2001. 174 sider
Optryk og analyse af digte af Jørgen Leth, Kristina Stoltz, Christian Dorph, Henriette Houth, Else Tranberg Hansen, Lars Skinnebach, Mikael Josephsen, Camilla Christensen, Nikolaj Stochholm og Simon Grotrian.

bogbog.gif (1015 bytes)Anne-Marie Mai: Galleri 66. En historie om nyere dansk litteratur. Gyldendal, 2016. 393 sider, illustreret.
Side 303-09: Danske skønlitterære udgivelser 1966. Side 313-16: 100 kanoniske kandidater 1966-2016.

erinda.gif (1015 bytes) Blå kugleMin bedste lærer. Fjorten essays. Gyldendal, 2000. 162 sider.
Bidrag af Maria Giacobbe, Jens Smærup Sørensen, Uffe Ellemann-Jensen, Jørn Riel, Bent Vinn Nielsen, Henning Jensen, Ove Nathan, Poul Nyboe Andersen, Per Øhrgaard, Kristof Glamann, Niels Høiby, Hanne Marie Svendsen, Lars Nordskov Nielsen, Birthe Rønn Hornbech.

erinda.gif (1015 bytes) Blå kugleMin skolevej. Vindrose/Borgen, 1989. 149 sider, illustreret.
Hvert bidrag illustreret med (skole)foto af forfatteren som barn. Bidrag af Erik Vagn Jensen, Søren Ulrik Thomsen, Karen-Lykke Poulsen, Anders Bodelsen, Peter Poulsen, Suzanne Brøgger, Sten Kaalø, Georg Metz, Dan Turèll, Dorrit Willumsen, Klaus Rifbjerg, Jess Ørnsbo, Mette Winge, Niels Birger Wamberg.

erinda.gif (1015 bytes) Blå kugleMin skolevej 2. Vindrose, 1990. 126 sider, illustreret.
Hvert bidrag illustreret med (skole)foto af forfatteren som barn. Bidrag af Pia Tafdrup, Svend Åge Madsen, Carsten René Nielsen, Bodil Steensen-Leth, William Heinesen, Marianne Larsen, Bent Haller, Leif Panduro, Gorm Rasmussen, Vagn Steen, Knud Sørensen, Niels Lund. William Heinesens bidrag tidligere offentliggjort i Kur mod onde ånder, 1967. Leif Panduros bidrag er oprindelig en kronik fra Politiken, 12-4-1964.

bogbog.gif (1015 bytes) Blå kugle Ninka[-Bernadette] Mauritson: Hvad livet har lært mig. En manual til tilværelsen. Pretty Ink, 2005. 192 sider, illustreret.
Interviews med: Anne Marie Helger, Anne Braad, Lone Dybkjær, Trille, Birthe Neumann, Maria Marcus, Lillian Knudsen, Etta Cameron, Merethe Stagetorn, Nina Rasmussen, Diana Benneweis, Lone Kühlmann. 2. udgave 2006.

bogbog.gif (1015 bytes) Klaus Neiiendam: Romantikkens teater i Danmark.Belyst gennem Edvard Lehmanns scenetegninger. Skuespil og ballet. Selskabet for Dansk Teaterhistorie, 1994. 117 sider, illustreret.
Om tegneren Edvard Lehmann (1815-1892), side 17-23.

bogbog.gif (1015 bytes) Blå kugleRasmus Nejst Jensen: Angsten i kunsten. Ti kunstnere fortæller. Psykiatrifonden, 2008. 224 sider.
Interviews med Ib Michael, Michael Kvium, Naja Marie Aidt, Kirsten Thorup, Henrik Nordbrandt, Cathrine Raben Davidsen, Peter Høeg, Ghita Nørby, Jørgen Leth og Katrine Gislinge.

bogbog.gif (1015 bytes) Erik A. Nielsen: Søvnløshed. Modernisme i digtning, maleri og musik. Centrum, 1982. 188 sider.

bogbog.gif (1015 bytes) Blå kugleNinka: 33 portrætter. Tegninger af Hans Bendix. Rhodos, 1969. 270 sider, illustreret.
34 interviews, heraf 32 interviews tidligere trykt i Politiken i årene 1961-1969: Dirch Passer, Albert Dam, Olof Palme, Henry Heerup, Erling Bløndal Bengtsson, Osvald Helmuth, Svend Bergsøe, Galina Ulanova, Jens August Schade, Jens Søltoft-Jensen, Jens Otto Krag, Erik Bruhn, Bodil Koch, Otto Gelsted, Einar Geert-Jørgensen, Clara Pontoppidan, Aksel Sandemose, Carl Th. Dreyer, Aldous Huxley, Bodil Kjer, William Heinesen, Svend Johansen, Victor Borge, Johannes Sløk, Henning Moritzen, Niels Viggo Bentzon, Ole Lauritzen, John Ford, Halfdan Rasmussen, Mogens Balslev, Ingeborg Buhl, Villy Sørensen.
To interviews tidligere trykt i Dagens Nyheder henholdsvis 1956 og 1960: Paul V. Rubow og Arnulf Øverland.

bogbog.gif (1015 bytes) Sven-Erik Olsen: Teatret med de små scener. Når papir bliver til teater. Det europæiske dukketeaters historie, udvikling og teknik gennem 300 år. Dansk Modelteaterforening / Grafisk Werk Præstø, 2019. 399 [1] sider, illustreret.
Udgivet i anledning af Dansk Modelteaterforenings 75 års jubilæum 4. december 2018.

bogbog.gif (1015 bytes) Blå kugleOm folkelighed. Interview med Thomas Harder. Gyldendal, 1995. 176 sider.
Interviews udført 1994-1995 med Palle Lauring, Jørn Lund, Knud Sørensen, Morten Kvist, Eva Meile, Kirsten Thorup, Tøger Seidenfaden, Ritt Bjerregaard, Ebba Strange, Mimi Jakobsen, Arne Piel Christensen, Niels Højlund, Ulrik Høy, Anne Knudsen, Knud W. Jensen. Foto og kort biografi af hver person.

bogbog.gif (1015 bytes) Over stregen - under besættelsen. Redigeret af John T. Lauridsen. Gyldendal, 2007. 878 sider.
Artikler af forskellige forfattere om kendte og mindre kendte personer under besættelsen.

erinda.gif (1015 bytes) Blå kugleOvergange. Beretninger om at blive ældre. Redigeret af Charlotte Jørgensen. Aschehoug, 2000. 168 sider.
Bidrag med foto af Tine Bryld, Suzanne Giese, Maria Marcus, Vibeke Marx, Grethe Fenger Møller, Birthe Neumann, Lone Bastholm, Sabine Svendsen.

bogbog.gif (1015 bytes) K.F. Plesner: Det smagende Selskab. Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse. 1759-1959. Gyldendal, 1959. 133 sider.
Liste over pris-modtagere side 111-122.

bogbog.gif (1015 bytes) Vagn Predbjørn Jensen: Dyrlægens Johannes. Johannes V. Jensen og Himmerland. Farsø Bibliotek, 1996. 135 sider, illustreret.

bogbog.gif (1015 bytes) Profiler. Tegninger af Otto C[hristensen]. Carit Andersens Forlag, 1944. 129 sider, illustreret.
Selvbiografiske skildringer af: Kjeld Abell, Knuth Becker, H.C. Branner, Aage Dons, Leck Fischer, Mogens Klitgaard, Jacob Paludan, Nis Petersen, Soya, Knud Sønderby, Johannes Wulff.

bogbog.gif (1015 bytes)Elith Reumert: Fra Livet og Theatret. Hagerup, 1930-31. Bind 1-2.
Bind 1: Barndom og Ungdom. 224 sider. Bind 2: Manddom og Alderdom. 256 sider.

bogbog.gif (1015 bytes)Jan Rosiek. Andre spor. Studier i moderne dansk lyrik. Forlaget Spring, 2003. 279 sider.
Side 11-61: Det moderne moment i dansk lyrik. Modernismekonstruktioner 1959-76. Side 63-132: Optakter til en indbildt natur. Claussen i 1910'erne. Side 133-75: Kætterske huse. Heretica, Sarvig, Bjørnvig. Side 177-237: Blå udsigter. Metafysiske momenter i Nordbrandts lyrik

bogbog.gif (1015 bytes) Blå kugleLars Peter Rømhild: Læseglæder. 100 bedste romaner og fortællinger. Udvalgt og præsenteret af Lars Peter Rømhild. Gyldendal, 2007.  381 sider, illustreret.
Præsentation af danske og udenlandske forfatteres værker. Ikke alle titler er oversat til dansk. Jeg henviser fra førsteudgaven af titlen til dette værk. Ved danske forfattere også i forfatteroversigten.

bogbog.gif (1015 bytes) Emma Salling:Kunstakademiets Guldmedalje konkurrencer 1753-1857. København, Skrifter udgivet af Kunstakademiets Bibliotek, 1975. 127 sider, illustreret.

bogbog.gif (1015 bytes) Gunnar Sandfeld: Komedianter og skuespillere. Dansk teaterliv uden for hovedstaden o. 1790-o. 1870. Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, 1971. 400 sider, 52 tavler.

bogbog.gif (1015 bytes) Gunnar Sandfeld: Teaterkunst på små scener. Dansk Provinsteater mellem to verdenskrige. Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, 1969. 391 sider, 48 tavler.

bogbog.gif (1015 bytes) Gunnar Sandfeld: Thalia i provinsen. Dansk Provinsteater 1870-1920. Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, 1968. 439 sider, 32 tavler.
Fuldstændig omarbejdet og, for store deles vedkommende, helt nyskrevet udgave af 1. udgaven fra 1962.

erinda.gif (1015 bytes) Blå kugleHelge Scheuer Nielsen: Kvinder skriver. En scrapbog om kvinder i Politiken 1884-1901. [Eget forlag], 2011. 115 sider, illustreret.

erinda.gif (1015 bytes) Blå kugleHelge Scheuer Nielsen: Mine aftener i Paradis med stærke kvinder. Nogle læseforslag. Kvinder skriver, 2011. 136 sider, illustreret.

bogbog.gif (1015 bytes) Jørgen Schrøder: Historier fra Assistens. En kulturhistorisk billedbog. Tegninger af arkitekt Jørgen Levinsen. Holkenfeldt 3, 2003. 347 sider, illustreret.
Side 329-37: kort over de omtalte gravsteder, side 339-40 liste over benyttet litteratur, side 341-47 personregister.

hbog.gif (1015 bytes) Blå kugleWalter Schwartz: Danske bogillustratorer. Fra Valdemar Andersen til Axel Salto. Carit Andersens Forlag [i samarbejde med Selskabet Bogvennerne], [1973]. 135 sider, illustreret.
Forkortet udgave af hans: Dansk Illustrationskunst, 1949.

hbog.gif (1015 bytes) Blå kugleWalter Schwartz: Dansk Illustrationskunst fra Valdemar Andersen til Ib Andersen. Carit Andersens Forlag, 1949. 252 sider, illustreret.
Genudgivet som ebog 2019.

bogbog.gif Blå kugleHenrik Højgaard Sejerkilde: Dansk bogdesign i det 20. århundrede. Syddansk Universitetsforlag, 2017. 427 sider, illustreret. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, vol. 551).
Side [420]-24: Litteratur [generelt og om de enkelte personer]

bookx.gif (1015 bytes) Peter Skautrup: Det danske sprogs historie. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Bind 1-[5]. Gyldendal, 1944-1970.
[Bind 5] hedder Registre. Værkets bind 1-3 er udkommet i 2. oplag sammen med bind 4 og registerbindet 1968-1970.
Bind 3 har en mere udførlig gennemgang af sproget hos Holberg, H.C. Andersen, Sneedorff, Ewald, Oehlenschläger og Grundtvig.
Bind 4 har en mere udførlig gennemgang af sproget hos J.P. Jacobsen, Johs.V. Jensen, Henrik Pontoppidan og Herman Bang.

erinda.gif (1015 bytes) Blå kugleSkilleveje. Redigeret af Bo Østlund, med fotos af Thomas Yde. Heatherhill, 2006
28 personers barndom og opvæks. Med bidrag af: Anders W. Berthelsen, Henrik Dahl, Stig Elling, Michael Falch, Jens Gaardbo, John Guldberg, Marianne Jelved, Flemming Jensen, Alfred Josefsen, Rikke Hørlykke Jørgensen, Katja K, Naser Khader, Pia Kjærsgaard, Lisbeth Knudsen, Henrik Kofoed, Zindy Laursen, Mogens Lykketoft, Peter Lund Madsen, Jan Monrad, Allan Olsen, Jørgen Flindt Pedersen, Klaus Rifbjerg, Kim Sjøgren, Jimmy Stahr, Erik Norman Svendsen, Tobias Trier, Chili Turèll og Flemming Østergaard. Se også bogens hjemmeside

bogbog.gif Blå kugleErik Skyum-Nielsen: Ud af skyggerne. Kvindernes litteraturkanon. Information, 2023. 297 sider.

erinda.gif (1015 bytes) Blå kugleSpotlight. Nærbilleder af forbilleder. Redaktion Marianne Egelund og Nanna Gyldenkærne. Agertoft, 1993. 200 sider, illustreret.
Illustreret med fotos som voksen og barn. Interviews med Lene Knutzon, dramatiker (Kasper Emanuel), Kenneth Bager, musiker (Niels Bjørn), Lasse Spang Olsen, stuntmand og filminstruktør (Vibe Bach), Renée Toft Simonsen, tidligere topmodel (Trisse Gejl), Klaus Lynggaard, forfatter (Andreas Rønne og Kasper Emanuel), Rasmus "Sprocket" Berthelsen, tidligere hacker (Jakob Marschner), Anne Louise Hassing, skuespiller (Christian Nordkap), Morten Lorentzen & Povl Carstensen, alias John & Aage (Søren Strand), Jan Bartram, tidligere fodboldspiller (Heine Lau), Poul Nesgaard, filmskolerektor (Thomas Hedemann og Steffen Boesen), Tine Bryld, forfatter, socialrådgiver mm. (Erik Valeur).

hbog.gif (1015 bytes) Hakon Stangerup: Romanen i Danmark i det attende Aarhundrede. En komparativ Undersøgelse. Levin & Munksgaards Forlag, Ejnar Munksgaard, 1936. 424 side
Disputats.

bogbog.gif (1015 bytes) Peter Stein Larsen: Modernistiske outsidere. Underbelyste hjørner af dansk lyriktradition fra 1800 til i dag. Odense Universitetsforlag, 1998. 192 sider. (Odense University Studies in Scandinavian Languages and Literatures, vol. 39)
Behandler udvalgte digtere bla. Oehlenschläger, Bønnelycke, Broby-Johansen, Michael Strunge, Bo Green Jensen, Søren Ulrik Thomsen, Lars Bukdahl, Carsten René Nielsen, Annemette Kure Andersen, Janus Kodal, Pia Tafdrup, F.P. Jac, Peter Huss, Jens Fink-Jensen, David Læby, Katrine Marie Guldager.

hbog.gif (1015 bytes) Ivan Stochholm Christensen: Med tråde til Randers. Forfattere og tegnere med tråde til Randers og omegn. Drenge og pigebøger, som bedste- og oldeforældre læste. Genoptryk af Otto-bogen fra 1898. BogForm, 2017. 177 sider, illustreret.
Uddrag af forordet: I efteråret 2015 havde vi, Mathilde Storvang og undertegnede, i en række artikler og en lille udstilling i Stadsarkivets montre, akvarierne, i Kulturhuset, hvor vi fortalte om nogle måske lidt ukendte forfattere og illustratorer, som har haft deres opvækst i eller anden tilknytning til Randers. ... [Udstillingen] resulterede endvidere i syv dobbeltsidede artikler i Randers Amtsavis i efteråret 2015, skrevet af Mathilde Storvang og Ivan Stochholm Christensen. Artiklerne er trykt i denne bog - "Med tråde til Randers" - i lidt ændrede udgaver.
Side 165-77, optryk af Conrad Staugaard: Historien om Otto, der krøb op i Vindueskarmen. [Illustreret af Carl Røgild].

hbog.gif (1015 bytes) Studenterforeningens 175 Års Jubilæumsskrift, beretninger fra årene 1970-1995. København, 1995. 236 sider, illustreret.
Fortsættelse af Jan Kobbernagel: Studenterforeningens historie 1890-1980.

hbog.gif (1015 bytes) Eigil Thrane: 349 kunstnerlegater under tilsyn af ministeriet for kulturelle anliggender. Ved Eigil Thrane. Gyldendal, 1968.
Omslagstitel: 349 kunstnerlegater.

bookx.gif (1015 bytes) Morten Thing: Pornografiens historie i Danmark. Aschehoug, 1999. 256 sider, illustreret.
Siderne 161-256 er uddrag af nogle af de omtalte værker.

bookx.gif (1015 bytes) Allan Tønnesen: Herunder hviler ... Udgivet i anledning af Frederiksberg Begravelsesvæsens 100 års jubilæum 1. april 1998. Udgivet af Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg, 1998. 123 sider. Illustreret. (Frederiksberg gennem Tiderne, XXI).
Heri side 76-102: Bevaringsværdige gravminder på Frederiksberg ældre Kirkegård. Side 102-118: Nogle gravsten på Solbjerg Kirkegård. Side 118-119: Nogle gravsten på Søndermark Kirkegård.

bookx.gif (1015 bytes) Henning Valeur Larsen: Assistens Kirkegård 1760-1960. Af Henning Valeur Larsen, Hans Kofoed og Henry E. Nielsen. Kbh., Københavns Begravelsesvæsen, 1960. 198 sider + 1 kort, illustreret.
Indeholder: Henning Valeur Larsen: En tur på Assistens Kirkegård. Hans Kofoed: Graverne og inspektørerne ved Assistens Kirkegård. Henning Valeur Larsen: Fortegnelse over nogle bemærkelsesværdige grave. Henry E. Nielsen: Fortegnelse over særlig interessante træer og buske. Litteraturhenvisninger og noter.
Også udgivet som Historiske meddelelser om København. Årbog 1960.

bogbog.gif (1015 bytes) Blå kugleNiels Birger Wamberg: Digterne og Gyldendal. Kapitler af et forlags historie. Gyldendal, 1970. 405 sider + tavler.
Udsendt i anledning af Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlags, Aktieselskabs 200 års jubilæum 1970.

bookx.gif (1015 bytes) Mette Winge og Ernst Lohse: Hvor smiler fager. En litterær danmarksguide. Samleren, 1994.

hbog.gif (1015 bytes) T. Vogel-Jørgensen: Bevingede ord. Mere end 12.000 kendte litteratur-citater, historiske ytringer, sprog-klicheer, talemåder, slagord etc. Gad, 1963. 591 sider.
Tidligere 1. udgave udgivet 1940, ca. 7000 bevingede ord. Senere udgaver: 6. reviderede udgave ved Poul Zerlang udgivet 1990.

Grøn skillelinie


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Udarbejdet af Niels Jensen.