Haderslev Katedralskole

Christiansfeldvej 31, Haderslev

1567 Note om navn stiftet 6-2-1567 af Hertug Hans den Ældre i nyopført bygning i nærheden af domkirken
1637 Note skolens bygning nedbrænder
1734 Note flytter til bygningen der nu kaldes "Den gamle Latinskole"
1847 Note kgl. reskript af 19-5-1847 om Indførelse af dansk undervisningssprog i Haderslev lærde Skole
1854 Note flytter til nybygning i Gaaskærgade
1864 Note om navn Lateinische Schule zu Hadersleben (tysk gymnasium)
1864 Note rektor og lærer opretter Haderslev Læreres Skole i Kbh.
1874 Note om navn Gymnasium zu Hadersleben
1884 Note om navn Gymnasium und Real-Progymnasium
1895 Note om navn Königliches Preussisches Gymnasium
1898 Note om navn Königliches Preussisches Gymnasium, Johanneum
1920 Note om navn Haderslev Katedralskole (statsskole)
1967 Note flytter til nybygning på Christianfeldvej
1986 Note om navn 1-1-1986 overtaget af amtet


19 Johann Sigismund Strodtmann: student (Haderslev)
1809 Christian August Brauneiser: rektor (Haderslev), 1809-1848
1827 C. Lorenzen: student (Haderslev)
1850 S.B. Thrige: rektor (Haderslev), 1850-1864
1855 Richard Petersen: student (Haderslev)
1893 Carsten Petersen: student (Haderslev)
1920 Sven Brüel: student (Haslev)
1924 Chr. N. Brodersen: student (Haderslev)
1928 Petra Refshauge Foged: student (Haderslev Katedralskole)
1929 Edgar Gjede: student (Haderslev)
1935 Knud Nørholm: student (Haderslev)
1943 Peter Seeberg: student (Haderslev Katedralskole)
1951 Nis Schmidt: student (Haderslev Katedralskole)
1975 Anna Elisabeth Jessen: student (Haderslev)

Litteratur:
1863 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1862/63: S.B. Thrige: Bidrag til Haderslev lærde Skoles ældre historie, side 5-35
1926 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1925/26: W.v. Brincken: Skoleminder fra Haderslev lærde skole 1863-64, side XI-XIII
1937 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1936/37: V. Gamst: Lidt statistik 1920-36, side XI-XXII (med lærerliste)
1945 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1944/45: N.H. Jacobsen: 1920-1945, side 3-4
1947 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1946/47: En hundredårsdag. Det kgl. reskript af 19. maj 1847 om Indførelse af dansk undervisningssprog i Haderslev lærde skole, side 3-4
1954 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1953/54: M. Favrholdt: Et skolehus gennem hundrede år, side 3-38
1967 Om forfatteren Bøger om skolen: M. Favrholdt: Haderslev Latinskoles historie 1567-1967 (Historisk Samfund for Sønderjyllands skrifter nr 36)
1972 Om forfatteren Bøger om skolen: Olav Christensen og Magnus Favrholdt: Haderslev Katedralskoles elever og lærere 1920-1970
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1839-40-1846/47, 1850/51-1862/63
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1920/21-1957/58
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1567-1864, 1920-


0000 Web Link Hjemmeside: www.haderslev-gym.dk