Kulturens ministre


Nedenstående oversigt er ikke et forsøg på en statsretslig korrekt oversigt, men jeg har gjort mig meget umage med at dato, årstal og navne er korrekte. Jeg har primært holdt mig til Svend Thorsen og Tage Kaarsted, når det gælder ministeriernes navne, periode og nummerering, der er nemlig i et par tilfælde uoverensstemmelse i forhold til de øvrige kilder. Kultusministrenes virkeperioder er ifølge Kultusministeriet. Det kan måske umiddelbart undre, at f.eks. Ministeriet Stauning II sad fra 1929-40, når der nu er folketingsvalg hvert 4. år, men forklaringen på det er altså, at en regering bliver siddende indtil den beder om sin afsked eller får et flertal imod sig.

Oprindelig var kulturen underlagt Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsnet, i daglig tale kaldet kultusministeriet. Ministeriet kom i funktion 5. april 1848, samme dag som det kongelige danske kancelli ophørte med at eksistere. Siden 22. marts 1848 var der dog udpeget en minister for kirke- og undervisningsvæsnet og "Den kgl. Direktion for Univ. og de lærde Skoler".

1916 Adskilles kirke og skole i henholdsvis kirkeministerium og undervisningsministerium.
1961 Oprettes selvstændigt Ministerium for kulturelle Anliggender, nu benævnt Kulturministeriet.

Kultusministeriernes tid 1848 - 1916

Undervisningsministeriets storhedstid 1916 - 1961

Kulturministeriet 1961

Grøn skillelinie

Departementschefer i Kulturministeriet

1961 Henning Rohde, fungerende
1962-74 Henning Rohde
1974 Ole Perch Nielsen, konstitueret
1975-81 Ole Perch Nielsen
1981-93 Jørgen Harder Rasmussen
1993-00 Erik Jacobsen
2000-13 Karoline Prien Kjeldsen
2014-20 Marie Hansen
2020- Dorte Nøhr Andersen

Litteratur:


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Oprettet af Niels Jensen. Opdateret af