Hvorfor denne hjemmeside?


Hvem er denne bibliotekar?

Mit navn er Niels Jensen og jeg er født den 29. november 1952 i Glyngøre. Jeg er uddannet bibliotekar (1973-77, Danmarks Biblioteksskole Aalborg) og er nu pensionist. Tidligere under arbejdet har jeg været ansat ved Københavns Biblioteker, Gentofte Bibliotekerne og DBC. I alle årene har arbejdet med disse sider foregået i min fritid.

Redaktionelt koncept for siderne

se, venligst den særlige side ang. redaktionelt koncept

Uforbederlig eller uforbedrelig?

I henhold til diverse ordbøger, bl.a. Retskrivningsordbogen, så staves ordet "uforbederlig" uden r efter d'et. Det kan man godt synes er underligt, men sådan er det altså.

Hvorfor denne hjemmeside?

Jeg har arbejder med IT til biblioteker. Jeg har således ikke gået rundt blandt bøger til dagligt. Jeg har derfor set arbejdet med disse sider som en mulighed for at holde mig orienteret i og om litteratur.

Programming republic
            of Perl

Samtidig har arbejdet med hjemmesiden givet mig mulighed for at dyrke arbejdet med en PC-database, Paradox, og Perl-programmering nærmere - samt ikke mindst HTML. Jeg ved det godt, det bliver altså også til edb-arbejde i fritiden, men det har jeg nu altid gjort, så det er som det plejer. Er du interesseret i at kigge nærmere på hvad Perl er for noget, så besøg www.perl.com.

Man kan stille sig det spørgsmål, om det nu overhovedet er nødvendigt med en registrering af bøger udgivet før 1975, de findes jo registreret i Det kongelige Biblioteks katalog, Rex, med henvisning til Bibliotheca Danica for den periode, samt diverse repertoire fortegnelser og forfatterleksika?

Hertil er der at svare: Godt spørgsmål, men det nye og anderledes ved de sider jeg forsøger at fremstiller er at de inddrager både bøger, dele af bøger, dramatik (også ikke-trykt), bidrag til tidsskrifter og aviser. Endelig giver siderne en række indgange, som ikke findes i alle de eksisterende kilder, fx oversigt over titler med henvisning til danske og udenlandske forfattere samt andre bidragydere som oversættere og illustratorer. Samt ikke mindst danske forfattere for perioden ca 1850-1900. Og så sker der jo hele tiden ny "forskning", så tidligere uopklarede ting bliver opklaret - her er web-søgninger ofte en genvej før eller frem for den langsommelige leden i bog efter bog.

Der er dog lang vej endnu. Mange års arbejde.

Svar til flere:

Nej, nej og atter nej, jeg udvider ikke hjemmesiden til at omfatte musikpriser, filmpriser, sportspriser, forskningspriser, fortjenstmedaljer osv.osv. Nogle priser medtages dog delvist hvis modtageren i øvrigt er medtaget, men vil som hovedregel være anført under fællesbetegnelsen andre priser (der dog aldrig omfatter fortjenstmedaljer). Jeg overvejer dog i svage øjeblikke at lave en liste over priser jeg ikke har medtaget - men indtil videre er det lykkedes mig at bekæmpe trangen.
I et svagt øjeblik i slutningen af år 2000 startede jeg dog med at registrere teater-, arkitekt- og kunst-priser. Disse medtages dog kun i årstalsoversigterne og modtagerne kun hvis de på anden vis er medtaget.


Hvordan er den lavet?

Det hele startede med at jeg havde 5 MB til rådighed - og hvad skulle jeg fylde dem med?

Jeg stødte på Søholms litteraturkalender, Gyldendal, der er en fornøjelig kalender med omtaler af forfattere og litteratur. Til slut i kalenderen er nogle sider med oversigt over litterære priser. Det var inspirationen.

Jeg ville dog ikke beskyldes for at kopiere Søholm, så jeg stillede det krav til mig selv, at jeg gerne ville have mindst een kilde mere til Søholms liste. Jeg startede derfor en systematisk gennemgang af nogle årgange af Kraks Blå Bog og af Avisårbogen, samtlige årgange. Det skulle jeg aldrig have gjort, for jeg opdagede, at der var mange flere priser end Søholms lister lod ane - og nu er det sådan, at der dukker stadig nye vinkler op på det her.

Jeg har ud over ovennævnte titler gennemgået en lang række værker, se den komplette lister i min kildefortegnelse, men af væsentlige kan nævnes:

Løbende holder jeg naturligvis øje med diverse aviser og tidsskrifter.


Hvad kan der videre ske?

Jeg prøver at finde ud af forfatterens debutbog, fødsels- og evt. dødsår, og så er jeg som skrevet ovenfor på stadig jagt efter flere kilder til oplysningerne og udfyldning af huller.

Tilfælde hvor fødsels- eller dødsdagen varierer fra kilde til kilde skal dette angives. Det er især ved dødsdag dette forekommer.

Jeg er gået i gang med at registrere ægteskaber og slægtskaber, samt lave henvisninger mellem personer hvis de er medtaget.

Jeg udbygger også løbende henvisninger fra titler til bibliotekskatalogen bibliotek.dk.

Oplysningerne om litteratur om forfattere skal opdateres.


Punktnedslag i sidernes udvikling


20240627

Så passerede antallet af skanninger/affotograferinger 200. En del af disse er takket været Frederiksberg Biblioteks store samling af ældre dansk litteratur.

20240401

I dag blev skanning/foto af titel nr. 150 lagt på Internet Archive. Første titel blev overført 30-6-2023. Nogle af titlerne har kun få sider, mens andre er på 500 sider eller derover. De mest besværlige er dog de tidsskrifter, hvor et opslag er større end A3, så skal sidernes nemlig skannes hvert for sig og flettes sammen bagefter. Det betyder for opslagene i starten og slutningen af tidsskriftet at venstre og højre side ikke er lige store. Heldigvis ser det ud til at Internet Archive udligner det når de viser et opslag.

20240316

Arbejdet med tidsskriftet For Romantik og Historie afsluttet efter 45 bind. Alle er lagt på Internet Archive og alle bindenes skønlitterære indhold er indekseret. Det er ikke det eneste der har været arbejdet med i det seneste halve år, men det har været det mest koncentrerede arbejde. Prisværdigt at Gentofte Bibliotekerne har bevaret alle bindene.

20231103

Jeg har brugt en del tid på at digitalisere nogle tidsskrifter og lagt dem op på Internet Archive (fx For Romantik og Historie), jeg har nemlig købt noget udstyr, som givet et resultat man godt kan være bekendt at offentliggøre. Det er et meget blandet udvalg af titler for at prøve forskellige størrelser og indbindinger. Det er blevet til lige på den anden side af 50 årgange. Arbejdet vil fortsætte og tidsskrifternes skønlitterære indhold bliver løbende indekseret.

20230509

Dansk Bogfortegnelse 1945-49 er nu gennemgået. Som noget nyt er pris (dog kun billigste udgave) og trykkested (hvis uden for København) konsekvent medtaget. Det to oplysninger vil løbende blive tilføjet titler fra øvrige årstal.

Jeg er ved at gennemgå siderne, både de håndholdte og de maskingenererede, så de bliver mere brugbare på forskellige skærmstørrelser, det vil i hovedsagen sige mere afstand mellem linjerne, så det er muligt at ramme et specifikt link med fingrene, og at teksten tilpasser sig bredden af skærmen. Det ser dog desværre ud til at det ødelægger muligheden for i oversigten over forfatterens produktion at klikke på en søjle og hoppe til titlerne fra et givent årstal. Muligheden virker ikke hvis der scrolles, og det vil, hvis skærmen holdes på højkant, stort set altid være tilfældet.

20220319

Nogle prisoversigter består af flere lister over modtagere fordi prisuddeleren uddelte flere lister. Da jeg gerne vil omlægge fra håndredigerede lister til genererede lister har nogle af disse været opbygget ved hjælp af ajax-inkludering af genererede html-fil. Men det er svært at teste, og kræver, hvis det skal fungere i alle browsere, at man skal bruge et javascript framework. Jeg har brugt prototype.js, som stadig fungerer, men efterhånden er afløst af jquery.js på de fleste sites, så valget har været at skifte til jquery eller finde en anden løsning. Jeg har valgt det sidste, så ingen sider benytter ajax-inkluderinger, alle genererede sider indeholder nu alle data selv om der måtte være flere sæt modtagere. Også teaterstykkernes rollelister har været indføjet ved hjælp af ajax-inkluderinger, men også det er nu ændret til at de indeholde alle data i html-filen.

20220315

Rollelister bliver nu også vist ved andre teatre end Det kgl. Teater. Endnu er rollebesætningen kun sporadisk inddateret og vil i de fleste tilfælde være begrænset til besætningen ved premieredatoen, oplysninger om ændringer i rollebesætningen er ikke tilgængelig på samme udførlige niveau som det er for Det kgl. Teater.

20220310

Koden (perl-skripts) der danne html-siderne har gennemgået en renovering foranlediget af et ønske om at kunne anvende SQLite til en mere fremtidssikker backup af data. Renoveringen har betydet at nogle uhensigtsmæssigheder og direkte fejl er blevet opdaget og rettet. Det har taget nogle uger, og for hele tiden at kunne kontrollere at der ikke opstår afledte fejl, har opdateringen af data været sat på pause. Det hele kører nu lidt smidigere og stabilt - dejligt.

På den positive side er også at Paradox (et oldgammelt databaseprogram som jeg stadig benytter til inddateringen af data) nu kører under Windows 11 som den har kørt under tidligere versioner. Der har ellers været nogle funktioner, som simpelthen ikke virkede i Windows 11, men den seneste Windows-opdatering synes (mærkeligt nok?) at have løst det. Tilføjelse 12-3-2022: Glæden varede kort, dagens opdatering har ført situationen tilbage til før forrige opdatering, nogle funktioner virker igen ikke!

Til gengæld er det ikke lykkedes mig at få korrekt sortering af æøå på dansk ved hjælp af de unicode-værktøjer der findes - jeg kan kun få det til at virke, hvis jeg selv håndterer rækkefølgen - mærkeligt. Min løsning er at oversætte zæøå til henholdsvis z0, z1, z2, z3 og så sortere med disse værdier.

20220202

Kortet over fortjente personers fødested mv. byggede på kort fra Kortforsyningen.dk, men den service ophører og erstattes af Dataforsyningen.dk og Datafordeler.dk. Desværre en lidt stejl læringskurve at skifte til dem, selv om de har prøvet at skrive en masse faq'er - men det lykkedes til sidst efter et langt tilløb. Håbet er så at det kan holde i mange år! Måske bliver året 2022 også det år, hvor jeg skifter helt fra Google maps til de danskproducerede kort.

20210919

Nu er alle genererede sider omlagt til HTML5 og utf-8. Dog på den dogme-mæssige måde, at der er brugt html entity (hvilket ikke tidligere har været konsekvent) til tegn uden for ascii-området. Jeg har endnu ikke taget nogle af de nye elementer som header, article, section, footer i brug. Siderne (stikprøver, der er over 100.000 sider) er testet med W3C Markup Validation Service. Så mangler jeg "kun" de fleste af de håndkodede sider!

20210913

Et par længe ønskede ændringer er blevet gennemført, dels at listen med danske forfattere bliver suppleret med henvisninger fra variationer af efternavnet/navnene og pseudonymer, og dels at der for udenlandske forfattere bliver muligt at åbne en liste over originaltitlerne. Denne liste tilbydes kun hvis der er 4 eller flere oversatte titler, men kan så til gengæld sorteres efter originaltitel, udgivelsesår, dansk titel og dennes udgivelsessår, se bunden af siden, men inden liste over teaterstykker, se fx Upton Sinclair. Endelig har siderne med titellister fået underdeling på de to første bogstaver i titlen.
En lille teknisk kommentar om sortering af tabeller. Jeg har jagtet et godt program, som kunne sortere baseret på en sorteringsnøgle frem for den viste tekst i tabellen. Jeg har fundet et javascript fra 2007 (udarbejdet af Stuart Langridge) som kan gøre det, men den metode som programmet egentlig tilbyder, nemlig via en attribut (sorttable_customkey) i relevante td-tags giver advarsel i html5-valideringer, det viser sig så heldigvis at man kan omgå det ved at sætte en sorteringstekst i et span-tag markeret med en class, som gør at teksten ikke vises. Muligvis kan jquery evt. med plugin gøre det, men det virker som en stejl indlæringskurve at skulle kaste sig ud i det. Jeg er så heldig at jeg har inddateret alle originaltitler med en ekstra version af titlen beregnet til sortering - der er fejl i dem, da de indtil nu kun har været brugt af mig, men det håber jeg at rette op på, nu da de skal indgå i den publicerede visning.

20210613

Gennemgået Viborg Stifts-Tidende (perioden 1922-52, derefter identisk med Herning Avis med hensyn til føljetoner). Det bliver så nok også den sidste avis jeg kan nå at gennemgå, for adgangen til ejerløse aviser udløber 17. juni 2021, men hvor var det dejligt så længe det varede.

20210610

Gennemgået Kallundborg Avis (perioden 1922-53), Isefjords-Posten (1922-29), Frederiksborg Amtstidende (perioden 1930-57, perioden 1915-29 dækket af Isefjords-Posten) og Ribe Stifts-Tidende (perioden 1922-54, derefter ingen daglig føljeton).

20210527

Gennemgået Helsingørs Avis (perioden 1923-36, som er i Mediestream), Ærø Avis (perioden 1922-63), Ærø Venstreblad (1924-65) og Langelands Folkeblad (kun perioden 1964-75 i Mediestream, føljeton på siderne fra Fyns Tidende).

20210509

Gennemgået Folket (1935-41) og Folket (1941-46), Thisted Amtsavis (for perioden 1922-60), Roskilde Avis (for perioden 1922-54), Land og Folk (perioden fra 1945 til ca. september 1957, hvorefter avisen ser ud til stort set kun at have skønlitterære bidrag i søndags-avisen).

En hel del aviser havde i kortere eller længere perioder om søndagen en avis med et særligt tillæg (eller et antal ekstra sider) med bl.a. kortere skønlitterære bidrag - det må der samles op på senere. Desværre er det ikke alle disse tillæg der findes i Mediestream. Med hensyn til aviserne i Mediestream (100 år gamle og ældre) samt Ekstrabladet, Politiken og Flensborg Avis, se også: Føljetoner & fortællinger i danske aviser, samlet af Kim N. Jensen, hvor novellerne er medtaget for de udvalgte aviser, mens novellerne på nærværende web-site endnu kun er sporadisk registrerede.

20210412

Gennemgået Klokken 5 for perioden 1922-30 og Vestsjællands Social-Demokrat 1922-30.

20210409

Gennemgået København (1922-28) og dets fortsættelse under navnet Morgenbladet (1928-31).

20210401

Også Landbrugernes Dagblad er nu gennemgået for perioden 1922 og indtil den i 1948 blev delavis af Lolland-Falsters Stiftstidende.

20210321

Men bibliotekerne har været lukket, og det derfor har været givet adgang til ejerløse aviser i Mediestream, har jeg benyttet muligheden for at registrere føljetonerne i disse aviser for årene 1922 og til avisen ophører eller den stopper med at bringe føljetoner. Det drejer sig især om: Social-Demokraten -- Bornholms Avis -- Dagens Nyheder -- Nationaltidende -- Fyns Venstreblad -- Heimdal -- Lolland-Falsters Stiftstidende -- Randers Dagblad -- Sydvestjylland -- Herning Avis -- Aalborg Amtstidende -- Aftenbladet. Sporadisk i andre aviser også, da føljetonerne blev benyttet af aviser inden for samme "familie". Noveller i almindelighed og føljetoner bragt i eventuelle søndagstillæg er også kun sporadisk registreret.

20201115

Siderne er nu lagt om, så de som udgangspunkt kan benyttes via https. Det har medført ændring i ALLE genererede sider og har derfor fået dags dato for seneste opdateret - samt nogle håndrettelser som kommer i de følgende dage, med fare for at jeg overser nogle. Der kan stadig benyttes http, så derfor skal siderne med ajax-kald have anført den side der skal hentes med relativ reference.

20201104

Flere timers arbejde senere er det lykkedes at gennemskue, hvordan man kan kombinere Leaflet javascripts-biblioteket og Kortforsyningens kort. Og da jeg kun medtager steder i Danmark, vil jeg hellere benytte det kort frem for Google. Foreløbig er det blevet til kortet med personers fødested mv. der henter data fra kml-filer. Der findes heldigvis et javascript-bibliotek, som håndterer visningen af kml-filer (Leaflet håndterer grundlæggende kun GeoJSON, som jeg på længere sigt nok skal skifte til).

PennState College of Earth and Mineral Sciences, Department of Geography, har et udmærket kursus om Open Web Mapping (GEOG 585). Kursets tekst ligger frit tilgængeligt.

I sin tid fik jeg kommunegrænserne fra en hjemmeside udviklet af Søren Johannessen: microformats.dk. Siden findes ikke mere, men samme Søren Johannessen har i et tweet (@neogeografen) givet et tip om, at man kan hente kommunegrænser via OpenStreetMap. Først finder man kommunen, fx Ringsted, via OpenStreetMap, derefter kan man via relationsnummeret (2181892) finde en liste over punkterne i den polygon, som udgør kommunen via: http://polygons.openstreetmap.fr/. Lidt omstændeligt, men muligt. Sidst jeg rodede med visning på kort var i 2008/2009, så det er desværre forventeligt at det er tid for en programmeringsmæssig opdatering.

20201030

Efter flere års tilløb har jeg endelig fået hul på omlægningen fra Google Maps version 2 til version 3! Version 2 ophører nemlig med at virke til maj 2021. Jeg har overvejet, når der nu alligevel skulle ske en omprogrammering, at skifte fra Google Maps til noget andet, Openstreet/leaflet eller allerhelst til Kortforsyningens kort. Det ville dog nok kræve en del omprogrammering, selv om det simpelt ud. Det tillokkende med Google Maps er at der er mange eksempler på nettet som man kan læne sig op ad og hente ideer fra. Omlægningen er ikke endnu 100% gennemført, men den er i gang.

20200217

Korrekturlæsningen af Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater 1820-1849 er nu komplet. Det vil sige, at alle siderne er korrekturlæst ved udgangspunkt i "den endelige udgave" af manuskriptet. Det har været ekstra fart på korrekturlæsningen den seneste tid fordi jeg - langt om længe - har gennemskuet hvordan staveprogrammet i BlueGriffon (Wysiwyg-værktøj til html-redigering) virkede. Gid jeg havde opdaget det noget tidligere, men det viste sig at bygge på Hunspell, som også OpenOffice og en lang række andre open source programmer. Ved at fremstille en modificeret udgave af den danske ordbog, hvor den accepterede gamle stavemåder med f.eks. aa i stedet for å, så blev det hele speedet op. Med tiden vil jeg udbygge siderne med henvisning til repertoireoversigten og omvendt henvise fra de enkelte stykker til censuren af disse.

20191228

Korrekturlæsningen af Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater 1820-1849 er nu halvvejs. Dejligt. Der vil være pauser i den fortsatte korrekturlæsning, men burde kunne ske i løbet af 2020. Der vil dog så stadig mangle nogle links til repertoireoversigtens omtale af de enkelte stykker, lige som det også er min agt at linke den omsatte vej med tiden.

20190725

Dansk Bogfortegnelse 1915-19 er nu gennemgået (igen) og stort set udnyttet til sidste bogstav, der mangler dog nogle salmebøger at blive registreret, men det får vente til nogle af de tidligere fortegnelser er nået lige så langt. Det er lidt tilfældigt at det blev denne 5-årsfortegnelse, men den er dog karakteriseret ved at være den første der benytter decimal-klassedelingen i systematisk del, og det er også den første der har en mere ligefrem alfabetisering af titlerne, nemlig efter første ord (tidligere fortegnelser alfabetiserer så midt muligt titler efter første substantiv i nominativ). Registreringen griber i et vist omfang tilbage i tiden fordi der kan være tale om udgaver eller oplag af tidligere udkomne bøger.

20190606

Det er uoverkommeligt at registrere alle titler på digte i digtsamlinger, og endnu mindre i aviser og tidsskrifter. Men for dog at antyde hvilke aviser og tidsskrifter en forfatter har bidraget til har jeg startet et forsøg med en markering af at en given forfatter har bidraget med et eller flere digte. Hvornår, titel og hvor mange vil ikke blive specificeret nærmere. Dog forsøges med at angive året for det første digt, med risiko for at der kan være digte jeg ikke har opdaget. Det overvejes dog at gøre en undtagelse for digte af forfattere som ikke er danske eller norske.

20181206

Mine sites har i mange år været hostet hos Surftown. De er lige blevet overtaget af firmaet UnoEuro og i den forbindelse er alle data blevet flyttet, så derfor optræder alle filer med opdateringsdatoen 2-12-2018 eller 5-12-2018. Det afspejler ikke nogen ændring i data på siden, men kun at den er blevet flyttet til en ny server.

20180929

Nogle gange bruger jeg objektivt set at for megen tid på at finde nogle ikke særlig vigtige oplysninger, men det kan jo gå sport i det. Et eksempel er: Hvornår blev forfatteren og skuespilleren Olaf Fønss (1882-1949) gift første gang? Den ellers veloplyste danskefilm.dk har intet årstal, kun Dansk Biografisk Håndleksikon har et årstal, nemlig 1905. Jeg kigger hans første bind erindringer, Thalia Tilbedelse, igennem. Der er ikke noget, men han er ellers meget ærlig med sit kærlighedsliv. Men så i bind 2 (udgivet 1949), Fra Dagmarteatrets Glansperiode, er der bid side 40, hvor man kan læse:

"Holger Drachmann, der dengang var Danmarks mest populære Digter, havde skrevet "Hr. Oluf han rider", og Det kgl. Teater antog Stykket og besluttede sig til at give det som Festforestilling paa Digterens Fødselsdag den 9. Oktober, hvilket blev Grunden til, at Dagmarteatret maatte udsætte sin Premiere til Søndag den 12. Oktober, den Dag, vort Bryllup var fastsat".

Det udsatte stykke var "Hallfred Vandraadeskjald" og året er 1906. Men der er noget galt! Den 12. oktober er ikke en søndag men en fredag, og stykket havde først premiere på Dagmarteatret 3. november, som er en lørdag. Jeg satser på at sammenhængen med premieren er korrekt. En gennemlæsning af Politiken for 4-11-1906 bekræfter dette, da der side 3 i rubrikken "Dag til Dag" står: "Skuespiller Olaf Fønss og Skuespillerinde Frk. Thilda Johnsen, begge ved Dagmarteatret, blev igaar viede". I samme bind 2 står side 42: "Vort unge Ægteskab strakte sig over 6 Aar, men vort gode Venskab vedvarer den Dag i Dag".

20180619

Ikke helt uventet viser det sig at notaterne om kilderne til oplysningerne ikke alle uden videre kan publiceres, dels er de ikke forståelige for andre, og dels er de jo noteret over mange år, så praksis har forandret sig over tid. En del opretningsarbejde er derfor nødvendig, heldigvis kan noget af det automatiseres, men resten må ske manuelt, så det vil tage en rum tid inden alle oplysningerne er gennemgået.

20180617

Efter mange overvejelser om hvordan, har jeg endelig fundet metoden til at håndtere oplysningerne om kilderne for linjerne om de enkelte personer. Desværre er det sent jeg er kommet frem til hvordan det burde være, så der er en del oprydning for at gøre oplysningerne forståelige for andre. Men nu er der åbnet for sluserne og det sker via "modal boxes".

20180330

Udgivelserne i Dansk Bogfortegnelse 1973-75 medtaget. Det vil sige, at nu er hovedparten af skønlitteraturens titler til og med 1975 inddateret, hvilket var målet. For de sidste 5 år endda med udførlige data. Nu mangler så kun (!) at få inddateret manglende data fra de tidligere år, samt at få tilføjet udgaver/oplag af disse.

20171212

Hovedparten af udgivelserne fra 1970-72 medtaget.

20170118

Udvidet med udgivelser fra 1965-69.

20161027

Udvidet med udgivelser fra 1960-64.

20160818

Udvidet med udgivelser fra 1955-59.

20160711

Udvidet med udgivelser fra 1950-54.

20150812

Dels er der sket en opsplitning på tre forskellige sites: litteraturpriser.dk, danskforfatterleksikon.dk og uforbederlig.dk - og alt sammen samlet på mit eget hosting-site hos Surftown. Det har taget noget tid at få det hele til at falde på plads, men nu er det endelig sket. Der er været flere der over årene har undret sig over hvorfor adressen hed litteraturpriser, så derfor er danskforfatterleksikon blevet tilføjet. Håber det er gennemskueligt.

20150402

Ved nærmere eftersyn ser det ud til at gå hurtigere med perl64, men det afhænger naturligvis af hvad maskinen foretager sig samtidigt ...! Der er iøvrigt sket meget med perl siden jeg startede, noget af det jeg måske burde interessere mig for er muligheden for at få sundhedstjekket perl-koden ved hjælp af Perl Critic, jeg har nogle dårlige vaner, og programmet kan fortælle hvordan man burde gøre, eller hvor man rent faktisk har programmeret noget som kan give fejl.

20150401

I flere uger, har indsatsen været koncentreret om at robustificere data og perl-skripts.

Det første er sket ved at tjekket at input på forskellig vis er valid (alle felter er tilstede i alle linier, at obligatoriske felter er udfyldt, at referential integrity hænger sammen mv.).

Det andet er sket ved at opdatere perl-versionen til 5.20.1 (nyeste pr dags dato fra ActiveState) og i Windows 64-bit udgaven (går ikke bemærkelsesværdig hurtigere desværre). Det medførte nogle må justeringer, den vigtigste at når der dannes json-formaterede data til Google Maps, så er keys alfabetiseret (det kan sikres ved hjælp af $json->canonical($TRUE)), det har nemlig betydning for test (især regressions-test) af om data nu er rigtige. Jeg har også indført Log4perl, easy-delen, det er et fantastisk værktøj til at styre logning og er naturligvis en implementering af Log4j til Java. Endelig har jeg taget Test i brug, hvilket burde være gjort for lang tid siden! At indføre det er imidlertid en løbende proces, men det har allerede været meget givtigt. Undervejs har jeg gennemgået de rapporter som Google giver i forbindelse med deres høstning af mine websider. Der lister de nemlig hvilke sider der linkes til, men som ikke findes, også den gennemgang har fanget fejl, som nu er blevet rettet i koden eller i data.

Alle undersøgelser viser at brugen af Internettet flytter til alt andet end PCer. Jeg har ikke indarbejdet decideret responsive design, men jeg har indført meta-tag viewport, som indtil videre gør at siderne ikke ser helt ad h-til ud på smartphones. Det gør at man så skal scrolle horisontalt, hvilket ikke er optimalt, men dog en forbedring i forhold til hvordan det så ud før jeg indførte viewport parameteren.

Html5 tegner sig i horisonten som den faktiske standard, og for at kunne skifte til det har jeg justeret på HTML-koden, men er endnu ikke parat til at skifte helt. Specielt ikke at overgå til utf8.

Alt i alt betyder det at stort set alle sider er blevet opdateret, men egentlig ikke har fået mere indhold set fra en brugers synspunkt. Men i længden bliver de glade for det!

Seneste skud på stammen er QR-kode, men kun når der printes (f.eks. siden for Ludvig Holberg). Det baserer sig på et javascript udarbejdet af Shim Sangmin (der kalder sig davidshimjs). Det blev javascript efter uden held at have bøvlet med at installere indtil flere perl-moduler der skulle kunne danne QR-kode.

20150125

Hver person har nu fået en separat fil i mappen "aut". Tidligere var flere samlet i samme fil baseret på første bogstav af efternavnet + første bogstav af fornavnet. Det gav relativt få men ensartede filer. Det har dog forvirret nogle gennem tiderne og nu har jeg så taget konsekvensen af det og givet hver person egen fil. Det burde også gøre det nemmere at linke til disse fra diverse sites fordi man nu ikke behøver at have et anker-element med, hvilket f.eks. Wikipedia oftest har forsømt. For slet ikke at tale om sidens egen søgefunktion via Google.

20140722

Teatre har gennem tiderne haft mange navne, selv om de har ligget i samme bygning. Det har jeg nu forsøgt at gøre mere overskueligt ved for hvert teater at liste en årstalsliste med oversigt over andre navne og noter om teatrets historie. Fra de tidligere eller senere navne er der link til mine oversigtssider, der som udgangspunkt er opdelt pr. teaternavn. Nogle fejltagelser i registreringen er heldigvis blevet korrigeret ved samme lejlighed.

20140507

I meget land tid har jeg overvejet hvordan datamodellen for registrering af skønlitteratur i tidsskrifter og aviser skulle være. Forskellige forsøg har nu heldigvis resulteret i at jeg mener at have fundet den rigtige model, som ironisk nok har ligget lige foran næsen af mig, den ligner nemlig til forveksling den der er for skønlitteratur i bogform.
Der er lang vej med registrering af skønlitteratur i tidsskrifter, men nu er det startet, og den spæde start med hvilke tidsskrifter og aviser der er henvist til, kan ses på en oversigtsside. Der skelnes mellem om skønlitteraturbidraget senere er udgivet i bogform eller alene optræder i tidsskriftet eller avisen. Den sidste liste kan være fejlbehæftet på den måde, at jeg (endnu!?) ikke har opdaget at det faktisk er udkommet i bogform.

20130403

Efter nu længe at have ventet på at Google skulle sinde sig til at publicere en udgave af bind 6-7 af Overskous teaterhistorie, har jeg bidt i det sure æble og besluttet mig til at afslutte det projekt uden Google. Selve bindene er tilgængelige i fuldtekst via Internet Archive, men da teksten er trykt med gotisk skrift, kan et normalt OCR-program ikke præstere noget brugbart ud af det. Så jeg har dels tastet og dels benyttet (mod betaling!) den online service, som firmaet Abbyy, med programmet FineReader Online tilbyder. Online-versionen af programmet kan nemlig læse gotisk skrift. Det går lidt hurtigere end at indtaste, men det er stadig ikke arbejdsfri. Dels kan man ikke uploade mere end 10 sider ad gangen, og dels skal de efterbehandles. Konsekvent er æ og ø blevet til andre tegn. Ofte er n og u blandet sammen, det samme for s/f og k/l. Jeg har derfor udarbejdet et perl-skript, som retter op på de mest oplagte OCR-fejl. Ved hjælp af BlueGriffon som jeg benytter som HTML-editor kan jeg rette stavefejl (den har indbygget dansk stavekontrol, men behøver naturligvis at få tilføje ord til ordbogen for de gamle stavemåder) - og at læse det hele igennem. Men der skal nok være noget der smutter, så en senere korrekturlæsning forventes.

20130309

Endelig er opslagsværkerne med premieredatoer på teaterforestillinger blevet fuldt gennemgået, og oversigt over premierer er nu i det store og hele komplet for de københavnske teatre og for landsdelsscenerne, turnerende teatres repertoire er stadig sporadisk. Slutåret er sæson 1974-75, og der er ingen planer om at går videre end det. Langt de fleste af kilderne, Svend Kragh-Jacobsens Teaterårbøger som en markant undtagelse, har dog ikke oversættere eller originaltitel anført, og i det hele taget er premieredatoerne ikke helt overensstemmende når man er så heldig at have de samme oplysninger i flere kilder. Men det er så godt som det kan blive for nærværende. Man skulle tro at Danske dramatikeres Forbunds oversigter over medlemmernes arbejder måtte være troværdig, men også der vakler datoangivelsen og der kan være trykfejl og mangler i navnene på de oprindelige forfattere ved oversatte stykker. Med hensyn til radio og TV er en del opførelser inddateret, men det er på alle måder tilfældigt og mangelfuldt.

Gennemgangen af Politiken er nået til 1919 og supplerer Swendsens to fortegnelser (henholdsvis for 1847-1906 og 1906-19), derefter er den mest udførlige Marie Crones arkiv-kort [1919-31], 25 års Teatersæsoner [1931-56], Hvem Hvad Hvor Universaludgave 1938-48 (repertoire for 1932-47), Hvem Hvad Hvor (årgangene 1948-76), Svend Kragh-Jacobsens Teaterårbøger, samt Marott: Dansk Revy, bind 3. Dertil naturligvis diverse fortegnelser for de enkelte teatre og Danske Dramatikeres Forbunds oversigter over medlemmernes arbejder, specielt den fra 1978.

20130120

Punktnedslagene i Politiken er nu nået til januar 1916. Adskillige datoer er tilføjet eller justeret, henvisninger til omtaler og anmeldelser tilføjet. Provinsteatres repertoire er faktisk ugentligt omtalt i Politiken, men noget forsinket og mere unøjagtigt end det københavnske, så det er fortsat meget sporadisk hvad jeg registrerer, det må vente til en senere lejlighed at blive fyldt ud. Det er i øvrigt nogle gange meget vanskeligt at skelne mellem en kabaret (optræden med sange, sketches mv. nye som gamle indslag) og en revy. En revy er ifølge Gyldendals Teaterleksikon:

"en teaterforestilling bestående af sang- og dansenumre, monologer og sketches, som hver for sig eller kædet sammen af et spinkelt handlingsforløb er humoristiske og gerne satiriske kommentarer til aktuelle forhold og kendte personer."

Betegnelserne benyttes vel lidt i flæng, og også på grund af bestemmelserne for visse teaterbevillinger, måtter der netop ikke være sammenhæng og de enkelte indslag måtte højest vare 15 minutter. Det kan derfor virke tilfældigt om den ene er taget med, mens en anden er udeladt. Emil Marott har i 3. bind af sin bog om Dansk revy en registrant over 150 års danske revyer. Deri medtager han mange som jeg har udeladt (dog mest fordi der er tale om en provinsrevyer), men mangler på den anden side også nogle som jeg har medtaget, det kan være fordi han har overset dem, bl.a. fordi der ikke findes udgivet sange eller lign. fra dem. Jeg har henvist til registrantens nummer hos Marott, hvis revyen er medtaget der.

20120902

Nu er Politiken for perioden december 1886 til og med december 1902 gennemgået. Dog ikke hver eneste dag, men stort set alle lørdage og en hel del dage derimellem, når der har været formodning om at der var omtale af premierer på teatrene. 26. december 1886 åbnede Nørrebros Teater, og det har været meget mangelfuldt beskrevet hvad der blev spillet i de første år. Det var tydeligvis ikke af stor litterær kvalitet, men mangfoldigt. Perioden inkluderer også Etablissementet National, der var teater 1888-91. Sporadisk er der blevet registreret anmeldelser af udkomne bøger. Politikens føljetoner er også tilføjet - og da de ikke var til salg i almindelig boghandel kan de som regel ikke findes i Dansk Bogfortegnelse for perioden.

20120318

Det meste af tiden er gået med at udbygge teater-registreringerne. De er nu nogenlunde på plads indtil 1955, dog mangler der detaljerede kilder til de tidlige repertoirer på "morskabsteatrene" så som Frederiksberg teater, Nørrebros teater og Røde Kro Teater. Arbejdet har medført en del opslag i Politikens arkiv, der som bekendt er online tilgængelig for abonnenter. Det er som udgangspunkt dejligt, men det er virkelig irriterende den måde hvorpå man vælger dato for hvilken avis man vil se, man skal starte fra dags dato og klikke sig bagud, og ofte kan man anden og følgende gang ikke ramme datoen i første omgang, men skal køre lidt frem og tilbage før det kan lade sig gøre.

Dags dato er netop indført et par faciliteter i visning, nemlig valg af teater ved visning af enkelte teatertitler (f.eks. Hamlet), og fra datooversigterne på årsvisningerne (f.eks. 1940), hvor alle teatre vises, kan der hoppes til repertoirevisning for et enkelt teater.

20110914

Det gik hurtigt med Google Chart Tools, også for de udenlandske forfatteres vedkommende. Den sidste justering har været at alle årstal der vises er delelige med 5. Produktionsoptællingen er naturligvis ikke retfærdig, for de er de registrerede hovedregistreringer der tælles, og samlede værker i mange bind tæller som 1, lige som et særtryk af et digt på 2 sider tæller 1. Men indtil videre vil det være sådan.
Nu kan jeg så gå videre til det andet arbejde at få data fra Bibliotheca Danica og Bogfortegnelserne på plads. Som et særligt forsøg har jeg arbejdet med at få B.S. Ingemann inddateret som en prototype på hvordan forskellige udgaver skal vises og linkes sammen. Det er nogenlunde acceptabelt, og kan klares inden for den datamodel der var på data i forvejen - hvilket held. En forbedring vil det dog være at kunne styre markeringen af værk der indeholder, f.eks. noveller, hvor alle novellerne er udgivet tidligere, men hvor det er anført for hver enkelt novelle. Men det skal nok komme.

20110903

Efter et par forsøg lykkedes det at finde en acceptabel løsning på det længe ønskede, nemlig at indtegne f.eks. en forfatters produktion på en tidslinje. Det blev en Google-løsning, Google Chart Tools, nærmere bestemt ved hjælp af combo charts. Det betyder at man på samme graf både kan have søjler og areal. Det første til produktionen (delt op på trykt og teater, hvis personen har beskæftiget sig med begge dele), det sidste til markering af personens levetid, vist som alder. Alder vises kun hvis fødsels- og dødsår kendes, hvilket indirekte medfører at det ikke vises for nulende personer. Det raffinerede er ydermere at man kan have to lodrette akser, så produktionsantal, som er relativt små tal, ikke forsvinder når en høj alder skal vises. Antal kan vises efter en skala på venstre akse, typisk fra 0-12, mens alder kan vises efter en skala på højre akse, og typisk fra 0-80.
Efter en del forsøg er det også lykkedes at få et klik på en søjle (dvs. at udvælge søjlen) til at hoppe til det årstal i produktionsoversigten som søjlen viser (og der kan skelnes på trykt eller teater). Kun synes der at være det problem, at hvis man gør det mange gange, kan muligheden fryse (i hvert fald i Firefox). I første omgang kun danske producenter, men det burde være nogenlunde lige så let gøre det samme for udenlandske. Grafen tegnes ikke hvis udgivelserne begrænser sig til et enkelt år.

20110522

Efter mange måneders inddateringer er den medtagne skønlitteratur nu endelig udvidet til og med 1949. Der er - naturligvis - en hel del arbejde endnu med at få flere oplysninger om titlerne og forfatterne, men datagrundlaget er nu publiceret.

20110324

Med henblik på at udvide medtagne skønlitterære forfattere og oversættere til at omfatte litteratur udgivet til og med 1949 (måske 1950), er jeg godt igang med at indskanne og taste relevante dele af Dansk Bogfortegnelse for årene 1909-49 + Stikordsregister til Den danske Skønlitteratur for 1909-40. Heldigvis er det den samme periode som bogværket Dansk skønlitterært forfatterleksikon dækker, så de fleste danske forfattere kan identificeres ved hjælp af den (gælder dog ikke rene børnebogsforfattere).

20101220

Færdig med inddateringen af Overskous teaterhistorie, del 4. Der mangler korrekturlæsning, for naturligvis er der nogle tastefejl. Jeg har indtastet realregisteret og linket til siderne, det virker brugbart, og overvejer om det kan betale sig af opmærke personer og titler på skuespil, det vil gøre en evt. linkning fra de øvrige sider mere brugbar, men også koste en del arbejde.
Jeg er blevet interviewet nogle gange i forbindelse med debatten om Statens Kunstfond eller omtale af litteraturpriser til Jyllandsposten (20101102), Kristeligt Dagblad (20101106) og Danmarks Radio (20101220). Det første spørgsmål er typisk hvor mange priser findes og hvad er den vigtigste. Hvor mange der findes er et definitionsspørgsmål om hvad der egl. er en litteraturpris, og den skelnen jeg har jeg ikke udført, så jeg ved ikke hvor mange der findes. Jeg har heller ikke nogen tabel over hvad der er den største i penge og prestige er igen et svært måleligt kriterium.

20100409

Alle titler opført på Det kongelige Teater er nu inddateret indtil 1975, privatteatre i København til 1918. Dels baseret på Georg Leicht og Marianne Haller: Det kongelige Teaters repertoire 1889-1975Agerholms dagbøger for perioden 1910-1919, Swendsen og Atlung. Foreløbig vil der blive sat en grænse ved 1975, men den periode vil jeg så til gengæld forsøge at udbygge med repertoire på alle teatre i Danmark. Ideelt set dag for dag, men det er næppe muligt. Selv udarbejdelsen af repertoireoversigten vil strække sig over flere år.

20090405

Jeg er nu igen igang med at inddatere rollelistehavere, dvs. hvem der spillede hvad på Det kongelige Teater. En af de større indtastninger var Holbergs Barselstuen, dels er der 40 roller (i en periode 42), og dels er den blevet spillet 149 gange mellem 1748 og 1889. Det gav 777 indtastninger og der har i perioden medvirket mindst 234 forskellige skuespillere. Jeg har nu tilføjet at der i repertoireoversigten for Det kongelige Teater og for hvert skuespil bliver vist hver gang der er ændring i rollebesætningen. Der er lang vej inden jeg er færdig, og det giver anledning til at beundre det kæmpe store arbejde der ligger bag Aumont og Collins rollelister, som jeg hermed forsøger at overføre til elektronisk form og udvide anvendeligheden af ved bl.a. at danne indgange på de enkelte skuespillere. I første omgang tager jeg udgangspunkt i de stykker der har haft premiere før 1800, men fører rollelisten helt op til 1889 for disse stykker. Jeg tror det er den nemmeste måde at holde styr på de mange skuespillerede på, men der vil være fejl, jeg håber at opdage dem når jeg en gang kan har fået indtastet alle grunddata, og derefter kan se om de ser rimelige ud, når man kigger på dem fra forskellig "side", især person for person i forhold til debut og fratræden mv.

20090214

Hold da op hvor tog det lang tid at finde ud af, at Internet Explorer opfatter et xml-tag der er tomt eller kun indeholder en blanke (måske også flere) som null, og derfor giver fejl hvis man forsøger at læse indholdet. Mens alle andre browsere accepterer et blank-tegn som indhold. Jeg har haft til hensigt at vise op til tre faneblade på Google Maps for en given lokalitet, så der skelnes mellem fødte (eller opvoksede), begravede og minder. Dog har jeg ikke ønsket at vise faneblade uden indhold. Jeg har derfor delt xml-filens data op ved hjælp af  muligheden for "ExtendedData" (se Google KML reference), og ved hver lokalitet er der derfor tre tags med navn "SimpleData" og attribut name henholdsvis born, dead og other.

Jeg har også ændret, så siderne nu ikke er indlejret i frame, det betyder så at jeg skal tilføje topbanner til hver eneste side. Den gennemgang er endnu ikke afsluttet.

20090205

Endnu et længe næret ønske, både af mig selv og nogle brugere, nemlig et søgefelt. I første omgang kun får første side, men det kan vel udbredes. Google har gjort det muligt at indsætte et søgefelt, der ved hjælp af Ajax-teknik kan bruges til at søge i et givent site + en hel masse andet, som jeg ikke har slået til. Det fremgår at man skal kunne få dialogen på ens eget sprog, men det kan jeg pt. ikke få til at fungere. Beklager derfor at der på søgeknappen står "Search". Som sædvanligt var der forskel på hvordan det blev vist i IE6 og IE7, så der skulle nogle forsøg med div-antal for at få det til at se ud som ønsket i IE6 (der skal være en ydre div omkring to diver, der henholdsvis er angivet med float left og float right, og noget tyder på at bredde tilsammen ikke må være 100% - suk!)

20090131

Første gennemgangen af Traps Danmark, 5. udgave, er nu afsluttet. Nogle af de første bind skal lige bladres igennem igen, da jeg der ikke registrerede gravsteder, men der har jeg gjort for de senere binds vedkommende.

20081223

Det går støt og roligt frem med registreringen af fødested og gravsted. Det sker hovedsagelig ved at gennemgå Traps Danmark, 5. udgave, der nævner fødested og gravsted de personer der er medtaget i Dansk biografisk Leksikon 2. udgave. Det er samtidig en god metode til at få styr på stednavnene i forhold til sogne og herreder, data jeg faktisk har på mange forfattere der ikke er medtaget i Dansk biografisk Leksikon. Jeg er nu klar til at publicere kortvisning med kommuneindgangen på forfattere og fortjente personer. Kommunerne er de nuværende kommuner som de ser ud efter kommunalreformen. Fortjente personer er personer medtaget i en af forskellige udgaver af Dansk biografisk Leksikon, Salmonsen eller Encyklopædien.

Det er nu over 10 år siden arbejdet med disse sider startede.

20080921

Bunken af aviser er vokset lidt, men i den seneste tid har jeg intenst arbejdet på at realisere et længe næret ønske om at få styr på medtagne forfatteres fødested mv. Svaret er naturligvis at markere disse på Google Maps. Heldigvis er der mange eksempler på nettet, f.eks. Google Maps API Tutorial, på hvordan man gør det, men det har alligevel kostet noget arbejde at få forenet disse spredte tips og tricks til noget jeg synes virkede tilfredsstillende i denne sammenhæng. Første udfordring var at få udtrykket alle indtastningerne af fødested til separat tabel og derefter at identificere stednavnet i forhold til sogn, kommune osv. Jeg har sammenkørt mine navne med den autoriserede liste over stednavne, der er nu en restmængde af navne, som ikke entydigt har kunnet klares på den måde, de må efterfølgende klare manuelt, i mange tilfælde kan de oprindelige kilde for oplysningen give flere oplysninger. Det har jeg tænkt mig at gøre ved den øvrige restmængde er dels at slå dem op via Google Maps API, (i særdeleshed Geocoding opslag), og så checke sandsynligheden for det foreslåede sted, og via Kort og Matrikelstyrelsens find et sted, som har været til stor hjælp, desværre giver den ikke koordinaterne i den form Google Maps benytter, så de skal konverteres, det gøre jeg nogen gange som et ekstra check via Find Vej. Jeg har også benyttet Traps Danmark, 5. udgave til at finde fødesteder, der er for hvert sogn liste over fødte.

I første omgang er det fødested eller hvor vedkommende er opvokset, hvis det afviger fra fødested, men sporadisk er der anført mindesmærker, mindestuer (museer), gravsteder.

Jeg har for sjovs skyld benyttet JSON, til at ind pakke oplysningerne der skal vises. Mindre interessant har jeg været nødsaget til at konvertere og håndrette ikonerne fordi de ikke ellers bliver vist korrekt i IE6 (i korthed går det ud på, at den ikke kan håndtere PNG-billeder med transparens, baggrunden bliver grå, der findes godt nok en Microsoft løsning, men jeg har altså valgt at lave en gif-udgave af ikonerne).

Om kort tid håber jeg at kunne publicere kort, hvor man fra f.eks. stednavne inden for en kommune (efter den nye kommuneinddeling) kan se hvem der er født mv. der.

20080530

Endelig er alle gemte aviser fra 2007 gennemgået, der mangler nu nogle fra 2008 for at være ajour. Det har iøvrigt ført til en udvidelse af hvilke priser der medtages, især er udvidet med musik-priser.

20080126

 I de seneste måneder har der været arbejdet med indtastning af Overskous teaterhistorie og Rosenstand-Goiskes Dramatiske Journal og Kritiske Efterretninger, samt gennemgang af Christian 8's dagbøger.

20070519

For et par dage siden fik jeg tilsendt et særdeles velholdt eksemplar af det anastatiske optryk fra 1960 af Dansk Bogfortegnelse for årene 1859-68. Det er jeg meget glad for, for nu har jeg adgang til Dansk Bogfortegnelse 1848-1960 og Bibliotheca Danica der dækker perioden før. Jeg ved godt der er adgang til disse via internet, men det er nu i inddateringssituationen ofte praktisk at benytte den fysiske udgave, specielt med henblik på genre- og sprog-afmærkningen af titlerne.

20070324

Jeg har de seneste uger arbejdet ihærdigt med at bearbejde indskannet liste over skønlitterære titler udgivet 1909-1940. Det er den sidste del af  H. Ehrencron-Müllers Stikordsregister til Den danske Skønlitteratur, Gads Forlag, 1941. Der er de sædvanlige problemer. bl.a. kun prægnante titler, ingen anonyme titler, forfatternes fornavne stærkt forkortet. Nu er arbejdet så at få linket til forfatterne. For de danske forfatteres vedkommende er Dansk skønlitterært forfatterleksikon naturligvis den udførlige kilde, og som også kan supplere med titler der ikke fremgår af Dansk Bogfortegnelse eller stikordsregisteret. For de udenlandske forfatteres vedkommende gennemgår jeg Dansk Bogfortegnelse for årene og støtter mig til Vor tids hvem-skrev-hvad, hvor der er titelliste for perioden 1914-1968 med forfatterens nationalitet anført. Det kan i øvrigt afsløres at listen i Hvem skrev Hvad ikke er komplet, specielt børnelitteraturen er mangelfuld, hvilket også er tilfældet i listerne i Børnenes Hvem skrev hvad. Titlerne er ikke publiceret endnu, der skal knyttes forfattere til alle før det sker, så der er et par måneders arbejde endnu.

I et hjørne har jeg stående en række tidsskriftskassetter med litteraturlister (især fra Bibliotekscentralen) og diverse udklip om forfattere. Jeg har fået disse kassetter foræret af en bibliotekar, som i forbindelse med kommunesammenlægningen har ryddet op på hylderne i et af bibliotekerne. Tanker er at publicere hvilket tidspunkt den første litteraturliste om en given forfatter udkom.

20070222

Første forsøg med at publicere indholdsnoter til antologier og flerbindsværker. Datamodellen skal som følge af det justeres, så de analyserede titler ikke gentages hvis de findes i en værk-note. Det kan også arbejdes med udseendet, men skelettet er nu på plads.

Jeg har dels fundet en irriterende fejl i javascriptet ved sammenklapning af noter på teatersider.

20070204

Endelig. Nu er alle navne i Dansk Biografisk Leksikon, alle udgaver inddateret.

20070121

Nu lysner det med den sidste indtastning af navnene i Dansk Biografisk Leksikon (DBL), alle udgaver. Nu mangler kun bogstav S. Det bliver en stor hjælp ved det fremtidige arbejde, at jeg ikke behøver slå navne op i DBL for at finde navneform derfra, men allerede har det i databasen.

Der kan selvfølgelig være nogle fejl, jeg er jo kun et menneske, men det må komme senere. Der mangler også i mange tilfælde stillingsbetegnelse, også det må komme, der er efterhånden en hel del bøger og aviser, der trænger til at blive gennemgået.

20061008

Jeg har i de seneste måneder arbejdet med at indflette søofficer Peter C. Schiønnings (1732-1813) dagbogsoptegnelser om teater. Dagbogen er i sin helhed publiceret på Nationalmuseets hjemmeside. Jeg har velvilligst af museumsinspektør Jakob Seerup (Orlogsmuseet), fået stillet hans manuskriptet til rådighed, da jeg har ønsket at benytte Schiønning ortografi i noterne. Schiønning var en flittig teatergæst, især til de franske forestillinger på Hofteatret - og i mange tilfælde er hans notater den eneste kilde til repertoiret. Der mangler lige nu nogle identifikationer af nogle af de franske titler.

Ligeledes har jeg gennemgået Luxdorphs dagbog, der er udgivet i trykt form ved Eiler Nystrøm. Disse notater er betydelig mere kortfattede end Schiønning, men udfylder dog i enkelte tilfælde huller i teaterhistorien.

Ved samme lejlighed har jeg omlagt siderne over Det kgl. Teaters repertoire og repertoire-oversigterne dag for dag til udelukkende at være css-styret, hvilket har haft til formål at fremme læseligheden.

... og så er jeg fået i gang med at afskrive Overskous teaterhistorie, bind 2 og 3. Der linkes fra repertoireoversigter og efterhånden også fra de enkelte teatertitlerne.

20060414

Inddateringen af navne for Dansk Biografisk Leksikon er nu afsluttet til og med bogstav L (æøå allerede taget).

Der sker lidt spredt fægtning med inddatering her og der, men ellers er det seneste store tiltag en ændring af datamodellen for bøger. Der har længe været tiltrængt, da den hidtidige model ikke kunne håndtere bøger med flere forfattere/oversættere, eller hvilken rolle disse havde (bortset fra oversætter). Det har naturligvis krævet visse konsekvensrettelser, men det synes nu at være på plads. Ved samme lejlighed har jeg ændret, så det nu er muligt at skelne mellem forfatterens hovedsprog, bogens originalsprog og hvilken placering den har fået i Bibliotheca Danica/Dansk Bogfortegnelse.

Det har også givet anledning til tilføjelser og ændringer i css-formatering.

20051211

Inddateringen af navne for Dansk Biografisk Leksikon er nu afsluttet til og med bogstav J, dvs. samlet set over halv færdig.

20051020

Jeg har nu færdigregistreret kvinder i Dansk Biografisk Leksikon og Dansk kvindebiografisk Leksikon. For mænd er jeg midt i bogstav H.

Danske forfatteres oversættelser af udenlandske forfatteres værker er nu medtaget i bibliografien for den danske forfatter. Registreringen er ikke afsluttet, men baserer sig for perioden 1800-1900 hovedsagelig på Erland Munch-Petersens værk.

20050916

Dramatik-registreringen er ikke færdig endnu, men er dog skredet langt frem. For at kunne parre den opførte dramatik med den trykte, er jeg nu for alvor gået i gang med at registrere dansk dramatik og til dansk oversat dramatik, på grundlag af Bibliotheca Danica. Det giver en hel del nye registreringer, da en stor del af det er udgivet anonymt. Desværre er det også sådan at dramatik ofte er et samarbejde mellem flere forfattere, den endelige løsning af dette udestår for den trykte litteratur.

Jeg har nu taget mig sammen til at nedskrive det redaktionelle koncept for siderne. Mange har efterlyst dette.

Jeg er i gang med at registrere alle personer medtaget i de forskellige udgaver af Dansk Biografisk Leksikon. Pr. dags dato er jeg midt i bogstav F (har dog taget Æ, Ø, og Å også). Det vil være en hjælp for den videre registrering, at det ikke er nødvendigt at checke navne der, da jeg som udgangspunkt foretrækker den navneform der benyttes i dette leksikon.

20040811

Datamodellen for teater-dramatik var mangelfuld, så derfor har jeg ændret den. Det har desværre betydet at korrekturarbejdet endnu ikke er afsluttet, og der kan have indsneget sig fejl i forbindelse med omlægningen af datamodellen, da det har medført nogle håndrettelser. Årsagen til ændringen er begrundet i, at utrolig mange teaterstykker har mere end een person som ophav.

20040701

Nu publicerer jeg de registreringer af dramatik opført på Det kongelige Teater (og dets forgængere), som jeg har (næsten) komplet 1748-1889 for danske forfatteres vedkommende. Det bygger stort set på Aumont og Collins statistiske værk, men suppleret med Overskou og P. Hansen. Det skal udbygges med oversættelser, og skal føres op til 1939 på grundlag af Atlungs værk. Dertil håber jeg at kunne tilføje dramatik opført på andre teatre, her stopper det ved 1900 eller i første omgang 1897 (Aumonts teaterhåndbog stopper der). Men det kan løbende udbygges, efterhånden som jeg får kigget kilderne igennem. Se kilder, afsnittet om teater.

Der er stadig nogle hjørner der skal pudses af ang. dramatik, men jeg tror jeg nu har en teknisk model for hvordan det skal håndteres, og det har været en del af arbejdet at finde frem til den. Det gode ved den model er, at den sandsynligvis kan genanvendes for bidrag til tidsskrifter og aviser.

20040126

Jeg drister mig nu til at offentliggøre første del af det projekt, som jeg uden klædelig beskedenhed kalder "Forfatterleksikon 1850-1900". Der skal udarbejdes et redaktionelt koncept for dette projekt, men i første fase er der tale om en titeloversigt (perioden 1841-1908), der på forskellig vis skal udbygges og bearbejdes i den kommende tid. På grundlag af sekundære kilder. Aviserne har i mellemtiden hobet sig op.

20030706

Der er stadig noget efterslæb på udklip fra 2002. Jeg har købt en hel del bøger omhandlende perioden 1850-1900, det er tænkt til at danne baggrund for "aktstykker til belysning af perioden 1850-1900, især med henblik på litteratur, kunst, musik og teater". Især teatre er væsentlige for litteraturen i den periode, hvor der etableres mange teatre af forskellig art, og der skrives derfor meget dramatik.

Forsøger at tilføje links til webudgaverne af Dansk kvindebiografisk Leksikon og Weilbach [4. udg.]. At der findes en webudgave af Weilbach har naturligvis også givet mulighed for at krydstjekke kunstnerpriserne.

20021222

Liste over de enkelte forfatteres pseudonymer medtaget.
I starten af november indføjede jeg et link til dagens døde og liste over døde for et markant antal år siden, svarende til listen over fødte. Listen over døde for et markant antal år siden er udarbejdet på anfordring af en af mine kolleger inden for biblioteksvæsnet.

Under at slå på tromme for det, har jeg indføjet, at hvis jeg kender datoen for en begivenhed, f.eks. bryllup eller pristildeling, så er den medtaget i "hemmelig" form. Det "hemmelige" ligger i, at den er medtaget som alternativ tekst til ikonet for begivenheden.

20020801

Det der med uddannelse og gymnasiers historie tager noget længere tid end ventet, men det lysner nu.

20020119

Jeg har nu efterhånden fået registreret en hel del personers uddannelser, men det er ikke offentliggjort, da jeg stadig overvejer hvordan det skal fremvises. Har en idé om at der skal være lister, hvor man kan gå ind på uddannelser og se hvem der har hvad ... svarende til sammenkædningen mellem studentereksamen og gymnasium. Må se at få ryddet op i uregistrerede udklip, så må værkgennemgangene vente lidt.

20011003

Jeg har i den senere tid arbejdet ihærdigt for at få styr på gymnasiernes historie, for at kunne henvise fra personer med studentereksamen til den skole de har gået på. Filosofien bag dette skulle være at man således kunne se hvilke studenterkammerater de kunne have haft, og måske på længere sigt hvilke kendte lærere de har og finde litteraturhenvisninger om det pågældende gymnasium. Jeg har nogenlunde styr på det nu, men de private gymnasiers historie i perioden ca. 1850-1920 er en meget omskiftelig affære. Jeg mangler lige at finde ud af hvordan jeg styrer siderne om de enkelte gymnasier, det skal være så automatisk som muligt.

20010707

Jeg har i den senere tid erhvervet en række nyttige håndbøger. En af de vigtigst er Dansk biografisk leksikon, 3. udgave, det fremmer registreringen af personer medtaget i alle tidligere udgaver, da der er en oversigt over disse i det afsluttende bind. En anden er Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon, hvor jeg dog stadig mangler bind 5 og 8. Det er et afskrækkende grundigt værk, der afløser bl.a. Nyerup og Kraft fra 1818-1820, den har jeg ellers også, endda i en udgave hvor en flittig person har noteret adskillige tilføjelser (formodentlig bibliotekar og historiker Chr. Bruun, 1831-1906).

Jeg har for nogen tid siden lavet linkaftaler med Politikens bogsektion og International Forfatterbibliografi, der er udarbejdet af bibliotekarerne Per Kjær Fredborg og Lone Hansen.

20010212

Så lykkedes det endelig. Nu linkes der til bibliotek.dk fra bogtitlerne.

20010128

I de senere måneder, er der indføjet en hel del krydshenvisninger, dels ægteskaber, slægtskaber, fra biograferet person til forfatter af biografien mv. Jeg har også tilføjet en masse henvisninger fra titler til KKB's katalog.

Jeg er igang med at registrere uddannelse, specielt studentereksamen, eksamen fra højere læreanstalter, faglærtes svendeprøver eller lign., men det er endnu ikke offentliggjort.

Jeg har også på det seneste gennemgået og indekseret en hel del værker, se den komplette liste i kilder ordnet efter år.

Siderne er nu flyttet til deres egen server www.litteraturpriser.dk, serveren drives af Den danske Boghandlerforening, der også driver www.bogguide.dk.

20000426

Jeg har netop afsluttet en større omlægning af alle siderne. Det betyder style sheets, JavaScripts og meta-data på alle sider. Det har været et ret omfattende arbejde at få det på plads - også selv om meget af det trivielle arbejde blev overtaget af perl-scripts. Diverse "fejl" i html-koden blev ved samme lejlighed rettet. Til gennemgang af og validering af HTML-koden har jeg benyttet HTML-kit, der har en indbygget validator (HTML-Tidy). HTML-kit er freeware. Jeg har også benyttet lejligheden til at sætte mig lidt ind i JavaScripts. At gå over til JavaScripts, style sheets og meta-data har samtidig betydet, at jeg måtte sige farvel til min gode gamle wysiwyg-editor fra AOL, den bliver tilsyneladende ikke videreudviklet  - og bruge FrontPage (Microsoft). Jeg er ikke vild med FrontPage, den har tilbøjelighed til at slamme html-filerne til med en masse uforståelig kode - men den er wysiwyg. Ovenstående HTML-kit og 1st Page 2000  skal være "renseprogrammer" og html-kodehjælpeprogrammer - begge programmer er fyldt med smarte faciliteter til det. 1st Page 2000 er lige som HTML-kit freeware.

19990419

Jeg har nu i ca. ½ år haft en aftale med Bogguide, om at mine sider skulle ligge hos dem. Det har givet anledning til nogle få tekniske ændringer, bl.a. er der mulighed for at benytte Active Server Pages, f.eks. kan man nu finde dagens fødselarer. En af de store muligheder, nemlig at hente data direkte ud af en database har vi ikke fået hul på. Ellers har arbejdet gået på at udfylde huller og checke diverse usikkerheder. Det har afskaffet nogle, men skabt andre.
En ting der ikke umiddelbart kan ses, er at jeg har lavet en knap i databasen, som jeg blot skal trykke på, så udregner den personens alder. Så er jeg fri for at regne, hvilket er godt, for min hovedregningsevne er svundet stadig mere ind år for år, siden jeg fik den første lommeregner.

19981001

Jeg har laven en formular [fjernet 20080126 på grund af umådelig meget spam den vej].

19980922

Jeg er nu færdig (jeg gider i hvert fald ikke file mere på det) med Anton Andersen-bogen. Det er et stort arbejde at indskanne en gammel bog, i hvert fald når man har ambitioner om at det skal være 100% tro mod bogen. Vi bibliotekarer kæmper konstant med at holde 100%-syndromet i ave.
Det gode ved det er, at jeg har fået anledning til at arbejde med stavekontrolprogrammet i WordPerfect, Cascading Style Sheets (CSS) og forskellene på HTML 3.2 og 4.0. Jeg har også kigget på diverse muligheder for at få et gratis "domænenavn" (prøv f.eks. litteraturpriser.find.dk og come.to/nielsjensen). Bogen har jeg givet en PURL (http://www.purl.dk/net/9809-0237), dvs. at selv om jeg flytter bogens placering, så vil den adresse altid pege på den. Det svarer til bøgernes ISBN (International Standard Book Number) og står for Persistent URL (altså vedvarende URL, der igen betyder Uniform Resource Locator).

19980727

Jeg har købt mig en bærbar computer - jeg har købt mange computere i min tid, det her er den første jeg endnu ikke har set billigere 14 dagen efter, og endnu har jeg ikke opdaget, at der skulle være noget i vejen med den. Den bærbare skal være basis for hjemmesiderne, så kan jeg sidde på biblioteker, Rigsarkivet og andre mærkelige steder, f.eks. i et tog, hos mine forældre, i et sommerhus. Med hensyn til biblioteker, har det længe været en plage, at de håndskrevne notater enten var ulæselige når jeg kom hjem, eller også tog det alt for lang tid at skrive dem, hvis de skulle være læselige også. Endelig har jeg adskillige gange oplevet, at jeg møjsommeligt har noteret noget, som det så senere viste sig jeg allerede havde registreret - det burde jeg kunne undgå, hvis jeg kunne slå direkte op.

19980630

Forfatternes fødselsdage er indsat i forfatteroversigten.
Fejl i mærkedageliste for afdøde, hvor kun dødsår kendes, er rettet.

19980615

Jeg har udarbejdet et perl-program, som kan danne en liste over forfattere ordnet efter fødselsdag. En andet program kan lave liste over runde fødselsdage i de følgende år. Et længe næret ønske er blevet opfyldt.
Ved samme lejlighed har jeg lavet et sammenligningsprogram til brug for opdateringen, så jeg kan nøjes med at opdatere de ændrede sider og ikke alle sider hver gang - det sparer på telefonregningen.

19980429

Nogle af bogstaverne med forfatternavne er nu blevet så store, at de bør splittes op. Problemet har været at jeg skulle rette i alle forfattere inden for bogstavet og alle henvisningerne, så derfor skulle det helst være den rigtige metode fra starten. Metoden er blevet at der oprettes et mellemindeks, alle forfattere i alfabetisk orden, men kun navne, en fil for hvert bogstav. Derfra er der henvisning til uddybende oversigt for den enkelte forfattere. Disse oversigter er samlet i over 400 filer, der er dannet ud fra første bogstav i efternavnet kombineret med første bogstav i fornavnet. Det giver nogle lidt mærkelige samlinger af navne, men det giver en ganske god spredning, så filerne bliver af passende lille størrelse.


Tak

Tak til alle, der har brugt tid på at sende mig supplerende oplysningerne og rettelser af enhver art. Speciel tak til Arne Herløv Petersen, der har sendt mig en meget lang liste over forfattere med bl.a. fødsels- og debutår.
Tak til alle, der har skrevet at de har gjort brug af oversigterne.

Tak til de mange, der efterhånden har bidraget med tilføjelser og rettelser, dels til omtaler af sig selv, og dels til omtaler af familie, bekendte eller forskningsemner. Når vi hjælper hinanden bliver det meget bedre. Jeg tager naturligvis også imod spørgsmål, f.eks. om min kilde til en af sidernes oplysning.

... alt bidrager til at jeg fortsætter.

Min e-post adresse er: niels@privatjensen.dk

grøn adskiller


tilbage Til Litteraturpriser mv.