Det Treschowske Fonds Kunstnerlegat

Beskrevet således i Kraks Vejviser 1880:
Oprettet af Gehejmekonf. F.W. Treschow (1786-1869) ved testamente af 14-2-1859, konfirmeret 16-2-1859. Renterne anvendes til legater:
1) Døtre efter embedsmænd af den højere embedsstand
2) Døtre af og enker efter embedsmænd
3) Enker og ugift fruentimmer uden hensyn til stand
4) Skolehjælp
5) Understøttelse for studerende ved Københavns Universitet
6) Opmuntring for Kunstens Dyrkere
7) Brudeudstyr
8) Understøttelsesselskabet for trængende kontorbetjente og disse enker
9) Trøstens Bolig
10 de Massmanske Søndagsskoler
11) Selskabet for forsømte Børns Frelse
12) Vedligeholdelse af de Treschowske Stiftelser
13) Administrationsudgifter

De nærmere bestemmelser for legat nummer 6, Kunstnerlegatet (nogle gange kaldet Opmuntringslegatet), er fastsat i fundats til "Gehejmeconferensraad Frederik Vilhelm Treschows Legat til Opmuntring og til en lille Hjælp for Kunstens Dyrkere". Stiftet af Gehejmeconferensraad F.V. Treschow 24de Decbr. 1861. I §2 bestemmes: "I de to første Aar, efter at Legatet er traadt i Virksomhed, anvendes der 1000 Rd. (2000 Kr.) aarlig til Gratification for en ved det kgl. danske Theater ansat Kunstner eller Kunstnerinde uden Hensyn til Faget, hvortil de høre. I det tredie Aar tildeles den samme Sum en Maler, og i det fjerde Aar en Billedhugger, hvorefter Legatets Renter i samme Orden paany anvendes til Opmuntring for Kunstnere og Kunstnerinder af samme Klasser."

Startkapitalen var 25.000 Rd. (50.000 Kr.). Angående malere og billedhuggere indstiller en komité på 5 personer nedsat af Kunstakademiets medlemmer 2 kunstnere til legatbestyrelsen. Det kgl. Teater har en tilsvarende komité på 5 personer, der skal indstille kunstnere blandt det Det kgl. Teaters personale.

Artikel om Frederik Treschow på Wikipedia. Han var døbt Willum Frederik Treschow, men omtales oftest som: Frederik Wilhelm Treschow.

Nedenstående formodes at være modtagere af "Kunstnerlegatet", dvs. det under punkt 6 nævnte. Listen er ikke komplet.
1956 oprettes yderligere "Dansk-Norsk Legat".

2009
Elisabeth Molin (f. 1985)
2005
Nina Bols Lundgren
1998
Karina Elver (f. 1962)
1995
Erik Harbo (f. 1937)
Leif Roar (1937-2003)
1994
John Hahn-Petersen (1930-2006)
1993
Olafur Eliasson (f. 1967) (6.000 kr.)
Sam Jedig (f. 1959) (6.000 kr.)
Mette-Ida Kirk (f. 1955) (6.000 kr.)
Jørgen Nash (6.000 kr.)
Kirsten Simone (f. 1934) (6.000 kr.)
1991
F.J. Billeskov Jansen
Frans Lasson
1990
Hans Mogens Voigt Steffensen (f. 1941)
1989
Jussi Adler[-]Olsen: til studieophold i Freiburg
1988
Henry Heerup (5.000 kr.)
Lise Ringheim (1926-1994) (5.000 kr.)
Søren Weiss (1922-2001) (5.000 kr.)
1987
Bo Bonfils (1941-2019) (5.000 kr.)
Annemarie Dybdal (f. 1951) (5.000 kr.)
Niels Kehlet (1938-2023) (5.000 kr.)
1976
Asbjørn Andersen (1903-1978) (5.000 kr.)
1967
Elith Pio (1887-1983) (3.000 kr.)
1965
Einar Nørby (1896-1983) (3.000 kr.)
1964
Emil Telmányi (1892-1988) (3.000 kr.)
Astrid Villaume (1923-1995) (3.000 kr.)
1963
Gudrun Lorenzen (1904-1968) (2.400 kr.)
Aage Petersen (1902-1986) (3.000 kr.)
1962
Lily Weiding (1924-2021) (2.400 kr.)
1961
Clara Pontoppidan (1883-1975) (2.400 kr.)
Poul Reumert (1883-1968) (2.400 kr.)
1960
Niels Bjørn Larsen (1913-2003) (2.400 kr.)
1959
Hans Olsen, f 1902 (1902-1983) (2.400 kr.)
1958
Juliane Sveinsdottir (2.400 kr.)
1955
Henry Luckow-Nielsen (1902-1992) (2.000 kr.)
1954
Ebba Carstensen (1885-1967) (2.000 kr.)
1953
Børge Ralov (1908-1981)
1931
Rasmus Harboe (1868-1952)
1927
C.J. Bonnesen (1868-1933)
1923
Niels Hansen Jacobsen (1861-1941)
1919
Lauritz Jensen, f 1859 (1859-1935)
1917
Jonna Neiiendam (1872-1938) (2.000 kr.)
1916
Emilie Smith (1887-1942)
1915
Ludvig Brandstrup, f 1861 (1861-1935) (2.000 kr.)
1913
Niels Hansen Jacobsen (1861-1941)
1912
Anna Bloch (2.000 kr.)
1911
Louis Hasselriis (1844-1912)
1909
Emilie Ulrich (1872-1952)
1908
Karl Mantzius
1906
P.S. Krøyer (1851-1909)
1905
Valborg Borchsenius (1872-1949) (2.000 kr.)
1904
Fanny Christensen (1853-1919)
1901
Christian Zangenberg (1853-1914) (2.000 kr.)
1900
Waldemar Price (1836-1908)
1897
Betty Hennings (1850-1939)
1896
N.J. Simonsen (1846-1906)
1895
Th. Stein (1829-1901)
1894
Otto Bache (1839-1927)
1893
Axel Madsen, f 1850 (1850-1926)
1892
Hans Beck (1861-1952)
1891
O. Evens (1826-1895)
1890
Fr. Vermehren (1823-1910)
1889
Josephine Eckardt (1839-1906) (2.000 kr.)
1888
Emil Poulsen (1842-1911) (2.000 kr.)
1887
Vilhelm Bissen (1836-1913)
1885
Louise Phister (1816-1914) (2.000 kr.)
1884
Olaf Poulsen (1849-1923)
1883
C.C. Peters (1822-1899)
1881
Anna Tychsen (1853-1896)
1880
Peter Schram (1819-1895)
1879
August Saabye (1823-1916) (2.000 kr.)
1877
Fritz Hultmann (1820-1894) (2.000 kr.)
1876
Bentine Marie Nielsen (1834-1928) (2.000 kr.)
1875
Adolf Jerichau (1816-1883)
1874
Jørgen Sonne, f 1801 (1801-1890)
1873
Adolph Rosenkilde
1869
Wilhelm Wiehe (1826-1884)

Andre modtagere:
Henriette Brøndsholm (f. 1970)
Margrethe Schanne (1921-2014)

Kilder:
Fundatser og Reglementer for Det kongl. Akademi for de skjønne Kunster. Samlede og udgivne til brug for Akademiets Medlemmer. Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1888. 144 sider.
Digital udgave (1884) (pdf) på Det kgl. Bibliotek.

pil op Til toppen af siden