Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1870 - 1874

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024


1870

Det Anckerske Legat

1870 Frederik Paludan-Müller

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1870 G.A. Lembcke
1870 C.C. Peters
1870 Niels Simonsen

Kunstakademiets store Guldmedalje

1870 Holger Roed

Æresmedlem

1870 Frederik V. Hegel: Boghandlerforeningen


1871

Det Anckerske Legat

1871 Hother Tolderlund: Svejts, Italien

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1871 William Hammer
1871 Louis Hasselriis
1871 E.W. Ramsøe

Finansloven

1871 Frederik Barfod: 300 rd. i årlig understøttelse
1871 Jul. Chr. Gerson: 200 rd. i ministeriel støtte, næsten årligt tildelt beløb indtil sin død
1871 Athalia Schwartz: 200 rd. i ministeriel støtte

Konkurrence

1871 N.P. Jensen: Krigsministeriets foredragskonkurrence om den fransk-tyske krig 1870-71: Sedan (1. præmie, trykt 1873)

Københavns Universitets Guldmedalje

1871 Adolph Goldschmidt

Neuhausens præmie

1871 Christian Eckardt
1871 Otto Haslund
1871 Kristian Zahrtmann

Titulær professor

1871 Carl Bloch
1871 Ed. Erslev
1871 Jacob Kornerup
1871 Jørgen Sonne, f 1801


1872

Det Anckerske Legat

1872 Erik Bøgh: rejse til Italien

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1872 Julius Bechgaard: Tyskland, Frankrig og Italien
1872 C.A. Kølle: nåde ikke at udnyttede legatet
1872 August Schiøtt

Finansloven

1872 Meïr Aron Goldschmidt: 500 rd. fra ministeriet
1872 Jón Sigurðsson: støtte

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1872 Carl Brosbøll: 150 rdl. til at indsamle historisk stof i Ditmarsken

Thorvaldsen Medaillen

1872 Otto Bache

Titulær professor

1872 Frantz Howitz, f 1828
1872 Th.R. Segelcke


1873

Det Anckerske Legat

1873 Anton Nielsen, f. 1827

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1873 Carl Ludvig Gerlach
1873 Constantin Hansen
1873 Carl Neumann

Finansloven

1873 H.V. Kaalund: 300 rd. i årlig støtte fra ministeriet

Neuhausens præmie

1873 Syrak Hansen
1873 Edvard Petersen, f 1841
1873 Theodor Philipsen, f 1840
1873 Joachim Becher Smith
1873 Kristian Zahrtmann

Titulær professor

1873 Carl Bøgh
1873 Ludvig Phister

Det Treschowske Fonds Kunstnerlegat

1873 Adolph Rosenkilde


1874

Det Anckerske Legat

1874 August Bournonville

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1874 Johan Adam Krygell: rejse til Tyskland, Schweitz og Italien
1874 F.C. Lund
1874 O.D. Ottesen

Finansloven

1874 Benedicte Arnesen-Kall: 200 rd., ministeriet

Kunstakademiets lille Guldmedalje

1874 Albert Jensen

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1874 Charles Gandrup: Periander (dramatik)

Titulær professor

1874 Chr. Krarup
1874 O.D. Ottesen
1874 Th. Stein

Det Treschowske Fonds Kunstnerlegat

1874 Jørgen Sonne, f 1801

Æresdoktor ved Københavns Universitet

1874 J.P.E. Hartmann: dr.phil.h.c.1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024