Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1910 - 1914

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020

1910

Otto Benzons Forfatterlegat

1910 Sven Lange

Eckersberg-Medaillen

1910 Axel Berg, f 1856
1910 J.J. Bregnø
1910 Hans Nikolaj Hansen
1910 Frederik Lange, f 1870
1910 Johannes Wilhjelm

Festskrift

1910 Carl E. Simonsen: Simon Bernsteen: Carl E. Simonsen på jubilæumsdagen d. 7. juni 1910

Finansloven

1910 Børge Janssen: 3-årig understøttelse
1910 Carl Koch
1910 Sophus Michaëlis
1910 Helge Rode: 1.800
1910 Jeppe Aakjær: 3-årig understøttelse

Ingenio et arti

1910 Mathilde Mann
1910 Anna Bloch
1910 Oda Nielsen

Konkurrence

1910 M.E. Gulddal: Hagerups konkurrence om en fortælling for børn:
1910 Osvald Jensen, f 1885: Tegnekonkurrence for amatører (udskrevet af tidsskrift "Hold mig i Haanden"), 1. præmie

Carl Møllers Legat

1910 Albert Dam
1910 Poul Østergaard

Titulær professor

1910 Andr. Sch. Steenberg
1910 Anton Svendsen, f 1846

Æresmedlem

1910 Axelline Lund: Cirklen

1911

Det Anckerske Legat

1911 Sven Lange

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1911 Thomas Bærentzen
1911 Roger Henrichsen
1911 P.A. Schou: Paris

Otto Benzons Forfatterlegat

1911 Martin Andersen Nexø

Eckersberg-Medaillen

1911 Carl Brummer
1911 Vilh.Th. Fischer
1911 Lorens V. Hinrichsen
1911 Carl V. Meyer
1911 Einar Utzon-Frank
1911 Johannes Wilhjelm

Festskrift

1911 Henning Frederik Feilberg: Festskrift til H.F. Feilberg

Finansloven

1911 Karl Gjellerup: rejselegat

Oluf Hartmanns Mindelegat

1911 Henrik Schouboe

Konkurrence

1911 Xenius Rostock: Panoptikon-Teatres forfatterkonkurrence: Livets bål (1. præmie)

Københavns Universitets Guldmedalje

1911 Axel Højberg Christensen

Carl Møllers Legat

1911 Hans Ahlmann

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1911 Ferdinand Ohrt: Kalevala som folkedigtning og national-epos

Det Treschowske Fonds Legat

1911 Louis Hasselriis

Æresdoktor

1911 F.C. Krarup: dr.theol. h.c. i Kristiania, Norge
1911 Vilhelm Thomsen: Kristiania (Oslo)

Æresmedlem af Dansk Forfatterforening

1911 Georg Brandes: 10-2-1911

1912

Det Anckerske Legat

1912 Knud Hjortø
1912 Johannes V. Jensen

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1912 Peder Gram
1912 Ingeborg Plockross-Irminger
1912 Fritz Syberg

Otto Benzons Forfatterlegat

1912 Henri Nathansen

Eckersberg-Medaillen

1912 Vilh.Th. Fischer
1912 Svend Hammershøi
1912 Gunnar Jensen, f 1863: for modellen til Carl Jacobsen-plaquetten
1912 P.A. Schou
1912 Sigurd Wandel

Festskrift

1912 Georg Brandes: "Tilskueren"s festskrift til Georg Brandes
1912 Vilhelm Thomsen

Finansloven

1912 Johannes V. Jensen: rejselegat

Fødselsdagsfest

1912 Sophus Claussen: på Skydebanen i Kbh., Valdemar Rørdams hovedtale på vers trykt i Tilskueren med titlen "En utopisk Tale", og i samlingen Afrodites boldspil, 1920

Konkurrence

1912 Hans Kyrre: prisopgave om "Knud Lyne Rahbek, hans hustru og livet på Bakkehuset" (udgivet 1914), udskrevet af Bakkehuskomiteen

Carl Møllers Legat

1912 Niels Jeppesen
1912 Harald Raage

Den Raben-Levetzauske Fonds Ærespris

1912 Niels Jeppesen

Rongeske Fonds Legat

1912 Knud Max Møller
1912 H.P. Pedersen-Dan

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1912 Holger Rützebeck: Højen ved Øresund

Titulær professor

1912 Jakob Knudsen
1912 Heinrich v. Nutzhorn
1912 C.M. Soya Jensen

1913

Det Anckerske Legat

1913 Harald Kidde

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1913 Emilius Bangert
1913 Hans Dall
1913 Jens Lund

Otto Benzons Forfatterlegat

1913 Otto Rung

Dansk Forfatterforenings legat

1913 Olaf Hansen
1913 C.E. Jensen

Eckersberg-Medaillen

1913 Svend Hammershøi

Ingenio et arti

1913 Johanne Dybwad
1913 Anna Ancher

Konkurrence

1913 Christian Engelstoft: Politikens Oplæserkonkurrence: 1. præmie

Kraks Blå Bog

1913 Adam Dan: sidst 1931
1913 Vilhelm Gregersen: sidst 1928
1913 Johan Grove: sidst 1916
1913 Frederik Aarbye: sidst 1919

Den Raben-Levetzauske Fonds Ærespris

1913 Sigurd Olrik

Rongeske Fonds Legat

1913 Jean Gauguin
1913 Johannes Resen-Steenstrup
1913 Sigurd Swane

Thorvaldsen Medaillen

1913 Ejnar Nielsen, f 1872

Det Treschowske Fonds Legat

1913 Niels Hansen Jacobsen

Æresmedlem

1913 Vilhelm Herold: Skuespillerforeningen

1914

Otto Benzons Forfatterlegat

1914 Sophus Michaëlis

Eckersberg-Medaillen

1914 Rasmus Harboe
1914 Axel Poulsen, f 1887
1914 Eiler Sørensen, f 1869

Festskrift

1914 Chr. Erichsen: Et festskrift udgivet i anledning af redaktør, forlagsboghandler Chr. Erichsens 25-års jubilæum den 25. juni 1914. Red. af Hans Rasmussen og J. Gr. Pinholt

Finansloven

1914 Kai Hoffmann

Kraks Blå Bog

1914 Ib Lunding: student (Schneekloths skole)

Carl Møllers Legat

1914 Flemming Algreen-Ussing

Rongeske Fonds Legat

1914 William Scharff

Æresbolig

1914 Harald Høffding: Videnskabernes Selskabs æresbolig på Gl. Carlsberg, 1914-31

Æresmedlem

1914 Evald Tang Kristensen: Herning Museum


1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020