Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1865 - 1869

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024


1865

Det Anckerske Legat

1865 Christian K.F. Molbech

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1865 G.C. Bohlmann
1865 O. Evens
1865 Jørgen Sonne, f 1801

Neuhausens præmie

1865 Christian Blache
1865 Pietro Krohn
1865 Vilhelm Rosenstand

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1865 Victor Heise: Højsangen (oversættelse)

Den sødringske Opmuntringspræmie

1865 C.F. Aagaard


1866

Det Anckerske Legat

1866 Athalia Schwartz: Storbritannien, Holland og Belgien

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1866 C.F.E. Horneman
1866 Andreas Kolberg
1866 C.A. Schleisner

Københavns Universitets Guldmedalje

1866 L. Lund
1866 P.E. Müller

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1866 Carl Brosbøll: 100 rdl. til at samle folkesagn i Skåne
1866 Johan Moses Georg Hollard Nielsen: Hæsitanter

Titulær professor

1866 H.S. Paulli
1866 August Schiøtt


1867

Det Anckerske Legat

1867 Carl Brosbøll

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1867 Vilhelm Bissen
1867 Emil Hartmann
1867 David Monies, f 1812

Københavns Universitets Guldmedalje

1867 Karl Schmidt: for en fysisk afhandling

Neuhausens præmie

1867 Edvard Petersen, f 1841
1867 Vilhelm Rosenstand
1867 Simon Simonsen

Titulær professor

1867 B.F. Jensen, f 1803
1867 G.S. Jørgensen, f 1814: frasagde sig titlen i henhold til adg. 2-4-1870
1867 August Thornam

Æresborger

1867 H.C. Andersen: i Odense


1868

Det Anckerske Legat

1868 Vilhelm Bergsøe

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1868 Heinrich Hansen, f 1821
1868 Carl Hartmann
1868 Viggo Kalhauge

Kunstakademiets lille Guldmedalje

1868 Holger Roed

Københavns Universitets Guldmedalje

1868 Harald Høffding

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1868 B.T. Dahl: Platon: Theaitetos (oversættelse sammen med F.C.B. Dahl)
1868 Frederik Dahl: Platon: Theaitetos (oversættelse sammen med B.T. Dahl)

Æresdoktor ved Lunds Universitet

1868 Rasmus Nielsen, f 1809


1869

Det Anckerske Legat

1869 O.C. Lund

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1869 P.C. Skovgaard
1869 August Saabye
1869 Aug. Winding

Neuhausens præmie

1869 Christian Blache
1869 Emil Carlsen, f 1848

Titulær professor

1869 L.I. Brandes
1869 Sophus Engelsted: (frasagde sig titel og rang 1874)
1869 Hans Matthison-Hansen
1869 Valdemar Schmidt
1869 C.F. Sørensen, f 1818

Det Treschowske Fonds Kunstnerlegat

1869 Wilhelm Wiehe1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024