Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1975 - 1979

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023


1975

H.C. Andersen Medaljen

1975 Erik Dal

Herman Bangs Mindelegat

1975 Karen Enevold

Otto Benzons Forfatterlegat

1975 Sten Kaalø

Thorvald Bindesbøll Medaljen

1975 Britt Smelvær

Jul. Bomhols legatbolig, Digterhjemmet

1975 georgjedde

Georg Brandes-Prisen

1975 Børge Houmann

Tagea Brandts Rejselegat

1975 Cecil Bødker
1975 Anna Ladegaard
1975 Anne Riising
1975 Astrid Villaume

Emma Bærentzens Legat, andre modtagere

1975 Birgit Kjær
1975 Karen Park
1975 Freddie Andersen, f 1944
1975 Per Baagøe
1975 Lone Plaetner

Emma Bærentzens Legat

1975 Rolf Gjedsted

Cavling-prisen

1975 Nele Rue

Kristian Dahls Mindelegat

1975 Poul Martinsen

Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris

1975 R. Broby-Johansen

Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat

1975 Tove Ditlevsen

Dansk Forfatterforenings legat

1975 Torben Lange

Dansk Kvindesamfunds Mathildepris

1975 Eva Gredal
1975 Tove Maës

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1975 Ellen Kirk

Medlem af Det danske Akademi

1975 Mogens Brøndsted
1975 Elsa Gress

Medlem af Det danske Akademi

1975 Karl Bjarnhof

Det Danske Akademis Store Pris

1975 [Carl Erik] Soya

Danske Dramatikeres Hæderspris

1975 Ulla Ryum

Elisabeth Dons Mindelegat

1975 Margrethe Danielsen

[Holger] Drachmannlegatet

1975 ikke uddelt

Eckersberg-Medaillen

1975 Egon Fischer
1975 Arne Haugen Sørensen

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1975 Henning Andreasen

Johannes Ewalds Legat

1975 Thorkild Bjørnvig

Festskrift

1975 Chr. N. Brodersen: Chr. N. Brodersen (En hilsen på 70-års dagen 23. april 1975, udgivet af venner)
1975 Johannes Væth: Johannes Væth: På sporet af Sandemose

Forening for Boghaandværks Ærespris

1975 Erik Dal

Frimærke eller pengeseddel

1975 Thomasine Gyllembourg-Ehrensvärd: på 1000-kroneseddel
1975 Eyvindur Mohr: motiv på første færøske frimærke

Den færøske Litteraturpris (M.A. Jacobsens Heiðursløn)

1975 Sámal Johansen: Á bygd fyrst í tjúgundu øld
1975 William Heinesen

Jacob Gades Fond

1975 Michala Petri

G.E.C. Gads Fonds Hæderspris

1975 Anna Sophie Seidelin: sammen med Paul Seidelin
1975 Paul Seidelin: sammen med Anna Sophie Seidelin

Gladsaxe kommunes Musikpris

1975 Minna Nyhus

Gramex-prisen

1975 Ole Schmidt

Søren Gyldendal Prisen

1975 Leif Panduro

Gyldendals Boglegat

1975 Magnus Johansson

De Gyldne Laurbær

1975 Benny Andersen

Minister Erna Hamiltons Legat for Videnskab og Kunst

1975 Fonden De stille Stuer
1975 Foreningen til Værn for værgeløse Dyr
1975 Københavns Understøttelsesforening
1975 Skuespillerforeningen af 1879

Ole Haslunds Kunstnerfond

1975 Keld Bech Christensen
1975 John Erichsen, f 1942
1975 Mime Fønss
1975 Mirjam Gelfer-Jørgensen

Henry Heerups Æreslegat

1975 Børge Christiansen
1975 Anna Maria Lütken

F. Hendriksen-Medaljen

1975 Langkjærs Bogtrykkeri

Kai Hoffmann Legatet

1975 Sten Kaalø

Holberg-Medaillen

1975 Aage Kragelund

Horsensegnens Teaters pris

1975 Bodil Udsen

Carl Jacobsens Museumsmandslegat

1975 Hakon Lund

Viggo Jarls legat til fordel for danske billedhuggere

1975 Jytte Thompson
1975 Jette Vohlert

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1975 Maria Marcus

Forfatterne Harald Kiddes og Astrid Ehrencron-Kiddes Legat

1975 Marianne Larsen

Lulu Ziegler og Per Knutzons Mindelegat

1975 Klaus Hoffmeyer
1975 Line Krogh

Konkurrence

1975 Lisbeth Bendixen: Politikens kronikkonkurrence, vinder: Cykelturen
1975 Bente Clod: Politikens kronikkonkurrence i anledning af FNs kvindeår, 2. præmie: Det Autoriserede Danske Samleje
1975 Marianna Debes Dahl: Burtur á heiði (børnebog, 1. præmie)
1975 Dorte Larsen-Ledet: Grænseforeningen og Gyldendal, konkurrence (udskrevet 1974) om ungdomsroman, som foregår eller handler om grænselandet, vinder: To kaffe og en berliner (roman)

Kraks Blå Bog

1975 Martha Christensen: sidst 1994

Krebs' Skoles Pris

1975 Nils Malmros

Kritikerprisen

1975 Thorkild Bjørnvig

Den kulturelle Fonds hæderspris

1975 Finn Methling

Kulturministeriets Børnebogspris

1975 Inge Krog: Hjemmefra (roman)

Niels Larsen Stevns og hustru Annas Legat

1975 Per Kirkeby

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1975 Troels Kløvedal
1975 Eigil Knuth
1975 Børge Mikkelsen

Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat

1975 Knud Holten

Hulda Lütken og Jacobs legat

1975 Inge Krog

Läkerols Kulturpris

1975 Ghita Nørby

Sophus Michaëlis' Legat

1975 Jytte Borberg

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1975 Hans Henrik Lerfeldt

Ebbe Muncks Hæderspris

1975 Eigil Knuth

Kaj Munk-Prisen

1975 Preben Lerdorff Rye

Carl Møllers Legat

1975 Knud Holten

Etatsråd Thomas Møllers Legat til studierejse for danske digtere og forfattere

1975 Elmar Drastrup
1975 Bent William Rasmussen

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1975 Martha Christensen

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1975 Tove Ditlevsen
1975 Aase Hansen

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat for musikere, fortrinsvis komponister og bildende kunstnere

1975 Helge Refn

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond

1975 Niels Gammelgaard
1975 Malene Müllertz
1975 Rud Thygesen, f 1932

Martin Andersen Nexø Legatet

1975 Hans Scherfig

Carl Nielsen og Annemarie Carl Nielsen-Legatets Hæderspris

1975 Ole Schmidt

Nordisk Radiospilpris

1975 Ernst Bruun Olsen

Nordisk Råds Litteraturpris

1975 Hannu Salama: Siinä näkijä missä tekijä (svensk titel: Kommer upp i tö)

Ny Carlsbergfondets Romerstipendium

1975 Arne Haugen Sørensen

Adam Oehlenschläger Legatet

1975 Peter Christiansen

PH-Prisen

1975 Adrian Bentzon
1975 Suzanne Brøgger
1975 Jesper Klein
1975 Mette Knudsen, f 1943: Ta' det som en mand frue (film)
1975 Elin Nilsson: (for oprettelsen af Grønlæderhuset i Holstebro)
1975 Elisabeth Rygaard: Ta' det som en mand frue (film)
1975 Li Vilstrup: Ta' det som en mand frue (film)

Poe-klubbens Pris (Berenice)

1975 Ole Høeg

Poe-klubbens Pris (Diplom)

1975 Frits Remar
1975 Poul Ørum

Politikens Nuser som årets radise

1975 Herman Stilling

Henrik Pontoppidans Mindefond

1975 Hans Andreasen
1975 Hans Bjerregaard
1975 Poul P.M. Pedersen
1975 Tage Skou-Hansen

Olaf Poulsens Mindelegat

1975 Jess Ingerslev
1975 Line Krogh
1975 Berthe Qvistgaard
1975 Jørgen Reenberg

Poul Reumerts Studielegat

1975 Ghita Nørby

Helge Rode Legatet

1975 georgjedde

Rosenkjær-Prisen

1975 ikke uddelt

Otto Rungs Forfatterlegat

1975 Benny Andersen

San Cataldo-legatet

1975 Karin Johannsen-Bojsen

Hannibal Sanders Fond

1975 Ole Wahl Olsen

Ludvig Schytte og hustrus Mindelegat

1975 Herman D. Koppel

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1975 Peter P. Rohde

Skjold Burnes Mindelegat

1975 Jesper Klein

Sonning-prisen

1975 Hannah Arendt

Léonie Sonnings Musikpris

1975 Dietrich Fischer-Dieskau

Statens Kunstfond. Livsvarig ydelse (anden gruppe end litteratur)

1975 Rasmus Nellemann

Justitsminister K.K. Steinkes mindelegat

1975 Tine Bryld

Robert Storm P.-Legat

1975 Henning Gantriis

Studenternes æreskunstner, Kbh.

1975 Erik Balling

Frøken Suhrs Forfatterlegat

1975 Rolf Gjedsted
1975 Ebba Torstenson

Harry Søibergs mindelegat

1975 Asger Schnack

Teaterkatten

1975 Palle Kjærulff-Schmidt

Anne Marie Telmanyi, født Carl-Nielsen's Fond

1975 Hanne Varming

Thorvaldsen Medaillen

1975 Gunnar Westman

Det Treschowske Fonds dansk-norske legat,

1975 Kjeld Rørdam

Udlandet - Nobelprisen

1975 Aage Bohr: fysik (sammen med Ben Mottelson, delt med James Rainwater)
1975 Ben R. Mottelson: fysik (sammen med Aage Bohr, delt med James Rainwater)

Udlandet - Henrich Steffens-prisen

1975 Hannes Pétursson

Veluxfondens æreslegat

1975 Aage Kragelund

Winkel og Magnussens Mindelegat

1975 Anders Kirkegaard

Æresdoktor ved Københavns Universitet

1975 Paul Seidelin

Æresmedlem

1975 Ludvig Bjarkov: Foreningen Danske Flyvere
1975 Jon Palle Buhl: Dansk Skuespillerforbund
1975 Ella Jensen, f 1907: Tobaksarbejderforbundet

Æresmedlem af udenlandsk forening

1975 Tage la Cour: Skånske Deckarsälskapet

Æresmedlem af Dansk Forfatterforening

1975 William Heinesen

Emil Aarestrup Medaillen

1975 Jørgen Gustava Brandt

Årets danske jazzmusiker

1975 Ole Kock Hansen

Årets æreshåndværker (Kjøbenhavns Håndværkerforening)

1975 Piet Hein


1976

Kjeld Abell-prisen

1976 Jess Ørnsbo

Det Anckerske Legat

1976 Peter Poulsen

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1976 Hein Heinsen
1976 Peder Holm, f 1926
1976 Vera Myhre

H.C. Andersen Medaljen

1976 Helge Topsøe-Jensen
1976 Per Aabel

Herman Bangs Mindelegat

1976 Gynther Hansen

Otto Benzons Forfatterlegat

1976 Henrik Nordbrandt

Den Berlingske Fonds Hæderspris

1976 Povl Lebeck Ølgaard

Blicherprisen

1976 Axel Steensberg

William og Anna Blochs Legat

1976 Kirsten Olesen

Jul. Bomhols legatbolig, Digterhjemmet

1976 Sten Kaalø

Georg Brandes-Prisen

1976 Ebbe Spang-Hanssen: Kulturblindhed

Tagea Brandts Rejselegat

1976 Mette Hønningen
1976 Edith Reske-Nielsen
1976 Lise Warburg
1976 Merete Westergaard

Cavling-prisen

1976 Harry Rasmussen

Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris

1976 Steen Eiler Rasmussen

Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat

1976 Poul Ørum

Dansk Historielærerforening Årets Forfatter

1976 Palle Petersen

Dansk Historielærerforenings Pris

1976 Nils Aage Jensen

Dansk Kvindesamfunds Mathildepris

1976 ikke uddelt

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1976 Alex Garff

Medlem af Det danske Akademi

1976 Leif Panduro

Det Danske Akademis Store Pris

1976 Jørgen Sonne

Elisabeth Dons Mindelegat

1976 Lisbeth Balslev

[Holger] Drachmannlegatet

1976 Kristen Bjørnkjær

Eckersberg-Medaillen

1976 Niels Macholm

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1976 Erik Magnussen, f 1940

Johannes Ewalds Legat

1976 Jess Ørnsbo

Festskrift

1976 Knud W. Jensen: Skete der noget? En tidebog. Redigeret af Erik Vagn Jensen
1976 Marguerite Viby: Marguerite Viby - så længe vi kan mindes!

Forening for Boghaandværks Ærespris

1976 Ib Spang Olsen

Den færøske Litteraturpris (M.A. Jacobsens Heiðursløn)

1976 Marius Johannesen: Matur og matgerð (sammen med Óluva Skaale)
1976 Óluva Skaale: Matur og matgerð (sammen med Marius Johannesen)
1976 Rikard Long

Jacob Gades Fond

1976 Kim Sjögren
1976 Anne Øland

G.E.C. Gads Fonds Hæderspris

1976 Ib Ostenfeld
1976 Steen Eiler Rasmussen

Otto Gelsted-prisen

1976 Sten Kaalø

Gladsaxe kommunes Musikpris

1976 Per Enevold

Søren Gyldendal Prisen

1976 Jørgen Knudsen

Gyldendals Boglegat

1976 Jette Drewsen

Søren Gyldendals Lærebogsforfatterlegat

1976 Rudi Thomsen

De gyldne Håndjern

1976 Ole Høeg

De Gyldne Laurbær

1976 Bo Bramsen: Huset Glücksborg i 150 år

Minister Erna Hamiltons Legat for Videnskab og Kunst

1976 Den selvejende institution Fulton
1976 Fonden De stille Stuer
1976 Foreningen til Værn for værgeløse Dyr
1976 Københavns Understøttelsesforening
1976 Landsforeningen til bek. af dissemineret Sclerose
1976 Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse
1976 Lyngby Kunstforening
1976 Flemming Enevold
1976 Steen Springborg

Oluf Hartmanns Mindelegat

1976 Helle-Vibeke Erichsen

Ole Haslunds Kunstnerfond

1976 Jørgen Brynjolf
1976 Elin Reimer

Henry Heerups Æreslegat

1976 Jørn Larsen, f 1926

F. Hendriksen-Medaljen

1976 Thorvaldsens Museum v/Dyveke Helsted

Henkel-Prisen

1976 Ann-Mari Max Hansen
1976 Merete Voldstedlund

Holberg-Medaillen

1976 Elsa Gress

Horsensegnens Teaters pris

1976 Team-Teatret, Herning

Bodil Ipsens Jubilæumslegat

1976 Tove Maës

Carl Jacobsens Museumsmandslegat

1976 Henrik Bramsen

Peder Jensen Kjærgaard og Hustrus Legat

1976 Knud Holten

Thit Jensens Forfatterlegat

1976 Vibeke Grønfeldt

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1976 Tutter Givskov

Konsul George Jork og Hustru Emma Jorck's Fond

1976 Torben Huss

Ørelæge Valdemar Klein og Læge fru Johanne Kleins Legat

1976 Otto Jepsen, f 1916

Konkurrence

1976 Henrik Bertelsen: Forums skandinaviske krimikonkurrence: Døden stiller ikke vikar (sammen med Henrik Hatt Olsen)
1976 Stig Dalager: Aarhus Universitet, Slavisk Instituts prisopgave, Accessitmedalje: Lening og kulturen (sammen med Anne-Marie Mai)
1976 Bent Haller: Katamaranen (roman)
1976 Kirsten Holst: Nordisk Thrillerkonkurrence: De unge, de rige og de smukke (krimi)
1976 Anne-Marie Mai: Aarhus Universitet, Slavisk Instituts prisopgave, Accessitmedalje: Lening og kulturen (sammen med Sten Dalager)

Kritikerprisen

1976 Svend Åge Madsen: Tugt og utugt i mellemtiden

Chr. Kryger-prisen

1976 Niels Oxenvad, f 1935

Kulturministeriets Børnebogspris

1976 Leif Esper Andersen: Fremmed

Niels Larsen Stevns og hustru Annas Legat

1976 Povl Christensen

Levison-Prisen

1976 Eli Reimer

Läkerols Kulturpris

1976 Erling Bløndal Bengtsson

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1976 Pia Beatrice Schutzmann

Ebbe Muncks Hæderspris

1976 A.H. Vedel

Musikanmelderringens Kunstnerpris

1976 Michala Petri

Etatsråd Thomas Møllers Legat til studierejse for danske digtere og forfattere

1976 Charlotte Strandgaard

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1976 Henrik Nordbrandt

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1976 Klaus Rifbjerg

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond

1976 Torben Huss
1976 Peder Musse
1976 Gertrud Vasegaard

Naturfredningsprisen

1976 Johan Exner

Nemos Forfatterlegat

1976 John Nehm

Carl Nielsen og Annemarie Carl Nielsen-Legatets Hæderspris

1976 Ib Braase

Morten Nielsens Mindelegat

1976 Erik Stinus

Astrid Noachs Legatfond

1976 Erik Heide, f 1934

Nordisk Råds Litteraturpris

1976 Ólafur Jóhann Sigurðsson: Að laufferjum og Að brunnum (digte)(svensk titel: Du minns en brunn)

Nordisk Råds Musikpris

1976 Atli Heimir Sveinsson: Koncert for fløjte og orkester

Lavrids Nyegaard Tetens' mindelegat

1976 Henning Gantriis

Adam Oehlenschläger Legatet

1976 Poul Borum

Egmont H. Petersens Fonds Legat

1976 Britt Smelvær

PH-Prisen

1976 Fristaden Christiania
1976 Det nødvendige Seminarium
1976 OOA
1976 Den rejsende Højskole
1976 Jytte Abildstrøm
1976 John Mølgaard

Poe-klubbens Pris (Berenice)

1976 Else Fischer

Politikens Nuser som årets radise

1976 Anker Jørgensen

Henrik Pontoppidans Mindefond

1976 Poul Vad

Olaf Poulsens Mindelegat

1976 Flemming Enevold
1976 Helge Kjærulff-Schmidt

Poul Reumerts Studielegat

1976 Helle Hertz

Edith og Helge Rode Legatet

1976 Maria Marcus

Rosenkjær-Prisen

1976 ikke uddelt

Otto Rungs Forfatterlegat

1976 Tage Skou-Hansen

San Cataldo-legatet

1976 Leif Lage

Alfred Schmidts legat

1976 Peter Lautrup

SFC-prisen (Science Fiction Cirklen)

1976 Niels E. Nielsen: Skyggen fra Sirus

Léonie Sonnings Musikpris

1976 Mogens Wöldike

Robert Storm P.-Legat

1976 Des Asmussen

Frøken Suhrs Forfatterlegat

1976 Grete Stenbæk Jensen

Kaj Svarres Legat

1976 Kai Olsen

Den sødringske Opmuntringspræmie

1976 Eduard Borregaard

Teaterkatten

1976 Carsten Brandt

Teaterpokalen

1976 Ove Sprogøe

Thorvaldsen Medaillen

1976 Gottfred Eickhoff
1976 Anna Klindt Sørensen

Tórshavns Byråds Børnebogspris

1976 Bárður Jacobsen: Krákuungarnir, Mæið, Lív og hundurin Grái steinurin
1976 Steinbjørn B. Jacobsen: Hønan og hanin, Hin snjóhvíti kettlingurin

Det Treschowske Fonds dansk-norske legat,

1976 Lillebil Ibsen

Det Treschowske Fonds Kunstnerlegat

1976 Asbjørn Andersen

Udlandet - + Andre priser

1976 Niels E. Nielsen: SF-Europaprisen i Poznan

Udlandet - IBBY. Certificate of Honour

1976 Leif Esper Andersen

Udlandet - IBBY's H.C. Andersen-pris

1976 Tatjana Mawrina
1976 Cecil Bødker: takketale i Jakob Gormsen: Elleve nordiske børnebogsforfattere. 1979, side 210-213

Udlandet - Prins Eugén Medaljen, Sverige

1976 Svend Wiig Hansen

Udlandet - Henrich Steffens-prisen

1976 Björn Landström

Victor B. Andersens Hæderslegat

1976 Henrik Nordbrandt

Æresborger

1976 Mogens Wöldike: i Kentucky, USA

Æresdoktor ved Odense Universitet

1976 Niels Foged
1976 Jørgen Hæstrup
1976 Aage Kragelund

Æresmedlem

1976 Viggo Rivad: HonMSDF (æresmedlem af Selskabet for Dansk Fotografi)

Æresmedlem af udenlandsk forening

1976 Jon Palle Buhl: Council for International Bar Association

Æresmedlem af Danmarks Biblioteksforening

1976 Erik Allerslev Jensen

Emil Aarestrup Medaillen

1976 Jørgen Sonne

Årets Revykeyser, Aarhus Studenterrevys Æreskunstner

1976 Jørgen Ryg

Årets æreshåndværker (Kjøbenhavns Håndværkerforening)

1976 Steen Eiler Rasmussen

Århus Universitets Guldmedalje

1976 Lars-Henrik Schmidt


1977

Amalienborg-prisen

1977 Villy Sørensen

Herman Bangs Mindelegat

1977 Martha Christensen

Otto Benzons Forfatterlegat

1977 Inge Eriksen

Den Berlingske Fonds Hæderspris

1977 Eilif Krogager

Georg Brandes-Prisen

1977 Ulrich Horst Petersen: I H.C. Andersens verden (biografi)

Tagea Brandts Rejselegat

1977 Marie Bjerrum
1977 Edith Brodersen
1977 Edith Guillaume
1977 Agnete Madsen, f 1923

Emma Bærentzens Legat, andre modtagere

1977 Alice Nørregaard
1977 Mette Møller Bovin
1977 Kit Eichler
1977 Steffen Jørgensen, f 1940
1977 Steffen Lüttge

Emma Bærentzens Legat

1977 Torben Bille

Cavling-prisen

1977 Jakob Andersen, f 1936
1977 Søren Jakobsen

Fru Ville Christensens Legat

1977 Steffen Jørgensen, f 1940

Dansk Blindesamfunds Radiospilpris

1977 Lean Nielsen: Sangen om kød og maskiner (dramatik)

Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris

1977 Robert Petersen

Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat

1977 Cecil Bødker

Dansk Kvindesamfunds Mathildepris

1977 ikke uddelt

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1977 Poul P.M. Pedersen

Medlem af Det danske Akademi

1977 Erik Aalbæk Jensen

Det Danske Akademis Store Pris

1977 Peter Seeberg

Danske Dramatikeres Hæderspris

1977 Preben Harris

Det kgl. Danske Vidensk. selsk. gul

1977 Jørgen Hæstrup

Elisabeth Dons Mindelegat

1977 Minna Nyhus

[Holger] Drachmannlegatet

1977 ikke uddelt

Eckersberg-Medaillen

1977 Gunnar Aagaard Andersen

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1977 Poul Kristensen

Johannes Ewalds Legat

1977 Orla Bundgård Povlsen

Festskrift

1977 Jens Enevoldsen: Hilsen til Jens Enevoldsen på 70-årsdagen 23. september 1977

Forening for Boghaandværks Ærespris

1977 A.V. Priem-Nielsen

Den færøske Litteraturpris (M.A. Jacobsens Heiðursløn)

1977 Alexandur Kristiansen: Yrkingasøvnini yvirhøvur
1977 Jeffrei Henriksen: Grundbók brævskúlans í føroyskum

Jacob Gades Fond

1977 Piet Castillo
1977 Tim Frederiksen, f 1955
1977 Jacob Friis
1977 Michael Schønwandt
1977 Jane Østergaard Lauridsen

G.E.C. Gads Fonds Hæderspris

1977 Palle Lauring

Gladsaxe kommunes Musikpris

1977 Amalie Malling

Søren Gyldendal Prisen

1977 Erik Aalbæk Jensen

Gyldendals Boglegat

1977 Karen Dissing (Melega)

De gyldne Håndjern

1977 Torben Nielsen

De Gyldne Laurbær

1977 Dea Trier Mørch

Minister Erna Hamiltons Legat for Videnskab og Kunst

1977 Den selvejende institution Fulton
1977 Fonden De stille Stuer
1977 Foreningen til Værn for værgeløse Dyr
1977 Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn
1977 Sankt Nikolaj Tjenesten
1977 Skuespillerforeningen af 1879
1977 Torben Fog: til Interferonprojektet

C.F. Hansen Medaljen

1977 Steen Eiler Rasmussen

Ole Haslunds Kunstnerfond

1977 Beate Andersen
1977 Erik Hagens
1977 Bodil Kjer
1977 Per Neble
1977 Jane Reumert
1977 Gunhild Aaberg

F. Hendriksen-Medaljen

1977 Høst & Søn, forlag

Henkel-Prisen

1977 Kirsten Olesen

Holberg-Medaillen

1977 Jens Kruuse

Bodil Ipsens Jubilæumslegat

1977 Mime Fønss

De Irgens-Berghske Legater

1977 Erik Hagens

Viggo Jarls legat til fordel for danske billedhuggere

1977 Mogens Møller

Peder Jensen Kjærgaard og Hustrus Legat

1977 Eske K. Mathiesen

Kollegernes ærespris

1977 Per Højholt

Konkurrence

1977 Lene Fauerby: Alt for Damernes novellekonkurrence (2. præmie)

Kraks Blå Bog

1977 Leif Esper Andersen
1977 Ib Henrik Cavling: sidst 1978
1977 Alex Garff
1977 Flemming Johansen, f 1934

Krebs' Skoles Pris

1977 Bo Bramsen

Kritikerprisen

1977 Tage Skou-Hansen: Den hårde frugt

Chr. Kryger-prisen

1977 Bodil Graae

Kulturministeriets Børnebogspris

1977 Bjarne Reuter: En dag i Hector Hansens liv (roman)

Københavns Universitets Guldmedalje

1977 Karin Kryger

Legatboliger

1977 Jørgen Gustava Brandt: ophold i Mishkenot Sha'ananim, Jerusalem

Levison-Prisen

1977 Erik Ellegaard Frederiksen

Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat

1977 Eva Hansson
1977 Rolf Gjedsted
1977 Niels Lund

Läkerols Kulturpris

1977 Ejler Bille

Sophus Michaëlis' Legat

1977 Poul Borchsenius

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1977 Mogens Hoff
1977 Peter Lautrup

Musikanmelderringens Kunstnerpris

1977 Anne Øland

Inga Nalbandian født Collins legat til unge forfattere

1977 Arne Herløv Petersen

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1977 Vibeke Grønfeldt

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1977 Erik Knudsen

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond

1977 Margrethe Agger
1977 Beate Andersen
1977 Erik P.G. Olsen, f 1920
1977 Jane Reumert
1977 Grethe Sørensen, f 1947
1977 Gunhild Aaberg

Naturfredningsprisen

1977 Ole Vinding

Carl Nielsen og Annemarie Carl Nielsen-Legatets Hæderspris

1977 Mogens Winkel Holm

Billedhugger Kai Nielsens Mindelegat

1977 Mogens Møller

Astrid Noachs Legatfond

1977 Bjørn Nordahl

Nordisk Radiospilpris

1977 Klaus Rifbjerg

Nordisk Råds Litteraturpris

1977 Bo Carpelan: I de mörke rummen, i de ljusa (digte)(dansk titel: I de mørke rum, i de lyse)

Lavrids Nyegaard Tetens' mindelegat

1977 Kjell Roikjer

Adam Oehlenschläger Legatet

1977 Ingeborg Buhl

Vilhelm Pachts Kunstnerlegat

1977 Per Neble

PH-Prisen

1977 Ernst Larsen, f 1913
1977 Hanne Reintoft
1977 Kay Sørensen
1977 Jørgen Vedel-Petersen

Politikens Nuser som årets radise

1977 Niels Viggo Bentzon

Henrik Pontoppidans Mindefond

1977 Peter Seeberg

Olaf Poulsens Mindelegat

1977 Paul Hagen
1977 Lars Høy
1977 Berrit Kvorning
1977 Astrid Villaume

Den Raben-Levetzauske Fonds Ærespris

1977 Hans Hartvig Seedorff Pedersen

Poul Reumerts Studielegat

1977 Kirsten Olesen

Edith og Helge Rode Legatet

1977 ikke uddelt

Rongeske Fonds Legat

1977 Vibeke Glarbo

Rosenkjær-Prisen

1977 Flemming Kissmeyer-Nielsen

Otto Rungs Forfatterlegat

1977 Sten Kaalø

Peter Sabroe-Prisen

1977 Nørrebros Beboeraktion

Aksel Schiøtz-Prisen

1977 Else Paaske

Alfred Schmidts legat

1977 Poul Holck

Frederik Schybergs Mindelegat

1977 Kirsten Olesen

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1977 Poul Bjerre

SFC-prisen (Science Fiction Cirklen)

1977 Erwin Neutzsky-Wulff: Gud
1977 Niels E. Nielsen: Hinsides bjergene

Skjold Burnes Mindelegat

1977 Kirsten Olesen

Sonning-prisen

1977 Arne Næss

Léonie Sonnings Musikpris

1977 Olivier Messiaen

Robert Storm P.-Legat

1977 Otto Christensen, f 1898

Studenternes æreskunstner, Kbh.

1977 Ole Walbom

Kaj Svarres Legat

1977 Peder Nyman

Teaterkatten

1977 Jørgen Heiner

Teaterpokalen

1977 Olaf Ussing

Thorvaldsen Medaillen

1977 Franciska Clausen
1977 Bent Sørensen, f 1923

Tórshavns Byråds Børnebogspris

1977 Sigurd Joensen: Gráa dunna, Kálvamuan, Lambamæið

Det Treschowske Fonds dansk-norske legat,

1977 Birgitte Grimstad

Udlandet - + Andre priser

1977 Cecil Bødker: The Mildred L. Batchelder Award (USA), The leopard

Udlandet - Henrich Steffens-prisen

1977 Hans Peter L'Orange

Victor B. Andersens Hæderslegat

1977 Henny Harald Hansen

Ben Webster-prisen

1977 Jesper Thilo

Winkel og Magnussens Mindelegat

1977 Henry Heerup

Æresdoktor

1977 K.E. Løgstrup: Marburg

Æresmedlem

1977 Bo Bramsen: Forlæggerforeningen
1977 Mogens Bøggild: Kunstakademiet
1977 Henry Heerup: Akademiet

Æresmedlem af Dansk Forfatterforening

1977 Johannes Wulff

Emil Aarestrup Medaillen

1977 Johannes Wulff

Årets Revyforfatter

1977 Ib Boye

Årets æreshåndværker (Kjøbenhavns Håndværkerforening)

1977 Victor Borge


1978

Kjeld Abell-prisen

1978 Inger Christensen

Det Anckerske Legat

1978 Ove Abildgaard

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1978 Henrik Colding-Jørgensen
1978 Ole Find
1978 Erik Hagens

Arenas Ærespris

1978 Uffe Harder

Herman Bangs Mindelegat

1978 Halfdan Rasmussen

Axel Bendix' Mindelegat

1978 Anders Kirkegaard

Otto Benzons Forfatterlegat

1978 Knud Holten

Den Berlingske Fonds Hæderspris

1978 Lis Møller

Blicherprisen

1978 Povl Skadhauge

Jul. Bomhols legatbolig, Digterhjemmet

1978 Paal Brekke

Georg Brandes-Prisen

1978 Morten Borup: Georg Brandes breve til forældrene 1859- 71

Tagea Brandts Rejselegat

1978 Elsa Grave
1978 Ester Boserup
1978 Inger Christensen
1978 Sorella Englund
1978 Amalie Malling
1978 Ida Ørskov

Emma Bærentzens Legat, andre modtagere

1978 Birthe Bo
1978 Niels Jørn-Jessen
1978 Lars Hallstein
1978 Lis Nogel
1978 Poul Skov Sørensen
1978 Margit Vasby: Margit Vasby

Cavling-prisen

1978 Sven Bedsted

Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris

1978 Bent Rasmussen

Dansk Blindesamfunds Radiospilpris

1978 Erling Jepsen: Kiks med kniv og gaffel (dramatik)

Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris

1978 Palle Lauring

Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat

1978 Niels Oxenvad

Dansk Kvindesamfunds Mathildepris

1978 ikke uddelt

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1978 Else Westh-Neuhard

Medlem af Det danske Akademi

1978 Inger Christensen

Det Danske Akademis Store Pris

1978 Tage Skou-Hansen

Elisabeth Dons Mindelegat

1978 Irene Graaner

[Holger] Drachmannlegatet

1978 Maria Giacobbe
1978 Uffe Harder

Eckersberg-Medaillen

1978 Hans Dissing: sammen med Otto Weitling
1978 Ib Geertsen
1978 Paul Gernes
1978 Knud Peter Harboe
1978 Knud Hvidberg
1978 Jørn Larsen, f 1926
1978 Tage Stentoft
1978 Otto Weitling: sammen med Hans Dissing

Egholtprisen

1978 Anders Malling

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1978 Jacob Engelbredt: Jacoform

Svend Engelunds Legat

1978 Agnete Bjerre

Johannes Ewalds Legat

1978 Kirsten Thorup

Festskrift

1978 Jens Kruuse: Vidunderhornet. Jens Kruuse i udvalg (ved Johannes Møllehave)

Forening for Boghaandværks Ærespris

1978 Louis Rasmussen

Frederiksborg Kulturcenters kunstnerpris

1978 Assia Zlatkowa

Den færøske Litteraturpris (M.A. Jacobsens Heiðursløn)

1978 Hans Thomsen: Umsetingar yvirhøvur
1978 Maria Eide Petersen: Konglar og Rekar

Jacob Gades Fond

1978 Niels Eje
1978 Poul Rosenbaum

G.E.C. Gads Fonds Hæderspris

1978 Inger Dübeck
1978 Poul P.M. Pedersen

Otto Gelsted-prisen

1978 Ib Michael

Gerlev-Prisen

1978 Johannes Stræde

Gladsaxe kommunes Musikpris

1978 Hans Jørgen Jensen

Søren Gyldendal Prisen

1978 Paul Hammerich

Gyldendals Boglegat

1978 Vibeke Grønfeldt

De gyldne Håndjern

1978 Jørgen Mathiassen

De Gyldne Laurbær

1978 Ebbe Kløvedal Reich

Minister Erna Hamiltons Legat for Videnskab og Kunst

1978 Den selvejende institution Fulton
1978 Fonden De stille Stuer
1978 Foreningen for Spastisk Lammede
1978 Foreningen til Værn for værgeløse Dyr
1978 Marstal Skipperforening. Understøttelseskassen
1978 Nordisk Samfund
1978 Selskabet Lysglimt
1978 Skuespillerforeningen af 1879
1978 Niels Alsing
1978 Inga Juul: til Børneteater
1978 Erik Krogh, f 1940
1978 Vagn Lundbye
1978 Hanne Varming
1978 Merete Voldstedlund

C.F. Hansen Medaljen

1978 Lis Ahlmann

Oluf Hartmanns Mindelegat

1978 Anders Kirkegaard

Ole Haslunds Kunstnerfond

1978 Svend Erik Larsen
1978 Bodil Manz
1978 Richard Manz
1978 Erno Müller
1978 Mogens Møller
1978 Myre Vasegaard

Henry Heerups Æreslegat

1978 Jan Jensen
1978 Loui Michael

F. Hendriksen-Medaljen

1978 Københavns Bogtrykkerforening

Henkel-Prisen

1978 Lise Ringheim

Gretchen og K.E. Hermanns Legat

1978 Uffe Harder

Kai Hoffmann Legatet

1978 Harald H. Lund

Holberg-Medaillen

1978 Erik Knudsen

Horsensegnens Teaters pris

1978 Lars Knutzon

Ingenio et arti

1978 P.V. Glob

De Irgens-Berghske Legater

1978 Torben Ebbesen

Viggo Jarls legat til fordel for danske billedhuggere

1978 Lene Jacobson
1978 Astrid Klenow

Thit Jensens Forfatterlegat

1978 Else Moltke

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1978 Hanne Reintoft

Ørelæge Valdemar Klein og Læge fru Johanne Kleins Legat

1978 Svend Eriksen

Kraks Blå Bog

1978 Herluf Nielsen: sidst 2002/03

Kritikerprisen

1978 Vagn Lundbye: Tilbage til Anholt (roman)

Kulturministeriets Børnebogspris

1978 Bent Haller: Indianerne (roman)

Legatboliger

1978 Jørgen Gustava Brandt: ophold i Mishkenot Sha'ananim, Jerusalem

Levison-Prisen

1978 Poul Kristensen
1978 Ole Olsen, f 1932

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1978 Arne Hartmann

Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat

1978 Rolf Gjedsted
1978 Niels Lund

Hulda Lütken og Jacobs legat

1978 Maria Giacobbe

Läkerols Kulturpris

1978 Piet Hein

Etatsråd Thomas Møllers Legat til studierejse for danske digtere og forfattere

1978 Jørgen Lindgreen

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1978 Marianne Larsen

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1978 Christian Kampmann

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond

1978 Trine Ellitsgaard
1978 Berthe Forchhammer
1978 Mogens Jørgensen, f 1914
1978 Puk Lippmann
1978 Bendt Thoft Nielsen
1978 Lin Utzon
1978 Conny Walther

Naturfredningsprisen

1978 Einar Laumann Jørgensen

Carl Nielsen og Annemarie Carl Nielsen-Legatets Hæderspris

1978 John Olsen, f 1938

Billedhugger Kai Nielsens Mindelegat

1978 Niels Guttormsen

Morten Nielsens Mindelegat

1978 Jess Ørnsbo

Nordisk Råds Litteraturpris

1978 Kjartan Fløgstad: Dalen Portland (dansk titel: Dalen Portland)

Nordisk Råds Musikpris

1978 Aulis Sallinen: Ryttaren (opera)

Lavrids Nyegaard Tetens' mindelegat

1978 Palle Pio

Adam Oehlenschläger Legatet

1978 [Carl Erik] Soya

PH-fonden

1978 Niels-Henrik Hansen

PH-Prisen

1978 Eric Danielsen
1978 Ole Lange
1978 Torgny Møller
1978 Leif Sylvester Petersen

Politikens Nuser som årets radise

1978 Henry Grünbaum

Henrik Pontoppidans Mindefond

1978 Ebbe Kløvedal Reich

Olaf Poulsens Mindelegat

1978 Frits Helmuth
1978 Ghita Nørby

Poul Reumerts Studielegat

1978 Nis Bank-Mikkelsen
1978 Jess Ingerslev

Edith og Helge Rode Legatet

1978 ikke uddelt

Rosenkjær-Prisen

1978 Anna Sophie Seidelin

Otto Rungs Forfatterlegat

1978 Knud Sørensen

Peter Sabroe-Prisen

1978 BRIS

San Cataldo-legatet

1978 Erland Knudssøn Madsen

Selskabet Bogvennernes Tegnerpris

1978 Herman Stilling

SFC-prisen (Science Fiction Cirklen)

1978 Lars Beierholm: Bedste illustrator
1978 Steen Knudsen, f. 1945: Bedste novelle: TACIT
1978 Niels E. Nielsen: Bedste roman: Gæsten fra stjernerne

Silkeborg Kunstnerlegat

1978 Poul Janus Ipsen, f 1936

Léonie Sonnings Musikpris

1978 Jean-Pierre Rampal

Sprogforeningens Litteraturpris

1978 Sigfred Andresen, f 1925
1978 Gynther Hansen

Robert Storm P.-Legat

1978 Piet Hein

Kaj Svarres Legat

1978 Eiler Krag

Teaterkatten

1978 Carlo M. Pedersen

Teaterpokalen

1978 Karen Margrethe Bjerre: Frk. Marquerite (monolog)

Thorvaldsen Medaillen

1978 Sven Dalsgaard
1978 Ole Kielberg
1978 Ole Schwalbe

Tórshavns Byråds Børnebogspris

1978 Marianna Debes Dahl: Burtur á heiði

Det Treschowske Fonds dansk-norske legat,

1978 Thorbjørn Egner

Tuborgfondet

1978 Lise Ring

Udlandet - + Andre priser

1978 Niels Blædel: EEC Science Writers Award
1978 Maria Giacobbe: Leone di S. Marco-Ozieri

Udlandet - IBBY. Certificate of Honour

1978 Ellen Kirk
1978 Bjarne Reuter

Udlandet - IBBY's H.C. Andersen-pris

1978 Paula Fox
1978 Svend Otto S.

Udlandet - Henrich Steffens-prisen

1978 K.E. Løgstrup

Marguerite Vibys Jubilæumslegat

1978 Poul Dubienko
1978 Bente Eskesen

Ben Webster-prisen

1978 Simon Spang-Hanssen

Æresdoktor

1978 Ester Boserup: Landbohøjskolen i Wageningen, Holland
1978 Odd Brochmann: Chalmar Tekniska Högskola, Göteborg
1978 C. Hermansen: i teologi (Leipzig)

Æresdoktor ved Lunds Universitet

1978 Eli Fischer-Jørgensen

Æresdoktor ved Århus universitet

1978 Eli Fischer-Jørgensen
1978 Carl Heinrich Petersen

Æresmedlem

1978 Ove Brusendorff: Sammenslutningen af danske Filminstruktører
1978 Flemming Weis: Dansk Komponistforening

Æresmedlem af Dansk Forfatterforening

1978 R. Broby-Johansen

Emil Aarestrup Medaillen

1978 Ivan Malinowski

Årets Revykeyser, Aarhus Studenterrevys Æreskunstner

1978 Eddie Skoller

Årets æreshåndværker (Kjøbenhavns Håndværkerforening)

1978 Per V. Brüel


1979

H.C. Andersen Medaljen

1979 Kåre Olsen
1979 Helga Vang Lauridsen
1979 Kirsten Weber

Herman Bangs Mindelegat

1979 Henrik Bjelke

Otto Benzons Forfatterlegat

1979 Dorrit Willumsen

Den Berlingske Fonds Hæderspris

1979 Karl Otto Meyer

Billedbladets Gyldne Rose

1979 Lise Nørgaard

Georg Brandes-Prisen

1979 John Chr. Jørgensen: Litteraturen og hverdagen

Tagea Brandts Rejselegat

1979 Inger Ejskjær
1979 Else Paaske
1979 Eva Sørensen, f 1940

Emma Bærentzens Legat, andre modtagere

1979 Annemarie Willum Hansen
1979 Erik Waldeier
1979 Jane Bay Hansen
1979 Mona Kildegård
1979 Per Ehrenberg
1979 Steffen Lüttge

Emma Bærentzens Legat

1979 Erik Frank Hansen

Cavling-prisen

1979 Jørgen Flindt Pedersen: sammen med Erik Stephensen
1979 Erik Stephensen: sammen med Jørgen Flindt Pedersen

Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris

1979 Ole E. Christiansen

Dansk Blindesamfunds Radiospilpris

1979 Ernst Bruun Olsen: Balladen om far (dramatik)

Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris

1979 Jens Rosing

Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat

1979 William Heinesen

Dansk Forfatterforenings legat

1979 Tove Kjærboe

Dansk Kvindesamfunds Mathildepris

1979 Ritt Bjerregaard

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1979 Karina Windfeld-Hansen

Det Danske Akademis Store Pris

1979 Poul Vad

Danske Dramatikeres Hæderspris

1979 Finn Methling

Elisabeth Dons Mindelegat

1979 Anne Frellesvig

[Holger] Drachmannlegatet

1979 Peter Poulsen

Eckersberg-Medaillen

1979 Henning Damgård-Sørensen
1979 Else Fischer-Hansen
1979 Eva Sørensen, f 1940
1979 Arne Ungermann

Egholtprisen

1979 Poul Engberg

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1979 Vibeke Klint

Johannes Ewalds Legat

1979 Regin Dahl

Festskrift

1979 Henrik Bertelsen: Rektor Henrik Bertelsen. Festskrift i anledning af Jørgen Henrik Bertelsen's 60 års fødselsdag 27-11-1979
1979 Henrik Glahn, f 1919

Forening for Boghaandværks Ærespris

1979 Henry Thejls

Den færøske Litteraturpris (M.A. Jacobsens Heiðursløn)

1979 Bjarni Niclasen: Alisfrøði I-III
1979 Regin Dahl: Orðakumlar - Ordkumler (digte)

Jacob Gades Fond

1979 Lars Ulrik Mortensen

Gladsaxe kommunes Musikpris

1979 Michael Schønwandt

Astrid Goldschmidts Legat

1979 Arne Herløv Petersen

Søren Gyldendal Prisen

1979 Tage Skou-Hansen

Gyldendals Boglegat

1979 Ib Michael

Søren Gyldendals Lærebogsforfatterlegat

1979 Asger Sørensen

De gyldne Håndjern

1979 Ole Høeg

De Gyldne Laurbær

1979 Vita Andersen: Hold kæft og vær smuk (noveller)

Minister Erna Hamiltons Legat for Videnskab og Kunst

1979 Den selvejende institution Fulton
1979 Fonden De stille Stuer
1979 Kunstforeningen, Gl. Strand 48
1979 Selskabet Lysglimt
1979 Shaare Zedek Hospital (Jerusalem): Danmarks-komiteen for landsindsamling til ..
1979 Ingolf Boisen
1979 Viggo Faber: Rigshospitalet, Epidemisk afdeling
1979 Jakob Kronika
1979 Henrik Lund-Andersen: Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme

C.F. Hansen Medaljen

1979 Vilhelm Wohlert

Ole Haslunds Kunstnerfond

1979 Else-Marie Boyhus
1979 Anders Kirkegaard
1979 Ursula Munch-Petersen
1979 Elsa Nielsen, f 1923
1979 Lene Regius
1979 Poul Reichhardt
1979 Vibeke Woldbye

Henry Heerups Æreslegat

1979 Ole Finding

Osvald Helmuths Jubilæumslegat

1979 Ove Sprogøe

F. Hendriksen-Medaljen

1979 Lademanns Forlagsaktieselskab

Henkel-Prisen

1979 Susse Wold

Kai Hoffmann Legatet

1979 Knud Bruun-Rasmussen

Holberg-Medaillen

1979 Klaus Rifbjerg

Horsensegnens Teaters pris

1979 Jesper Klein

Ikea-prisen

1979 Flemming Flindt
1979 Vivi Flindt

Viggo Jarls legat til fordel for danske billedhuggere

1979 Agnete Madsen, f 1923
1979 Hanne Varming

Georg Jensens Kunstnerpris

1979 Torben Ebbesen

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1979 Jytte Abildstrøm

Jørgensens Rejsebureaus legat

1979 Jytte Borberg

Forfatterne Harald Kiddes og Astrid Ehrencron-Kiddes Legat

1979 Henning Ipsen

Generalinde Koefoeds Legat

1979 Torben Ebbesen

Konkurrence

1979 Hanne Børner: Borgens børnebogskonkurrence: Kristoffers rejse (roman)
1979 Jacob Clausen: Nordisk ungdomsbogskonkurrences pris
1979 Jørgen Clevin: Rådet for Større Færdselssikkerhed: Færdselsklovnen
1979 Søren Vagn Jacobsen: Skandinavisk ungdomsbogskonkurrence: Ha' det godt, Kaj
1979 Povl Kjøller: FNs Internationale Børneår, bedste børnesang: Bare I ku' gi' mig mere tid
1979 Ib Lucas: Politikens novellekonkurrence, 1. præmie: Offeret (trykt 29-7-1979)
1979 Mary Madsen: Forums Ungdomsbogskonkurrence: Mit navn er Siw (roman)
1979 Per Pandrup Nielsen: Rådet for Større Færdselssikkerhed: Den dag i oktober (roman)
1979 Mogens Rud: 2. præmie i Gyldendals og Dansk Historielærerforenings konkurrence: Flag i mørket (roman)
1979 Jimmy Stahr: Politikens kriminovellekonkurrence: Duellen (1. præmie)

Kraks Blå Bog

1979 Vita Andersen: sidst 2021-22
1979 Flemming B. Muus: sidst 1982
1979 Dan Turèll: sidst 1993

Aage Krarup-Nielsens mindelegat

1979 Anna Ladegaard

Krebs' Skoles Pris

1979 F.J. Billeskov Jansen

Kritikerprisen

1979 Erik Stinus: Jorden under himmelen (digte)

Chr. Kryger-prisen

1979 Elith Nørreholm
1979 Erik Stephensen

Kulturministeriets Børnebogspris

1979 Franz Berliner: Ulven som jager alene og Hævneren

Kulturministeriets Illustratorpris

1979 Rina Dahlerup

Niels Larsen Stevns og hustru Annas Legat

1979 Richard Mortensen

LOs Kulturpris

1979 Brugsen
1979 Tine Bryld
1979 Martha Christensen
1979 Knud Hansen, f 1936
1979 Ib Makwarth

H.C. Lumbye-prisen

1979 Ivan Leth

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1979 Christian Tortzen
1979 Kaj Lund
1979 Frits Remar

Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat

1979 ikke uddelt

Läkerols Kulturpris

1979 Jørn Utzon

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1979 Birthe Kronkvist
1979 Karin Birgitte Lund

Ebbe Muncks Hæderspris

1979 Jørgen Hæstrup

Carl Møllers Legat

1979 Asger Schnack

Maarum Mineralvandsprisen

1979 Claus Toksvig

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1979 Regin Dahl

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1979 William Heinesen

Naturfredningsprisen

1979 Thorkild Bjørnvig

Nemos Forfatterlegat

1979 Boris Boll-Johansen
1979 Bodil Bredsdorff
1979 Lars-Henrik Olsen

Martin Andersen Nexø Fondens Pris

1979 Ditte Cederstrand: De uspurgtes historie (romanserie, 1974-)

Carl Nielsen og Annemarie Carl Nielsen-Legatets Hæderspris

1979 Herman D. Koppel

Billedhugger Kai Nielsens Mindelegat

1979 Peter Bonnén

Nordisk Radiospilpris

1979 Sten Kaalø: Koldbrand (dramatik)

Nordisk Råds Litteraturpris

1979 Ivar Lo-Johansson: Pubertet (dansk titel: Pubertet)

Lavrids Nyegaard Tetens' mindelegat

1979 Peter Bastian

Adam Oehlenschläger Legatet

1979 Karen Enevold

PH-Prisen

1979 Brugsen
1979 Jesper Jensen
1979 Thad Jones
1979 Klaus Rifbjerg
1979 Villo Sigurdsson

Politikens Nuser som årets radise

1979 Ove Sprogøe

Clara Pontoppidans Fødselsdagslegatet

1979 Jesper Langberg

Henrik Pontoppidans Mindefond

1979 Per Højholt

Olaf Poulsens Mindelegat

1979 Ellen Gottschalch
1979 Merete Hegner: opmuntringslegat
1979 Benny Poulsen, f 1942
1979 Erik Paaske
1979 Kirsten Rolffes

Edith Rode Legatet

1979 Lola Baidel

Rosenkjær-Prisen

1979 ikke uddelt

Otto Rungs Forfatterlegat

1979 Dorrit Willumsen

Peter Sabroe-Prisen

1979 Børneårskomiteen i Karlebo

San Cataldo-legatet

1979 Karin Birgitte Lund
1979 Lone Plaetner

Ludvig Schytte og hustrus Mindelegat

1979 Milan Vitek

Selskabet Bogvennernes Tegnerpris

1979 Ulla Kampmann

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1979 Ulrich Horst Petersen

SFC-prisen (Science Fiction Cirklen)

1979 Jesper Bach Jensen: Bedste illustrator
1979 Steen Knudsen, f. 1945: Bedste novelle: Buller
1979 Bjarne Reuter: Bedste roman: Slusernes kejser
1979 Carsten Schiøler: Bedste faglitterære skribent

Silkeborg Kunstnerlegat

1979 Torben Bohse

Sonning-prisen

1979 Hermann Gmeiner

Léonie Sonnings Musikpris

1979 Janet Baker

Sprogforeningens Litteraturpris

1979 Helmut Leckband

Statens Kunstfond. Livsvarig ydelse (anden gruppe end litteratur)

1979 Peter Bredsdorff
1979 Bernhard Christensen
1979 Franciska Clausen
1979 Sven Dalsgaard
1979 Pelle Gudmundsen-Holmgreen
1979 Sven Hauptmann
1979 Mogens Winkel Holm
1979 Anna Klint Sørensen
1979 Ib Nørholm
1979 Christian Poulsen
1979 Bent Sørensen, f 1923
1979 Anna Thommesen
1979 Mogens Voltelen
1979 Richard Winther

Studenternes æreskunstner, Kbh.

1979 Frits Helmuth

Kaj Svarres Legat

1979 Per Marquard Otzen

Teaterkatten

1979 Erik Bruhn

Teaterpokalen

1979 Erik Paaske

Tegnér-Prisen

1979 Torben Brostrøm

Thorvaldsen Medaillen

1979 Jørgen Haugen Sørensen
1979 Dan Sterup-Hansen

Tórshavns Byråds Børnebogspris

1979 Andreas Andreasen: 100 sangir
1979 Óli Dahl: Við abba á floti, Við ommu til neytar, Við gubba at kasta nót, Við mammu í torvi, Við Núpi á Munkagrunninum

Udlandet - + Andre priser

1979 R. Broby-Johansen: Den svenske Sokrates-pris
1979 Jørgen Nash: Svensk finanslov, 1979-85
1979 Kaj Nissen: Prix Futura, Berlin: Den sorte Død (radiospil)
1979 Svend Otto S.: BIB-Plaketten, Bratislava
1979 Kirsten Thorup: Den internationale Pegasus pris: Baby (roman, udgives i USA)
1979 Dea Trier Mørch: Sølvbjørnen, Filmfestival i Berlin: Vinterbørn (film, instrueret af Astrid Henning-Jensen, 1978)

Udlandet - Prins Eugén Medaljen, Sverige

1979 Søren Hjorth Nielsen

Marguerite Vibys Jubilæumslegat

1979 Kurt Ravn

Ben Webster-prisen

1979 Erling Kroner

Mogens Wieths Mindelegat

1979 Frits Helmuth

Winkel og Magnussens Mindelegat

1979 Mogens Bøggild

Æresdoktor ved Københavns Universitet

1979 Merete Bodelsen
1979 Ester Boserup
1979 C.A. Christensen
1979 Knud [Theodor] Hansen
1979 Henny Harald Hansen
1979 Erik Iversen: dr.phil.
1979 Villy Sørensen

Æresdoktor ved Lunds Universitet

1979 F.J. Billeskov Jansen
1979 Thorkild Bjørnvig
1979 Søren Egerod

Æresmedlem

1979 Knud W. Jensen: Kunstakademiet i Kbh.

Emil Aarestrup Medaillen

1979 Henrik Nordbrandt

Årets Revyforfatter

1979 Bent From
1979 Ida From

Årets Revykeyser, Aarhus Studenterrevys Æreskunstner

1979 Jesper Klein

Årets Revykomponist

1979 Torben Kjær

Årets Revykunstner (Årets Dirch)

1979 Tommy Kenter

Årets æreshåndværker (Kjøbenhavns Håndværkerforening)

1979 Lis Møller1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023