Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1890 - 1894

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020

1890

Det Anckerske Legat

1890 Henrik Pontoppidan

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1890 Axel Helsted: Palæstina
1890 Søren Madsen, f 1861: døde inden rejsen
1890 Carl Nielsen, f 1865

Eckersberg-Medaillen

1890 Erik Henningsen, f 1855
1890 Edvard Petersen, f 1841
1890 Theodor Philipsen, f 1840

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1890 Victor Heise: B.S. Ingemann: Svanesang (udgiver, udbetalt til enken)

Titulær professor

1890 Nicolaj Bøgh
1890 Lorenz Frølich

Det Treschowske Fonds Legat

1890 Fr. Vermehren

1891

Det Anckerske Legat

1891 Otto C. Fønss: Tyskland, Schweiz og Italien

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1891 Jeremias Christensen, f 1859
1891 Fini Henriques: Berlin, Dresden, Leipzig og Wien
1891 Christian Zacho

Eckersberg-Medaillen

1891 Edvard Petersen, f 1841

Københavns Universitets Guldmedalje

1891 Vilhelm Andersen: for en afhandling om Naturfølelsen i dansk litteratur
1891 Poul Levin: i nordisk filologi
1891 F.L. Østrup

Titulær professor

1891 Christian Barnekow, f 1837
1891 Jul. Chr. Gerson
1891 Chr. Grønlund, f 1825
1891 Johannes Karup
1891 Gottfred Matthison-Hansen
1891 Henrik Smith, f 1831

1892

Det Anckerske Legat

1892 Johan Holm Hansen: Italien

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1892 Frederik Hammeleff
1892 Thorvald Niss
1892 Alfred Tofft

Eckersberg-Medaillen

1892 Ludvig Brandstrup, f 1861
1892 Joakim Skovgaard

Finansloven

1892 Frederik Barfod: støtte forhøjes fra 1.200 til 1.400 kr

Forfatterunderstøttelsen inddraget

1892 Henrik Pontoppidan: 3-årig støtte ikke fortsat pga. anklage for blasfemisk artikel i "Kjøbenhavns Børs-Tidende", en anmeldelse af Viggo Stuckenbergs roman Messias

Københavns Universitets Guldmedalje

1892 Knud Berlin

Den Raben-Levetzauske Fonds Ærespris

1892 Julius Paulsen, f 1860

Titulær professor

1892 O.F. Bache
1892 Christen Dalsgaard, f 1824
1892 Georg Christian Freund
1892 Arnold Krog
1892 P. Mariager
1892 Harald Philipsen
1892 C. Riis-Knudsen
1892 Vilhelm Rosenstand
1892 L. Tuxen
1892 C.F. Aagaard

1893

Det Anckerske Legat

1893 Karl Larsen

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1893 Niels Hansen Jacobsen
1893 Vilhelm Rosenberg
1893 A. Thorenfeld

Eckersberg-Medaillen

1893 H.A. Brendekilde
1893 N.P. Mols
1893 L. Tuxen

Finansloven

1893 Henrik Pontoppidan: støtten genoptaget med 1.000 årligt

Neuhausens præmie

1893 Knud Larsen

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1893 Rudolf Schmidt: Tanker og toner

Thorvaldsen Medaillen

1893 Julius Paulsen, f 1860

Titulær professor

1893 Kristian Arentzen
1893 William Bloch
1893 Franz Neruda

1894

Det Anckerske Legat

1894 Vilhelm Østergaard

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1894 H.A. Brendekilde
1894 Anders Bundgaard: Italien
1894 H. Hamann

Eckersberg-Medaillen

1894 N.P. Mols

Festskrift

1894 Vilhelm Thomsen

Finansloven

1894 Chr. Balling: støtte fra ministeriet
1894 Johan Grove: støtte fra ministeriet
1894 Karl Larsen: rejselegat

Københavns Universitets Guldmedalje

1894 William Thalbitzer

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1894 Kristian Arentzen: Tre Tidsaldre
1894 Claudius Wilkens: Poesien. En fremstilling af poetikken

Titulær professor

1894 Otto Haslund
1894 Hans Acton Krarup: frasagde sig titlen kort før sin død
1894 Poul la Cour
1894 Hans Olrik

Æresdoktor

1894 Jacob Helms

Æresdoktor ved Københavns Universitet

1894 S. Birket-Smith: dr.phil. h.c.
1894 C.F. Bricka
1894 Henning Frederik Feilberg
1894 K.J.V. Steenstrup: dr.phil.h.c.


1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020