Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1850 - 1854

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023


1850

Finansloven

1850 C.F. Allen: 600 rd. årligt i 2 år
1850 Thomas Overskou: 300 rd. i ét år
1850 Chr. Winther: årlig understøttelse hæves fra 200 til 500 rd.

C.F. Hansen Medaljen

1850 F. Meldahl

Københavns Universitets Guldmedalje

1850 C. Rosenberg: for prisspørgsmål om C.M. Bellmans poetiske ejendommelighed

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1850 N.V. Dorph: Sofokles (oversættelse)

Titulær professor

1850 Andreas Kolberg

Æresbolig

1850 H.C. Ørsted: Falkonergården i Frederiksberg Have

Æresmedlem

1850 H.C. Ørsted: Studenterforeningen, Kbh.


1851

Finansloven

1851 Henrik Hertz: årlig understøttelse hæves til 1.000 rd.
1851 Frederik Paludan-Müller: årlig understøttelse hæves til 1.000 rd.

Titulær professor

1851 H.C. Andersen
1851 H.H. Blache
1851 V.A. Borgen


1852

Finansloven

1852 C. Hostrup: rejselegat på 400 rd. (Italien)

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1852 N.V. Dorph: Sofokles (oversættelse)

Titulær professor

1852 Martin Hammerich
1852 Thomas Overskou
1852 R.J. Simesen
1852 C.A. Thortsen


1853

Finansloven

1853 Jul. Chr. Gerson: 200 rd. i understøttelse
1853 Chr. Winther: årlig understøttelse hæves til 1.000 rd.

Neuhausens præmie

1853 Georg Christian Freund
1853 William Hammer
1853 F.C. Lund
1853 Henrik Olrik, f 1830

Thorvaldsen Medaillen

1853 Julius Exner

Titulær professor

1853 Gottlieb Bindesbøll
1853 C.W. Elberling
1853 Emil Hornemann
1853 Ludvig Müller, f 1809
1853 G.F.F. Rung
1853 S.B. Thrige


1854

Finansloven

1854 Meïr Aron Goldschmidt: 1.000 rd. i rejseunderstøttelse fra kongens civilliste

Titulær professor

1854 Heinrich Lehmann
1854 Frederik Paludan-Müller

Æresmedlem

1854 Henrik Nicolai Clausen: Studenterforeningen, Kbh.

Æresmedlem af udenlandsk forening

1854 Adolf Jerichau: Sverige, Kunstakademiet i Stockholm1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023