Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1815 - 1819

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022


1815

Københavns Universitets Guldmedalje

1815 Henrik Nicolai Clausen: Fremstilling og bedømmelse af apologeternes beviser for kristendommen imod hedenske og jødiske modstandere
1815 Peder Hjort

Titulær professor

1815 Finnur Magnússon
1815 Jens Bertel Møller

Æresdoktor

1815 H.W. Gerstenberg: Kiel, i filosofi


1816

Fonden ad Usus Publicos

1816 Knud Lyne Rahbek: Hædersgave for bøgerne om Holbergs komedier (bind 1-3, udgivet 1815-17)

Københavns Universitets Guldmedalje

1816 N.B. Krarup, f 1792

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1816 Johannes Boye: Om historieskrivning (udgivet 1815)

Titulær professor

1816 Claus Schall
1816 C.E.F. Weyse


1817

Fonden ad Usus Publicos

1817 Johan Ludvig Heiberg: 300 rbd. i sedler til hjælp til trykning af disputats.
1817 H.W. Lundbye: til udarbejdelse af en dansk-tysk-fransk-engelsk håndordbog (aldrig udgivet)
1817 Adam Oehlenschläger: rejselegat (Tyskland og Frankrig)

Københavns Universitets Guldmedalje

1817 Jacob Andreas Andresen
1817 H.Chr. Lyngbye: [for besvarelsen af den botaniske prisopgave]

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1817 Torkel Baden, f. 1765: Senecas tragedier (oversættelse, ikke udgivet)
1817 Knud Lyne Rahbek: for sine nationaldramaer

Titulær professor

1817 Peder Malling


1818

Finansdeputationen

1818 N.F.S. Grundtvig: løntillæg, som han bevarede til 1842

Fonden ad Usus Publicos

1818 B.S. Ingemann: 2-årigt rejselegat (Tyskland, Frankrig, Schweiz, Italien)
1818 C.H. Pram: forskud på betaling for Drømmeren (drama)
1818 C.H. Pram: lån i forbindelse med rejse til Vestindien for at overtage en stilling der som toldforvalter

Københavns Universitets Guldmedalje

1818 Carl Otto

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1818 F.C. Gutfeld: Religiøse poesier
1818 Frederik Høegh-Guldberg: Plautus-oversættelser

Titulær professor

1818 Rasmus Rask

Æresdoktor ved Københavns Universitet

1818 Otto Fabricius: dr.theol.h.c.


1819

Festskrift

1819 J.H. Schønheyder: Ved højtideligholdelsen af J.H. Schønheyders doktorpromotions 50de årsdag d. 23de november 1818

Fonden ad Usus Publicos

1819 Jens Baggesen: "gratification" på 1.000 rbd. i sedler.
1819 Johan Ludvig Heiberg: rejsestipendium
1819 Knud Lyne Rahbek: Hædersgave for bøgerne om Holbergs komedier (bind 1-3, udgivet 1815-17)

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1819 J.A. Fibiger: Daniel Rantzaus biographie (bibliografi)
1819 P.G. Fibiger: Sofokles-oversættelse: Pindars anden olympiske seierssang (trykt 1823 i Prolusio ad festum in schola Coldingensi rite peragendum)
1819 V.K. Hjort: Lovtale over Daniel Rantzau (udbetalt til enken)

Titulær professor

1819 Christian Molbech1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022