Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1970 - 1974

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024


1970

Det Anckerske Legat

1970 Leo Estvad
1970 Tage Skou-Hansen

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1970 Erik Jørgensen, f 1912
1970 Sonja Ferlov Mancoba

Herman Bangs Mindelegat

1970 Jacob Paludan

Otto Benzons Forfatterlegat

1970 Inger Christensen
1970 Leif Petersen

William og Anna Blochs Legat

1970 Marianne Tønsberg

Georg Brandes-Prisen

1970 Sven Møller Kristensen: specielt for "Litteratursociologiske essays"

Tagea Brandts Rejselegat

1970 Margrethe Lomholt
1970 Kirsten Simone
1970 Esther Vagning
1970 Lily Weiding

Emma Bærentzens Legat, andre modtagere

1970 Hans Madsen Stengaard
1970 Vigga Bro
1970 John Herluf Jensen, f 1944
1970 Steffen Jørgensen, f 1940

Emma Bærentzens Legat

1970 Grete Povlsen

Carlsbergprisen (teater)

1970 Clara Østø

Cavling-prisen

1970 Leif Blædel

Kristian Dahls Mindelegat

1970 Knud Vilby

Dansk Forfatterfonds lyrikerpris

1970 Jørgen Gustava Brandt

Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat

1970 Tom Kristensen

Dansk Kvindesamfunds Mathildepris

1970 Gunhild Due
1970 Grethe Philip

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1970 Ingeborg Buhl

Medlem af Det danske Akademi

1970 Jørgen Gustava Brandt

Det Danske Akademis Store Pris

1970 Ivan Malinowski

Danske Dramatikeres Hæderspris

1970 Leif Petersen

C.L. Davids Fødselsdagslegat

1970 Hans Christensen

Elisabeth Dons Mindelegat

1970 Edith Guillaume

[Holger] Drachmannlegatet

1970 Jørgen Gustava Brandt

Eckersberg-Medaillen

1970 Knud Holscher
1970 Christian Poulsen

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1970 Svend-G. Asmussen

Johannes Ewalds Legat

1970 Leif Panduro

Forening for Boghaandværks Ærespris

1970 Viggo Naae

Foreningen for Forlagsfolks pris

1970 Hans Reitzel

Forlaget Fremads Jubilæumsfonds legat

1970 Anna Ladegaard

Den færøske Litteraturpris (M.A. Jacobsens Heiðursløn)

1970 ikke uddelt

Jacob Gades Fond

1970 Michael Hauser: for sin korvirksomhed
1970 Amalie Malling
1970 Lars Sparrevohn Rønn
1970 Anika Telmanyi

G.E.C. Gads Fonds Hæderspris

1970 Bodil Koch
1970 Thorkil Kristensen
1970 Axel Steensberg

Gladsaxe kommunes Musikpris

1970 Sonja Gislinge

Søren Gyldendal Prisen

1970 Tage Kaarsted

Gyldendals Boglegat

1970 Christian Kampmann

De Gyldne Laurbær

1970 Inger Christensen: Det (digte)

Ole Haslunds Kunstnerfond

1970 Loui Michael

Henry Heerups Æreslegat

1970 Barry Wilmont

Johanne Luise Heibergs Mindelegat

1970 Harald Hejst

Osvald Helmuths Jubilæumslegat

1970 "Sitter" Horne Rasmussen

F. Hendriksen-Medaljen

1970 Dansk Typograf Forbund, Københavns Afdeling, jubilæumsbog: Udenlandske H.C. Andersen-illustrationer

Henkel-Prisen

1970 Bodil Udsen

Holberg-Medaillen

1970 R. Broby-Johansen

Horsensegnens Teaters pris

1970 Ole Ernst

Illums teaterpris

1970 Henning Moritzen

Ingenio et arti

1970 Svend Thorsen

Bodil Ipsens Jubilæumslegat

1970 Ebbe Rode

Carl Jacobsens Museumsmandslegat

1970 Klaus Neiiendam

Viggo Jarls legat til fordel for danske billedhuggere

1970 Mogens Bøggild

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1970 Lily Weiding

Forfatterne Harald Kiddes og Astrid Ehrencron-Kiddes Legat

1970 Sally Salminen

Kollegernes ærespris

1970 Thøger Birkeland
1970 Ivan Malinowski

Konkurrence

1970 Leif Jørgensen: Det danske Missionsselskabs novellekonkurrence: N'Tokos fløjte (1. præmie) (Trykt i N'Tokos fløjte og andre noveller, 1971)

Kraks Blå Bog

1970 Inger Christensen
1970 Christian Kampmann: sidst 1988

Kritikerprisen

1970 Peter Seeberg: Hyrder (roman)

Kulturministeriets Børnebogspris

1970 Erik Chr. Haugaard: De små fisk

Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat

1970 Henning Andersen

Lunningprisen

1970 Kim Naver

Läkerols Kulturpris

1970 Palle Lauring

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1970 Søren Hansen

Kaj Munk-Prisen

1970 skænker Maribo bibliotek to friser udført af Poul Henrik Jensen

Musikanmelderringens Kunstnerpris

1970 Margrethe Danielsen: sammen med Edith Guillaume
1970 Edith Guillaume: sammen med Margrethe Danielsen

Christian Møller Sørensen og hustrus pris

1970 Clara Hammerich

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1970 Orla Bundgård Povlsen

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1970 Johannes Wulff

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond

1970 Gutte Eriksen
1970 Merete Erbou Laurent
1970 Jane Reumert

Martin Andersen Nexø Fondens Pris

1970 ikke uddelt: 1970-78

Carl Nielsen og Annemarie Carl Nielsen-Legatets Hæderspris

1970 Jørgen Haugen Sørensen

Billedhugger Kai Nielsens Mindelegat

1970 Bent Sørensen, f 1923

Morten Nielsens Mindelegat

1970 Robert Corydon

Astrid Noachs Legatfond

1970 Karl Otto Johansen, f 1918

Nordisk Råds Litteraturpris

1970 Klaus Rifbjerg: Anna (jeg) Anna (roman)

Nordisk Råds Musikpris

1970 Lars Johan Werle: Drömmen om Thérése (opera)

Ny Carlsbergfondets Romerstipendium

1970 Hakon Lund

Lavrids Nyegaard Tetens' mindelegat

1970 Aage Rasmussen

Adam Oehlenschläger Legatet

1970 Elsa Gress

Egmont H. Petersens Fonds Legat

1970 Visse Alstrup

PH-fonden

1970 Jørgen Jepsen

PH-Prisen

1970 Sara Lidman
1970 Sofiegården (selvejende institution)
1970 Jørgen Green
1970 Anker Jørgensen
1970 Ejler Jørgensen
1970 Erik Nørgaard
1970 Sofie Rifbjerg

Politikens Nuser som årets radise

1970 Kaspar Rostrup

Clara Pontoppidans Fødselsdagslegatet

1970 Bodil Kjer

Henrik Pontoppidans Mindefond

1970 Poul Ørum

Olaf Poulsens Mindelegat

1970 Marguerite Viby
1970 Susse Wold

Edith og Helge Rode Legatet

1970 Poul Sørensen

Rongeske Fonds Legat

1970 Henning Andersen

Rosenkjær-Prisen

1970 Frank Bregnballe

Alfred Schmidts legat

1970 Palle Pio

Ludvig Schytte og hustrus Mindelegat

1970 Finn Viderø

Selskabet Bogvennernes Tegnerpris

1970 Bo Bonfils
1970 Arne Ungermann

Skjold Burnes Mindelegat

1970 Charlotte Ernst

Sonning-prisen

1970 Max Tau

Léonie Sonnings Musikpris

1970 Sergiu Celibidache

Århus Studenterforenings æreskunstner

1970 Mikis Theodorakis

Teaterkatten

1970 Sam Besekow

Teaterpokalen

1970 Preben Neergaard

Thorvaldsen Medaillen

1970 Wilhelm Freddie

Det Treschowske Fonds dansk-norske legat,

1970 Borghild Hammerich

Udlandet - + Andre priser

1970 Bjarne Nielsen Brovst: Norske boghandleres rejselegat
1970 Erik Chr. Haugaard: Chapelbrook fondet

Udlandet - IBBY's H.C. Andersen-pris

1970 Gianni Rodari
1970 Maurice Sendak

Udlandet - Prins Eugén Medaljen, Sverige

1970 Asger Jorn

Udlandet - Henrich Steffens-prisen

1970 Magnús Már Larusson

Ellen Wilkens Mindelaget

1970 Kirsten Kjær

Æresborger

1970 Tom Kristensen: i Svendborg
1970 Tom Kristensen: på Thurø

Æresmedlem

1970 Povl Christensen: Kunstakademiet
1970 Piet Hein: Studenterforeningen, Kbh.

Emil Aarestrup Medaillen

1970 Robert Corydon

Årets danske jazzmusiker

1970 Poul Ehlers


1971

Jens Baggesen-prisen

1971 Leif Ludwig Albertsen: Odins mjød (udgivet 1969)

Herman Bangs Mindelegat

1971 Knuth Becker

Otto Benzons Forfatterlegat

1971 Peter Seeberg

William og Anna Blochs Legat

1971 Karen Margrethe Bjerre

Jul. Bomhols legatbolig, Digterhjemmet

1971 Eiler Jørgensen

Georg Brandes-Prisen

1971 Jørgen Bukdahl: Folkelighed og eksistens

Tagea Brandts Rejselegat

1971 Lone Koppel
1971 Sonja Ferlov Mancoba
1971 Grete Olsen, f 1912
1971 Elsa Marianne von Rosen

Emma Bærentzens Legat, andre modtagere

1971 Carina Maria Medici
1971 Nina Udsen
1971 Egon Fischer
1971 Kai Führer

Emma Bærentzens Legat

1971 Eva Esmann
1971 Jørgen Leth

Cavling-prisen

1971 Torgny Møller

Danmarks Biblioteksforenings hædersgave

1971 Vibeke Ammundsen

Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat

1971 Karl Bjarnhof

Dansk Kvindesamfunds Mathildepris

1971 anti-Mathildepris til Kommunernes Landsforening
1971 Husligt Arbejderforbund

Dansk Oversætterforbunds rejselegat

1971 Ole Wahl Olsen

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1971 Kristen D. Spanggaard

Medlem af Det danske Akademi

1971 William Heinesen

Det Danske Akademis Store Pris

1971 Leif Panduro

Elisabeth Dons Mindelegat

1971 Kirsten Vaupel

[Holger] Drachmannlegatet

1971 ikke uddelt

Eckersberg-Medaillen

1971 Tyge Arnfred
1971 Kasper Heiberg
1971 Richard Winther

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1971 Nils Fagerholt

Johannes Ewalds Legat

1971 Jens August Schade

Festskrift

1971 Arthur Arnholtz: Vers og sang. Festskrift til Arthur Arnholtz 28.11.71
1971 Piet Hein: Til og af Piet Hein. I anledning af Piet Heins kåring til Studenterforeningens 12. æresmedlem

Forening for Boghaandværks Ærespris

1971 Ole Olsen, f 1932: (oprindelig tiltænkt Erik Ellegaard Frederiksen, men denne ønskede ikke at modtage prisen)

Den færøske Litteraturpris (M.A. Jacobsens Heiðursløn)

1971 ikke uddelt

G.E.C. Gads Fonds Hæderspris

1971 Niels Nielsen
1971 Else Kai Sass
1971 Svend Thorsen

Gladsaxe kommunes Musikpris

1971 Elisabeth Westenholz

Astrid Goldschmidts Legat

1971 Sally Salminen

Søren Gyldendal Prisen

1971 Tove Ditlevsen

Gyldendals Boglegat

1971 Ulrich Horst Petersen

De Gyldne Laurbær

1971 Leif Panduro

C.F. Hansen Medaljen

1971 Mogens Lassen

Ole Haslunds Kunstnerfond

1971 Gottfred Eickhoff
1971 Aksel Erhardtsen
1971 Jeanne Grut

Henry Heerups Æreslegat

1971 Barry Wilmont

F. Hendriksen-Medaljen

1971 Dansk Provins Bogtrykkerforening

Henkel-Prisen

1971 Ghita Nørby

Kai Hoffmann Legatet

1971 Ulf Hoffmann

Holberg-Medaillen

1971 Leif Panduro

Horsensegnens Teaters pris

1971 Lene Tiemroth

Ingenio et arti

1971 Elith Pio
1971 [Carl Erik] Soya

Bodil Ipsens Jubilæumslegat

1971 Ghita Nørby
1971 Bendt Rothe

Thit Jensens Forfatterlegat

1971 Mette Ejlersen

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1971 Lise Østergaard

Konkurrence

1971 Krista Frandsen: Lohses Forlag: En kristen ungdomsbog for ikke troende unge, 1. præmie: Bronzestenen (roman)
1971 Carl Hermansen: Lohses Forlag: En kristen ungdomsbog for ikke troende unge, 2. præmie: Det nye samfund (roman)
1971 Niels Jensen, f. 1927: Gyldendals børnebogskonkurrence: Da landet lå øde
1971 Orla Johansen: Humoristkonkurrence: Ryggen, Professor! (roman)

Kritikerprisen

1971 Elsa Gress: Fuglefri og fremmed (erindringer)

Kulturministeriets Børnebogspris

1971 Benny Andersen: Snøvsen på sommerferie

Kulturministeriets nordiske rejsestipendium

1971 Knud Holten

Läkerols Kulturpris

1971 Vivi Flindt

Thomas Mann-legatet

1971 Jørgen Leth

Professor Peter Mariager og hustrus legat

1971 Harald Hundrup: Glimt fra Hellas og Rom

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1971 Poul Janus Ipsen, f 1936
1971 Loui Michael

Kaj Munk-Prisen

1971 støttebeløb til Politiets Mindefond

Musikanmelderringens Kunstnerpris

1971 Bent Norup
1971 Elisabeth Westenholz

Inga Nalbandian født Collins legat til unge forfattere

1971 Henrik Nordbrandt

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1971 Inger Christensen

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1971 Jørgen Gustava Brandt

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond

1971 Hans Börjeson
1971 Christian Poulsen
1971 Barry Wilmont

Naturfredningsprisen

1971 Chr. Blixencrone-Møller: sidst 1990
1971 Otto Kier

Martin Andersen Nexø Legatet

1971 Børge Houmann

Carl Nielsen og Annemarie Carl Nielsen-Legatets Hæderspris

1971 Ib Nørholm

Billedhugger Kai Nielsens Mindelegat

1971 Willy Ørskov

Nordisk Radiospilpris

1971 Peter Albrechtsen

Nordisk Råds Litteraturpris

1971 Thorkild Hansen: Trilogien: Slavernes kyst, Slavernes skibe og Slavernes øer (især den sidste)

Ny Carlsbergfondets Romerstipendium

1971 Anders Kirkegaard

Lavrids Nyegaard Tetens' mindelegat

1971 Johan Poulsen, f 1921

Adam Oehlenschläger Legatet

1971 Albert Dam

PH-Prisen

1971 Noah
1971 Tænk (Forbrugerrådets blad)
1971 Carl Scharnberg
1971 Otto Sigvaldi
1971 Lena Vedel-Peterssen

Politikens Nuser som årets radise

1971 Jytte Abildstrøm

Clara Pontoppidans Fødselsdagslegatet

1971 Ebbe Rode

Henrik Pontoppidans Mindefond

1971 Ole Sarvig

Olaf Poulsens Mindelegat

1971 Joen Bille
1971 Buster Larsen
1971 Karin Nellemose
1971 Ove Sprogøe

Poul Reumerts Studielegat

1971 Frits Helmuth

Edith og Helge Rode Legatet

1971 ikke uddelt

Rongeske Fonds Legat

1971 Henning Andersen

Rosenkjær-Prisen

1971 Peter Kemp

Otto Rungs Forfatterlegat

1971 [Carl Erik] Soya

San Cataldo-legatet

1971 Ole Vincent Larsen

Frederik Schybergs Mindelegat

1971 Jytte Abildstrøm

Ludvig Schytte og hustrus Mindelegat

1971 Eyvind Møller

Selskabet Bogvennernes Tegnerpris

1971 Hans Bendix

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1971 Andreas Blinkenberg: Montaigne

Sonning-prisen

1971 Danilo Dolci

Léonie Sonnings Musikpris

1971 Arthur Rubinstein

Statens Kunstfond. Livsvarig ydelse (anden gruppe end litteratur)

1971 Gertrud Vasegaard

Studenternes æreskunstner, Kbh.

1971 Erik Mørk

Teaterkatten

1971 Klaus Hoffmeyer

Teaterpokalen

1971 Buster Larsen

Wilhelm Thaning og hustrus Mindelegat

1971 Niels Strøbek

Thorvaldsen Medaillen

1971 Karl Agger
1971 Peter Alsing Nielsen
1971 Sonja Ferlov Mancoba

Udlandet - + Andre priser

1971 Anders Bodelsen: Grand Prix de la Littérature Policière, Paris
1971 Troels Fink: Byens Kiels Kulturpris

Udlandet - Prins Eugén Medaljen, Sverige

1971 Henry Heerup

Udlandet - Henrich Steffens-prisen

1971 Arvi Kivimaa

Mogens Wieths Mindelegat

1971 Bent Mejding

Ellen Wilkens Mindelaget

1971 Therese Dagshøj

Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

1971 Karen Berntsen
1971 Poul Trier Pedersen

Æresdoktor

1971 Anders Vinding Kruse: Islands Universitet

Æresmedlem

1971 Lis Groes: Dansk Kvindesamfund
1971 Carsten Nielsen: Dansk Journalistforbund

Emil Aarestrup Medaillen

1971 Grethe Heltberg

Årets danske jazzmusiker

1971 Jesper Thilo


1972

Amalienborg-prisen

1972 Christian Elling: Rom, arkitekturens liv fra Bernini til Thorvaldsen (1956, 2. udg. 1967)

Det Anckerske Legat

1972 Thorkild Bjørnvig

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1972 Arne Johannessen
1972 Finn Savery
1972 Bent Sørensen, f 1923

Herman Bangs Mindelegat

1972 Harald Herdal

Otto Benzons Forfatterlegat

1972 Per Højholt

Blicherprisen

1972 Erik Aalbæk Jensen

William og Anna Blochs Legat

1972 Helle Merete Sørensen

Jul. Bomhols legatbolig, Digterhjemmet

1972 Britt G. Hallqvist

Georg Brandes-Prisen

1972 Peter P. Rohde: Både - og

Tagea Brandts Rejselegat

1972 Grethe Krogh
1972 Birgitte Price
1972 Kirsten Rosendal

Emma Bærentzens Legat, andre modtagere

1972 Anne Marie Brange
1972 Karen Andersen
1972 Thomas Jensen
1972 Niels Hinrichsen
1972 Aksel Jensen
1972 Gorm Worsaae

Cavling-prisen

1972 Leif Kjeldsen, f 1944

Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat

1972 F.J. Billeskov Jansen

Dansk Kvindesamfunds Mathildepris

1972 Danfoss' kvinder
1972 Forbrugerraadet
1972 Herdis Bjerg: som repræsentant for Mødrehjælpen i Randers
1972 Birgitte Xenos: For det vedholdende krav om at blive sætteskipper

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1972 Mogens Boisen

Medlem af Det danske Akademi

1972 Benny Andersen
1972 Ole Sarvig

Medlem af Det danske Akademi

1972 Erik Knudsen

Det Danske Akademis Store Pris

1972 Svend Åge Madsen

Danske Dramatikeres Hæderspris

1972 ikke uddelt

Dante Alighieri Mindelegat

1972 Maria Giacobbe

Elisabeth Dons Mindelegat

1972 Solveig Lumholt

[Holger] Drachmannlegatet

1972 ikke uddelt

Eckersberg-Medaillen

1972 Johannes Carstensen, f 1924
1972 Vibeke Klint
1972 Sigrid Lütken
1972 Jens-Flemming Sørensen, f 1933
1972 Anna Thommesen

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1972 Kaj Nielsen

Johannes Ewalds Legat

1972 Mogens Jermiin Nissen

Festskrift

1972 Bo Bramsen: En bog til Bo Bramsen. Et festskrift. Red. af Jens Kistrup m.fl.
1972 Svend Johansen, f. 1922: Tegn, tekst, betydning

Forening for Boghaandværks Ærespris

1972 Harald Ahrenkiel

Forlaget Fremads Jubilæumsfonds legat

1972 Martha Christensen
1972 Anna Ladegaard
1972 Poul Ørum

Frimærke eller pengeseddel

1972 Jens Juel, f 1745: på 100-kroneseddel

Den færøske Litteraturpris (M.A. Jacobsens Heiðursløn)

1972 ikke uddelt

Jacob Gades Fond

1972 Bjarne Hansen
1972 Camerata-koret
1972 Den danske Blæserkvintet
1972 Erik Nielsen
1972 Flemming Dreisig

G.E.C. Gads Fonds Hæderspris

1972 Christian Elling
1972 Ole Feldbæk
1972 Niels Haastrup
1972 K.E. Skydsgaard

Otto Gelsted-prisen

1972 Jens Smærup Sørensen

Gladsaxe kommunes Musikpris

1972 Henrik Svitzer

Søren Gyldendal Prisen

1972 Johan Fjord Jensen

Gyldendals Boglegat

1972 Knud Holten

De Gyldne Laurbær

1972 Henrik Stangerup: Løgn over løgn (roman)

C.F. Hansen Medaljen

1972 Børge Mogensen, f 1914

Ole Haslunds Kunstnerfond

1972 Vibeke Mencke Nielsen

Henry Heerups Æreslegat

1972 Anders Kirkegaard

F. Hendriksen-Medaljen

1972 ikke uddelt

Henkel-Prisen

1972 Astrid Villaume

Holberg-Medaillen

1972 K.E. Løgstrup

Kammersanger Emil Holms Legat

1972 Elisabeth Westenholz

Horsensegnens Teaters pris

1972 Poul Reichhardt

Ingenio et arti

1972 Christian Elling
1972 John Price

Bodil Ipsens Jubilæumslegat

1972 Edvin Tiemroth

Carl Jacobsens Museumsmandslegat

1972 H.D. Schepelern

Viggo Jarls legat til fordel for danske billedhuggere

1972 Erling Frederiksen
1972 August Keil

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1972 Berit Ås

Forfatterne Harald Kiddes og Astrid Ehrencron-Kiddes Legat

1972 Leif E. Christensen

Kollegernes ærespris

1972 Else Faber
1972 Grethe Heltberg

Konkurrence

1972 John Carlsen, f 1941: Folketeatrets dramatikerkonkurrence, 1. præmie: Jo mere vi er sammen (dramatik, sammen med Vilhelm Lytken)
1972 Martin Elmer: Berlingske Tidendes gyserkonkurrence, 2. præmie
1972 Brita Hartz: Landsforeningen af læsepædagoger og ordblindesagen: Pigen med fuglen og elefanten (noveller, blandt vinderne)
1972 Vilhelm Lytken: Folketeatrets dramatikerkonkurrence, 1. præmie: Jo mere vi er sammen (dramatik, sammen med John Carlsen)
1972 Tom Myggen Jensen: Danmarks Radios novellekonkurrence "Vejen til tusindårsriget" eller "Dagligliv i Utopia", vinder: Tilsidst (oplæst i radioen 3-3-1972)
1972 Torben Nielsen: Præmie for humoristisk roman: Mig og min bedstemor (roman)

Kraks Blå Bog

1972 Per Kirkeby
1972 Lena Vedel-Peterssen: sidst 1976

Krebs' Skoles Pris

1972 Erik Kjersgaard

Kritikerprisen

1972 Christian Kampmann

Kulturministeriets Børnebogspris

1972 Per Holm Knudsen: Sådan får man et barn (børnebog)
1972 Niels Jensen, f. 1927: Da landet lå øde

Kulturministeriets nordiske rejsestipendium

1972 Kjeld Elfelt
1972 Hilmar Wulff: til Sverige

Københavns Universitets Guldmedalje

1972 Hans Edvard Nørregård-Nielsen

Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat

1972 Preben Hansen

Läkerols Kulturpris

1972 Poul Reichhardt

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1972 Leif Lage
1972 Vibeke Mencke Nielsen

Musikanmelderringens Kunstnerpris

1972 Jens Schou, f 1943

Carl Møllers Legat

1972 Kristen Bjørnkjær

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1972 Hans-Jørgen Nielsen

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1972 Tage Skou-Hansen

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond

1972 Jane Reumert
1972 Lin Utzon

Carl Nielsen og Annemarie Carl Nielsen-Legatets Hæderspris

1972 Erik Heide, f 1934

Billedhugger Kai Nielsens Mindelegat

1972 Jens-Flemming Sørensen, f 1933

Morten Nielsens Mindelegat

1972 Charlotte Strandgaard

Nordisk Råds Litteraturpris

1972 Karl Vennberg: Sju ord på tunnelbanan (digte)

Nordisk Råds Musikpris

1972 Arne Nordheim: Eco

Ny Carlsbergfondets Romerstipendium

1972 Egon Fischer

Lavrids Nyegaard Tetens' mindelegat

1972 Kirsten Hoffmann

Adam Oehlenschläger Legatet

1972 Allan Bock

Kjeld Petersens Mindelegat

1972 Erik Wedersøe

PH-Prisen

1972 Steen Albrectsen
1972 Kate Fleron Jacobsen
1972 Magnus Johansson
1972 Tage Voss

Poe-klubbens Pris (Berenice)

1972 Frits Remar: Saldo negativ (krimi)

Poe-klubbens Pris (Diplom)

1972 Else Fischer: - Til evig tid (krimi)
1972 Tage la Cour: for hans antologier
1972 Poul-Henrik Trampe: De der kommer allersidst (krimi)

Clara Pontoppidans Fødselsdagslegatet

1972 Axel Strøbye

Henrik Pontoppidans Mindefond

1972 Hilmar Wulff

Olaf Poulsens Mindelegat

1972 Birgitte Federspiel
1972 Lene Tiemroth

Poul Reumerts Studielegat

1972 Astrid Villaume

Edith og Helge Rode Legatet

1972 Sally Salminen

Rosenkjær-Prisen

1972 Richard West

Otto Rungs Forfatterlegat

1972 Per Lange

San Cataldo-legatet

1972 Dominique Bonnaud Magnussen

Den Schall-Holbergske Ærespris

1972 Henning Moritzen

Alfred Schmidts legat

1972 Erik Ortvad

Ludvig Schytte og hustrus Mindelegat

1972 Henrik Sachsenskjold

Selskabet Bogvennernes Tegnerpris

1972 Palle Skipper

Léonie Sonnings Musikpris

1972 Menuhin. Yehudi

Statens Kunstfond. Livsvarig ydelse (anden gruppe end litteratur)

1972 Finn Juhl
1972 Helge Refn
1972 Dan Sterup-Hansen

Robert Storm P.-Legat

1972 Kai Olsen

Kaj Svarres Legat

1972 Sys Gauguin

Teaterkatten

1972 Flemming Flindt

Teaterpokalen

1972 Jørgen Reenberg

Thorvaldsen Medaillen

1972 Søren Hjorth Nielsen
1972 Erik Thommesen

Det Treschowske Fonds dansk-norske legat,

1972 Claes Gill

Udlandet - + Andre priser

1972 Cecil Bødker: den hollandske børnebogspris "Sølvpengene" til oversættelsen af Leoparden (roman)

Udlandet - IBBY's H.C. Andersen-pris

1972 Scott O'Dell
1972 Ib Spang Olsen: Takketale i: Kære Ib Spang Olsen. 1991

Udlandet - Prins Eugén Medaljen, Sverige

1972 C.Th. Sørensen

Udlandet - Henrich Steffens-prisen

1972 Harry Martinson

Æresdoktor

1972 Piet Hein: Yale, USA

Emil Aarestrup Medaillen

1972 Jørgen Nash

Årets danske jazzmusiker

1972 Finn Otto Hansen, f 1938


1973

H.C. Andersen Medaljen

1973 Birger Frank Nielsen

Herman Bangs Mindelegat

1973 Dorrit Willumsen

Otto Benzons Forfatterlegat

1973 Sven Holm

William og Anna Blochs Legat

1973 Ann-Mari Max Hansen

Georg Brandes-Prisen

1973 Villy Sørensen: Uden mål - og med (essays)

Tagea Brandts Rejselegat

1973 Grethe Heltberg
1973 Bodil Udsen
1973 Lise Østergaard

Emma Bærentzens Legat, andre modtagere

1973 Albert Jørgen Wickmann
1973 Ingwald Holmefjord
1973 Jorn Tell
1973 Michael Malmgreen
1973 Claes Birch
1973 Gunnar Kvaran

Emma Bærentzens Legat

1973 Knud Holten
1973 Kaj Lauritsen

Cavling-prisen

1973 De redaktionelle medarbejdere Vejle Avis

Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris

1973 Kaj Birket-Smith

Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat

1973 Elias Bredsdorff

Dansk Kvindesamfunds Mathildepris

1973 ikke uddelt

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1973 Georg Sarauw

Medlem af Det danske Akademi

1973 Torben Brostrøm
1973 Uffe Harder

Medlem af Det danske Akademi

1973 Steen Eiler Rasmussen

Det Danske Akademis Store Pris

1973 Hans Scherfig: Takketale i Land og Folk 29-11-1973

Danske Dramatikeres Hæderspris

1973 Kurt Haulrig

Elisabeth Dons Mindelegat

1973 Edith Brodersen

[Holger] Drachmannlegatet

1973 Cecil Bødker

Eckersberg-Medaillen

1973 Helge Bertram
1973 Gehrdt Bornebusch

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1973 Erik P.G. Olsen, f 1920

Johannes Ewalds Legat

1973 Henrik Nordbrandt

Festskrift

1973 Jens Enevoldsen: Festskrift til Jens Enevoldsen

Forening for Boghaandværks Ærespris

1973 ikke uddelt

Foreningen for Forlagsfolks pris

1973 Bo Bramsen
1973 Hans Hertel

Den færøske Litteraturpris (M.A. Jacobsens Heiðursløn)

1973 Einar Joensen: Tingbókin 1615-54 og Vártings- og løgtingsbók 1667-1690
1973 Katrina Østerø: Plantuliting
1973 Pól Petersen: Ein føroysk bygd
1973 Regin Dahl: Sneisaboð (digte) og digte iøvrigt
1973 Jens Pauli Heinesen: Frænir eitur ormurin

Gladsaxe kommunes Musikpris

1973 Irene Graaner

Søren Gyldendal Prisen

1973 Poul Ørum

Gyldendals Boglegat

1973 Grete Stenbæk Jensen

De Gyldne Laurbær

1973 Christian Kampmann

C.F. Hansen Medaljen

1973 Peter Bredsdorff

Oluf Hartmanns Mindelegat

1973 Loui Michael

Ole Haslunds Kunstnerfond

1973 Tove Clemmensen
1973 Bjørn Nordahl
1973 Berthe Qvistgaard
1973 Tonning Rasmussen
1973 Myre Vasegaard

F. Hendriksen-Medaljen

1973 Reprolauget i Danmark

Henkel-Prisen

1973 Birgitte Federspiel

Holberg-Medaillen

1973 Villy Sørensen

Madame Hollatz' Legat

1973 Kjeld Elfelt

Horsensegnens Teaters pris

1973 Jytte Abildstrøm

Ingenio et arti

1973 Birgit Nilsson
1973 Hans Bendix

Bodil Ipsens Jubilæumslegat

1973 John Price

Viggo Jarls legat til fordel for danske billedhuggere

1973 Sigrid Lütken
1973 Agnete Madsen, f 1923

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1973 Vuokka Nurmesniemi

Konsul George Jork og Hustru Emma Jorck's Fond

1973 Jane Reumert

Ørelæge Valdemar Klein og Læge fru Johanne Kleins Legat

1973 Erik Fischer

Kollegernes ærespris

1973 Klaus Rifbjerg

Konkurrence

1973 Mogens Wenzel Andreasen: Eva's novellekonkurrence, 1.pris

Kraks Blå Bog

1973 Kasper Heiberg: sidst 1977

Krebs' Skoles Pris

1973 Ingrid Skovgaard: sammen med Lillebror

Kritikerprisen

1973 Aage Dons: Nødstedt i natten (roman)

Chr. Kryger-prisen

1973 Niels Peter Juel Larsen

Kulturministeriets Børnebogspris

1973 Merete Kruuse: Rode-Rikke (børnebog)

Kulturministeriets nordiske rejsestipendium

1973 Anders Enevig

Niels Larsen Stevns og hustru Annas Legat

1973 Dagmar Starcke

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1973 Ulrik Gräs

Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat

1973 Henning Andersen
1973 H.C. Fogtmann Lauridsen
1973 Hans Mogens Voigt Steffensen

Läkerols Kulturpris

1973 C.F. Møller, f 1898

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1973 Anders Kirkegaard

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1973 Ebbe Kløvedal Reich

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1973 Elsa Gress

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond

1973 Beate Andersen
1973 Gutte Eriksen
1973 Lone Plaetner
1973 Gunhild Aaberg

Naturfredningsprisen

1973 Tyge W. Bøcher

Martin Andersen Nexø Legatet

1973 R. Broby-Johansen

Carl Nielsen og Annemarie Carl Nielsen-Legatets Hæderspris

1973 Erling Bløndal Bengtsson
1973 Pelle Gudmundsen-Holmgreen

Billedhugger Kai Nielsens Mindelegat

1973 Ole Find

Nordisk Radiospilpris

1973 Svend Åge Madsen

Nordisk Råds Litteraturpris

1973 Veijo Meri: Sergentens søn (roman, 3. del af serie)

Lavrids Nyegaard Tetens' mindelegat

1973 Martin Wandel

Adam Oehlenschläger Legatet

1973 Jess Ørnsbo

PH-Prisen

1973 Rødstrømperne i Århus og København: både København og Århus
1973 Viggo Clausen
1973 Marianne Giese
1973 Halfdan Rasmussen

Poe-klubbens Pris (Berenice)

1973 Torben Nielsen: Nitten røde roser (krimi)

Poe-klubbens Pris (Diplom)

1973 Else Fischer: Lang er vejen til uvens hus (krimi)
1973 Frederik Sieck: Mord mellem venner (krimi)

Politikens Nuser som årets radise

1973 Leif Panduro

Clara Pontoppidans Fødselsdagslegatet

1973 Bodil Udsen

Henrik Pontoppidans Mindefond

1973 Sven Holm

Emil Poulsens Legat

1973 Valsø Holm

Olaf Poulsens Mindelegat

1973 Valsø Holm
1973 John Price
1973 Lily Weiding

Edith og Helge Rode Legatet

1973 ikke uddelt

Rosenkjær-Prisen

1973 Aage Trommer

Otto Rungs Forfatterlegat

1973 Frank Jæger

Frederik Schybergs Mindelegat

1973 Ulf Pilgaard

Selskabet Bogvennernes Tegnerpris

1973 Des Asmussen

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1973 Elsa Gress

Skjold Burnes Mindelegat

1973 Birthe Neumann
1973 Ebbe Rode: Rødvinslegatet
1973 Elga Olga Svendsen: Rødvinslegatet

Sonning-prisen

1973 Sir Karl S. Popper

Léonie Sonnings Musikpris

1973 Dmitrij Sjostakovitj

Robert Storm P.-Legat

1973 Sys Gauguin

Kaj Svarres Legat

1973 Hans Ruge Lollesgaard

Teaterkatten

1973 Svenaage Larsen

Teaterpokalen

1973 Ghita Nørby

Thorvaldsen Medaillen

1973 Else Alfelt
1973 Karl Bovin
1973 Willy Ørskov

Tipsmidler

1973 Åge Hansen-Folehaven

Det Treschowske Fonds dansk-norske legat,

1973 Hans Bendix

Udlandet - + Andre priser

1973 Klaus Albrectsen: Moskva, udstilling om Satire i fredens tjeneste (æresdiplom og medalje)

Udlandet - Prins Eugén Medaljen, Sverige

1973 Rolf Nesch: som norsk modtager
1973 Jørn Utzon

Udlandet - Henrich Steffens-prisen

1973 Rolf Nesch

Mogens Wieths Mindelegat

1973 Kaspar Rostrup

Winkel og Magnussens Mindelegat

1973 Gertrud Vasegaard

Æresborger

1973 Aase Hansen: i Frederiksværk

Æresdoktor

1973 J.O. Krag: ved Bradford University "In Letters"

Æresdoktor ved Københavns Universitet

1973 Børge Houmann

Æresmedlem

1973 Robert Fisker: Landsforeningen af Læsepædagoger

Æresmedlem af udenlandsk forening

1973 Karsten Hoydal: livsvarrigt medlem af den brasilianske forfatterforening (Uniao Brasileiro de Escritores, do Amazonas)
1973 Tage la Cour: Riverton-klubben, Oslo

Emil Aarestrup Medaillen

1973 Inger Christensen

Årets danske jazzmusiker

1973 Kenneth Knudsen

Årets æreshåndværker (Kjøbenhavns Håndværkerforening)

1973 Robert Jacobsen


1974

Amalienborg-prisen

1974 K.E. Løgstrup

Det Anckerske Legat

1974 Ivan Malinowski

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1974 Erik Heide, f 1934
1974 Tage Nielsen, f 1929
1974 Dan Sterup-Hansen

H.C. Andersen Medaljen

1974 Knudåge Riisager

Herman Bangs Mindelegat

1974 Lise Sørensen

Otto Benzons Forfatterlegat

1974 Kirsten Thorup

Blicherprisen

1974 Jacob Paludan

Georg Brandes-Prisen

1974 Oluf Friis: Den unge Johannes V. Jensen 1873-1902. I-II

Tagea Brandts Rejselegat

1974 Tove Clemmensen
1974 Vivi Flindt
1974 Vibeke Klint
1974 Ebba Lund
1974 Ghita Nørby
1974 Gurli Plesner

Emma Bærentzens Legat, andre modtagere

1974 Chr. Ancher Grøn
1974 Edvard Theodor Matwijkiw
1974 Knud Hansen, f 1936
1974 Jan Kaspersen
1974 Dorte Kirkeskov

Emma Bærentzens Legat

1974 Ulf Steen Hansen

Cavling-prisen

1974 Anne Wolden-Ræthinge

Kristian Dahls Mindelegat

1974 Lennart Weber

Danmarks Lærerforenings jubilæumspris

1974 Leif Esper Andersen

Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris

1974 P.V. Glob

Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat

1974 Benny Andersen

Dansk Kvindesamfunds Mathildepris

1974 Poul Dahlgaard
1974 Anker Jørgensen

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1974 Erik Horskjær

Det Danske Akademis Store Pris

1974 Sven Holm

Det kgl. dansk Kunstakad, ekstraord

1974 R. Broby-Johansen

Elisabeth Dons Mindelegat

1974 Bodil Gøbel

[Holger] Drachmannlegatet

1974 Henrik Nordbrandt

Eckersberg-Medaillen

1974 Rasmus Nellemann
1974 Gert Nielsen

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1974 Jens Møller-Jensen, f 1938

Johannes Ewalds Legat

1974 Per Højholt

Forening for Boghaandværks Ærespris

1974 ikke uddelt

Frederiksborg Kulturcenters kunstnerpris

1974 Jytte Abildstrøm

Kunstnerpensionsforeningen Fremtidens legat

1974 Falke Bang
1974 Ejgil Vedel

Den færøske Litteraturpris (M.A. Jacobsens Heiðursløn)

1974 Jákup í Jákupsstovu: Fólkanøvn í Føroyum
1974 Guðrið Helmsdal: Morgun í mars (digte) og Lýtt lot (digte)

Holger Gabrielsens Æreslegat

1974 Morten Grunwald
1974 Ghita Nørby

G.E.C. Gads Fonds Hæderspris

1974 Søren Egerod
1974 Per Krarup
1974 Fridlev Skrubbeltrang

Otto Gelsted-prisen

1974 Kirsten Thorup

Gladsaxe kommunes Musikpris

1974 John Damgaard Madsen

Søren Gyldendal Prisen

1974 Elsa Gress

Gyldendals Boglegat

1974 Angelo Hjort

De Gyldne Laurbær

1974 Anna Ladegaard

Ole Haslunds Kunstnerfond

1974 Henning Andersen
1974 Vibeke Mencke Nielsen
1974 Randi Studsgarth
1974 Hanne Varming
1974 Jette Vohlert

Osvald Helmuths Jubilæumslegat

1974 Lisbet Dahl
1974 Gyda Hansen, f 1938

F. Hendriksen-Medaljen

1974 Herluf Andersens Forlag

Holberg-Medaillen

1974 Oluf Friis

Madame Hollatz' Legat

1974 Ebbe Traberg

Holstebro kommunes Kulturpris

1974 Henry Bailum

Horsensegnens Teaters pris

1974 Waage Sandø

Ingenio et arti

1974 Torben Anton Svendsen

De Irgens-Berghske Legater

1974 Eske K. Mathiesen

Carl Jacobsens Museumsmandslegat

1974 John Erichsen, f 1942

Viggo Jarls legat til fordel for danske billedhuggere

1974 Per Ulrich

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1974 Cecil Bødker

Forfatterne Harald Kiddes og Astrid Ehrencron-Kiddes Legat

1974 Herry Eskildsen

Kollegernes ærespris

1974 K.E. Hermann

Konkurrence

1974 Politikens konkurrence om den bedste spændingsnovelle, 2. præmie: Knud Riisgård: Teknisk uheld
1974 Politikens konkurrence om den bedste spændingsnovelle, 3. præmie (delt): Charlotte Nissen: Onsdag
1974 Johs. Carstensen: Med os skal det være anderledes (prisbelønnet ungdomsroman)
1974 Hans Lynge: Det grønlandske Forlags pris for forfatterkonkurrence

Aleko Konstantinov-prisen

1974 Willy Breinholst

Kraks Blå Bog

1974 Ebbe Kløvedal Reich
1974 Peter Ronild: sidst 2001

Kritikerprisen

1974 Allan Bock

Chr. Kryger-prisen

1974 Lis Møller

Kulturministeriets Børnebogspris

1974 Palle Petersen: 50 år i jernet. Rapport fra en arbejdsplads

Niels Larsen Stevns og hustru Annas Legat

1974 Sven Dalsgaard

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1974 Erling Pade

Hulda Lütken og Jacobs legat

1974 Erik Stinus

Läkerols Kulturpris

1974 Svend Kragh-Jacobsen

Professor Peter Mariager og hustrus legat

1974 Torben Christensen

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1974 Ole Vincent Larsen

Kaj Munk-Prisen

1974 Johannes G. Sørensen: (oplæste frihedsbudskabet fra BBC i London 4-5-1945)

Musikanmelderringens Kunstnerpris

1974 Tove Hyldgaard

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1974 Sten Kaalø

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1974 Leif Panduro

Nemos Forfatterlegat

1974 Martha Christensen

Carl Nielsen og Annemarie Carl Nielsen-Legatets Hæderspris

1974 Emil Telmányi
1974 Hanne Varming

Billedhugger Kai Nielsens Mindelegat

1974 Egon Fischer

Morten Nielsens Mindelegat

1974 Ester Nagel

Astrid Noachs Legatfond

1974 Hanne Varming
1974 Jette Vohlert

Nordisk Råds Litteraturpris

1974 Villy Sørensen: Uden mål - og med (essays), tale af Sven Willner i Nordiska rådet. 22.a sessionen, 1:a samlingen, 1974, side 1418-22, takketale side 1423-25

Nordisk Råds Musikpris

1974 Per Nørgård: Gilgamesh (opera)

Det store nordiske forfatterlegat

1974 John F. Ekvall

Lavrids Nyegaard Tetens' mindelegat

1974 Niels Hausgaard

Adam Oehlenschläger Legatet

1974 Johannes Wulff

Kjeld Petersens Mindelegat

1974 Ulf Pilgaard

PH-Prisen

1974 Arbejdsmedicinsk Forskningsgruppe i Kbh. og Århus
1974 Bente Hansen
1974 Poul Martinsen
1974 Preben Wilmann

Poe-klubbens Pris (Berenice)

1974 Poul Ørum

Poe-klubbens Pris (Diplom)

1974 Henning Hjuler: Djævelens horetøs (krimi)
1974 Orla Johansen: Mordet fanger (krimi)

Politikens Nuser som årets radise

1974 Benny Andersen

Clara Pontoppidans Fødselsdagslegatet

1974 John Price

Henrik Pontoppidans Mindefond

1974 Knuth Becker

Olaf Poulsens Mindelegat

1974 Bodil Kjer
1974 Merete Voldstedlund

RAI-pris

1974 Anders Westenholz: Skriget fra Golgatha (radiodramatik)

Poul Reumerts Studielegat

1974 Aksel Erhardtsen

Edith og Helge Rode Legatet

1974 ikke uddelt

Rongeske Fonds Legat

1974 Erik Pedersen

Rosenkjær-Prisen

1974 Ove Nathan

Otto Rungs Forfatterlegat

1974 Thorkild Hansen

San Cataldo-legatet

1974 Merete Agergaard

Selskabet Bogvennernes Tegnerpris

1974 Bo Bojesen

Léonie Sonnings Musikpris

1974 Andrés Segovia

Robert Storm P.-Legat

1974 Jørgen Mogensen

Teaterkatten

1974 Kaspar Rostrup

Teaterpokalen

1974 Morten Grunwald

Thorvaldsen Medaillen

1974 Søren Georg Jensen

Det Treschowske Fonds dansk-norske legat,

1974 Håkon Tuff

Udlandet - + Andre priser

1974 Charlotte Strandgaard: Prix Jeunesse, München: Mick Jagger (TV-film)

Udlandet - IBBY's H.C. Andersen-pris

1974 Maria Gripe: Takketale i Jakob Gormsen: Elleve nordiske børnebogsforfattere. 1979, side 103-112
1974 Farshid Mesghali

Udlandet - Nobelprisen i litteratur

1974 Eyvind Johnson: delt med Harry Martinson
1974 Harry Martinson: delt med Eyvind Johnson

Udlandet - Prins Eugén Medaljen, Sverige

1974 Robert Jacobsen

Udlandet - Henrich Steffens-prisen

1974 Villy Sørensen

Mogens Wieths Mindelegat

1974 Henning Moritzen

Ellen Wilkens Mindelaget

1974 Else Jensen, f 1918

Æresmedlem

1974 Ib Boye: W.C. Fieldselskabet
1974 R. Broby-Johansen: Det kgl. danske Kunstakademi
1974 C.Th. Sørensen: Kunstakademiet
1974 Sejr Volmer-Sørensen: Dansk Artist Forbund

Æresmedlem af Dansk Forfatterforening

1974 Hilmar Wulff

Emil Aarestrup Medaillen

1974 Harald Herdal

Årets danske jazzmusiker

1974 Svend Asmussen

Årets æreshåndværker (Kjøbenhavns Håndværkerforening)

1974 Bjørn Wiinblad1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024