Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1860 - 1864

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024


1860

Finansloven

1860 H.C. Andersen: årlig understøttelse hæves til 1.000 rd.

Ingenio et arti

1860 Maria Bojesen

Kunstakademiets store Guldmedalje

1860 Ove Petersen

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1860 Carl Brosbøll: til sine bestræbelsers fremme
1860 Thomas Overskou: Den danske skueplads. Bind 3

Thorvaldsen Medaillen

1860 William Hammer

Titulær professor

1860 Samuel J Ballin
1860 C.H.A. Bendtsen, f 1804
1860 A.G. Drachmann
1860 Cl. Funch
1860 Camillus Nyrop, f 1811
1860 C.L. Petersen, f 1813
1860 P.C. Skovgaard
1860 A.S. Wesenberg


1861

Det Anckerske Legat

1861 Christian Richardt: rejse til Rom, derefter Orienten

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1861 Harald Conradsen
1861 Jørgen Malling: Paris
1861 Jørgen Roed

Finansloven

1861 Carl Brosbøll: 300 rd.
1861 Ilia Fibiger: 120 rd., fortsat til hendes død
1861 Meïr Aron Goldschmidt: 300 rd. til en rekreationsrejse
1861 Athalia Schwartz: 120 rd., fortsat i de efterfølgende år

Ingenio et arti

1861 Carl Johan Anker
1861 Vilhelm Christesen, f 1822
1861 Jacob Kornerup
1861 Rudolph Striegler

Neuhausens præmie

1861 Christen Dalsgaard
1861 Janus la Cour
1861 Simon Simonsen
1861 F.C. Stramboe

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1861 Meïr Aron Goldschmidt: 150 rdl. for sin litterære stræben


1862

Det Anckerske Legat

1862 Kristian Arentzen

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1862 J.V. Gertner
1862 Gottfred Matthison-Hansen: rejse til Tyskland
1862 Fr. Vermehren

Ingenio et arti

1862 Jules Delépierre
1862 Abraham Lundquist
1862 Wilhelmina Neruda
1862 Marcus Selmer
1862 I.A. Gold
1862 N.C.H. Piehl
1862 Peter Emanuel Schmidt

Kunstakademiets store Guldmedalje

1862 Vilhelm Dahlerup

Københavns Universitets Guldmedalje

1862 Alex[ander] Thorsøe

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1862 Christian K.F. Molbech: Dante

Titulær professor

1862 C.F. Christensen, f 1805
1862 J. Holbech
1862 Julius Thomsen, f 1826


1863

Det Anckerske Legat

1863 Carl Andersen: rejse til Italien

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1863 J.P. Carstensen
1863 C.F. Holbech
1863 Frederik Rohde

Finansloven

1863 H.F. Ewald: 300 rd.

Konkurrence

1863 Augusta Nielsen: Det Classenske Fideikommis prisopgave: Håndbog for husmødre af bondestanden

Københavns Universitets Guldmedalje

1863 Georg Brandes: prisopgave i æstetik

Neuhausens præmie

1863 Otto Bache: Husdyr i bondegården (maleri)
1863 Christian Eckardt

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1863 Israel Levin: Wessel (udgiver)

Titulær professor

1863 Heinrich Buntzen


1864

Det Anckerske Legat

1864 H.V. Kaalund

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1864 F.C. Stramboe
1864 C.F. Sørensen, f 1818

Københavns Universitets Guldmedalje

1864 Anton Pullich

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1864 Thomas Overskou: Den danske skueplads. Bind 5

Titulær professor

1864 Heinrich Hansen, f 1821
1864 Thomas Christopher Mürer1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024